Author Archives: admin

Hướng dẫn sửa lỗi sai định dạng ngày tháng năm dùng HTKK

huong-dan-sua-loi-sai-dinh-dang-ngay-thang-nam-tren-htkk

Hướng dẫn sửa lỗi sai định dạng ngày tháng năm dùng HTKK. Khi các bạn kê khai thuế trên phần mềm htkk không ít các trường hợp các bạn gặp các lỗi trong quá trình tạo file tờ khai để kết xuất nộp cho cơ quan thuế. Một trong các lỗi đó là lỗi định dạng […]

Tờ khai tạm nộp thuế TNCN mẫu 08 theo TT 156/2013/TT-BTC

to-khai-tam-nop-thue-tncn-mau-08-theo-tt-156-2013-tt-btc

Tờ khai tạm nộp thuế TNCN mẫu 08 theo TT 156/2013/TT-BTC – Hướng dẫn kê khai trên hệ thống HTKK tờ khai tạm nộp thuế TNCN theo mẫu 08/KK-TNCN dành cho cá nhân kinh doanh nộp thuế theo kê khai căn cứ theo Thông tư 156/2013/TT-BTC. Cách gọi: Từ menu chức năng “Kê khai/Thuế thu nhập cá […]

Tờ khai 07/KK-TNCN cho cá nhân tự kê khai thuế trên HTKK

to-khai-07-kk-tncn-cho-ca-nhan-tu-ke-khai-thue-tren-htkk

Tờ khai 07/KK-TNCN cho cá nhân tự kê khai thuế trên HTKK – Tờ khai thuế thu nhập cá nhân mẫu 07/KK-TNCN (Cá nhân tự khai) theo thông tư số 156/2013/TT-BTC. Cách kê khai trên hệ thống HTKK tờ khai này như sau: Cách gọi: Từ menu chức năng “Kê khai/Thuế Thu Nhập Cá Nhân” chọn […]

Kê khai thuế TNCN mẫu tờ khai 03 theo Tháng, Quý trên HTKK

ke-khai-thue-tncn-mau-to-khai-03-theo-thang-quy-tren-htkk

Kê khai thuế TNCN mẫu tờ khai 03 theo Tháng, Quý trên HTKK – Hướng dẫn chi tiết cách kê khai tờ khai thuế TNCN theo tháng và theo quý dựa trên mẫu tờ khai 03/KK-TNCN theo hướng dẫn tại Thông tư 156/2013/TT-BTC dành cho tổ chức, cá nhân trả thu nhập khấu trừ thuế […]

Cách lập tờ khai thuế TNCN mẫu 02 theo Tháng trên HTKK

cach-lap-to-khai-thue-tncn-mau-02-theo-thang-tren-htkk

Cách lập tờ khai thuế TNCN mẫu 02 theo Tháng trên HTKK – Tờ khai thuế thu nhập cá nhân mẫu 02/KK-TNCN theo Tháng theo thông tư 156/2013/TT-BTC áp dụng cho những tổ chức, cá nhân chi trả thu nhập từ tiền lương, tiền công. Từ menu chức năng “Kê khai/Thuế Thu Nhập Cá Nhân” chọn […]

Hướng dẫn cách khắc phục lỗi Run-Time Error 429

Hướng dẫn cách khắc phục lỗi Run-Time Error 429. Bạn thường hay gặp lỗi 429 khi sử dụng HTKK làm cản trở công việc của bạn. Đừng lo lắng, bạn sẽ nhanh chóng sửa ngay được lỗi này trong tích tắc khi đọc xong bài viết dưới đây. Lưu ý trước khi chỉnh cài đặt […]

Hướng dẫn sửa lỗi gõ Tiếng Việt trên HTKK.

sua-loi-go-tieng-viet-tren-htkk-0

Hướng dẫn sửa lỗi gõ Tiếng Việt trên HTKK. Khi sử dụng phần mềm HTKK để kê khai thuế, trong một số trường hợp người dùng gặp phải lỗi không gõ được tiếng Việt làm ảnh hưởng khá nhiều đến công việc hiện tại. Hiện tại để giảm thủ tục hành chính và tiết kiệm […]

Hướng dẫn lập tờ khai khấu trừ thuế TNCN mẫu 02 theo Quý

Hướng dẫn lập tờ khai khấu trừ thuế TNCN mẫu 02 theo Quý – Hướng dẫn chi tiết cách kê khai trên ứng dụng HTKK tờ khai khấu trừ thuế TNCN mẫu 02/KK-TNCN dành cho tổ chức, cá nhân trả thu nhập từ tiền lương, tiền công theo thông tư 156/2013/TT-BTC. Cách gọi: Từ menu […]

Cách lập tờ khai thuế TNCN mẫu 01/KK-XS theo Quý theo TT156/2013/TT-BTC

cach-lap-to-khai-thue-tncn-mau-01-kk-xs-theo-quy-theo-tt156-2013-tt-btc

Cách lập tờ khai thuế TNCN mẫu 01/KK-XS theo Quý theo TT156/2013/TT-BTC – Chi tiết các bước thực hiện kê khai trên tờ khai thuế TNCN mẫu 01/KK-XS kỳ tính thuế Quý theo hướng dẫn tại Thông tư 156/2013/TT-BTC giống như tờ khai theo Tháng tuy nhiên bạn cần nắm một số lưu ý sau đây: Để […]

Hướng dẫn lập tờ khai thuế TNCN theo Tháng mẫu 01/KK-XS trên HTKK

huong-dan-lap-to-khai-thue-tncn-mau-01-kk-xs-tren-htkk

Hướng dẫn lập tờ khai thuế TNCN theo Tháng mẫu 01/KK-XS trên HTKK – Hướng dẫn kê khai chi tiết tờ khai khấu trừ thuế TNCN mẫu 01/KK-XS theo tháng theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC. Từ menu chức năng “Kê khai/Thuế Thu Nhập Cá Nhân” chọn “TK TNCN Mẫu 01/KK-XS theo tháng” khi đó màn hình […]