Author Archives: admin

Tờ khai mẫu 06 trên HTKK – Kê khai thuế TNDN theo TT151/2014/TT-BTC

to-khai-mau-06-tren-htkk-ke-khai-thue-tndn-theo-tt151-2014-tt-btc

Tờ khai mẫu 06 trên HTKK – Kê khai thuế TNDN theo TT151/2014/TT-BTC – Tờ khai thuế TNDN mẫu 06 sử dụng cho những DN kê khai thuế TNDN từ hoạt động bán toàn bộ công ty TNHH một thành viên do tổ chức làm chủ sở hữu dưới hình thức chuyển nhượng vốn có […]

Cách kê khai tờ khai thuế TNDN mẫu 04 trên HTKK

cach-ke-khai-to-khai-thue-tndn-mau-04-tren-htkk

Cách kê khai tờ khai thuế TNDN mẫu 04 trên HTKK – Hướng dẫn chi tiết cách nhập tờ khai thuế TNDN cho trường hợp tính thuế theo tỷ lệ % trên doanh thu – mẫu 04/TNDN theo Thông tư số 151/2014/TT-BTC trên ứng dụng HTKK phiên bản mới nhất.   Sau khi đăng nhập vào hệ […]

Thông báo nâng cấp ứng dụng Hỗ trợ kê khai HTKK 4.1.2 của Tổng Cục Thuế

nang-cap-ung-dung-4.1.2

Thông báo nâng cấp ứng dụng Hỗ trợ kê khai HTKK 4.1.2 của Tổng Cục Thuế. Vào ngày 16/01/2019 TCT thông báo về việc nâng cấp ứng dụng Hỗ trợ kê khai tờ khai mã vạch (HTKK) phiên bản 4.1.2, nội dung mới trong phiên bản này là “Triển khai ứng dụng Hỗ trợ kê khai […]

Thông báo nâng cấp ứng dụng Hỗ trợ kê khai HTKK 4.1.3 của Tổng Cục Thuế

nang-cap-ung-dung-ho-tro-ke-khai-thue-4.1.3

Thông báo nâng cấp ứng dụng Hỗ trợ kê khai HTKK 4.1.3 của Tổng Cục Thuế , Vào ngày 19/2/2019 TCT thông báo nâng cấp ứng dụng HTKK phiên bản mới 4.1.3 mới, nội dụng mới trong phiên bản này là “Nâng cấp ứng dụng Hỗ trợ kê khai (HTKK) phiên bản 4.1.3 đáp ứng các […]

HTKK-Hướng dẫn lập tờ khai quyết toán thuế TNDN năm mẫu 03/TNDN

htkk-huong-dan-lap-to-khai-quyet-toan-thue-tndn-nam-mau-03-tndn

HTKK-Hướng dẫn lập tờ khai quyết toán thuế TNDN năm mẫu 03/TNDN – Hướng dẫn nhập vào các chỉ tiêu trên tờ khai Quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp năm mẫu 03/TNDN trên HTKK theo Thông tư số 151/2014/TT-BTC đáp ứng công văn 4943/TCT-KK A.Trường hợp khai tờ khai lần đầu Từ menu chức năng “Kê […]

Nhập liệu trên HTKK tờ khai mẫu 02/TNDN cho chuyển nhượng BĐS

nhap-lieu-tren-htkk-to-khai-mau-02-tndn-cho-chuyen-nhuong-bds

Nhập liệu trên HTKK tờ khai mẫu 02/TNDN cho chuyển nhượng BĐS – Tờ khai mẫu 02/TNDN áp dụng cho những doanh nghiệp kê khai thuế thu nhập doanh nghiệp từ chuyển nhượng bất động sản theo từng lần phát sinh, hoặc kê khai theo quý đối với những doanh nghiệp có phát sinh thường […]

Cách kê khai thuế TNDN tạm tính mẫu 01B/TNDN trên HTKK

cach-ke-khai-thue-tndn-tam-tinh-mau-01b-tndn-tren-htkk

Cách kê khai thuế TNDN tạm tính mẫu 01B/TNDN trên HTKK – Hướng dẫn nhập liệu, tính toán chi tiết các chỉ tiêu trên tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính mẫu 01B/TNDN trên phần mềm HTKK căn cứ vào Thông tư số 156/2013/TT-BTC và hiệu lực theo Thông tư số 151/2014/TT-BTC. Từ menu chức […]

Hướng dẫn kê khai trên HTKK thuế TNDN tạm tính mẫu 01A/TNDN

huong-dan-ke-khai-tren-htkk-thue-tndn-tam-tinh-mau-01a-tndn

Hướng dẫn kê khai trên HTKK thuế TNDN tạm tính mẫu 01A/TNDN – Hướng dẫn nhập liệu chi tiết tờ khai thuế TNDN tạm tính mẫu 01A/TNDN trên phần mềm HTKK theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC và hiệu lực theo Thông tư số 151/2014/TT-BTC. Từ menu chức năng “Kê khai/Thuế Thu Nhập Doanh Nghiệp” chọn “Tờ khai […]

Tờ khai thuế GTGT mẫu 05/GTGT – Kê khai trên HTKK

Tờ khai thuế GTGT mẫu 05/GTGT – Kê khai trên HTKK – Hướng dẫn kê khai trên tờ khai thuế GTGT mẫu 05/GTGT (Tạm nộp trên doanh số đối với kinh doanh ngoại tỉnh) theo thông tư số 156/2013/TT-BTC. Từ menu chức năng “Kê khai/Thuế GTGT” chọn “Tờ khai GTGT (05/GTGT)” để hiển thị ra […]

Hướng dẫn kê khai thuế GTGT mẫu 04/GTGT trên HTKK

Hướng dẫn kê khai thuế GTGT mẫu 04/GTGT trên HTKK – Cách nhập các chỉ tiêu trên tờ khai thuế GTGT mẫu 04/GTGT theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC và Thông tư số 26/2015/TT-BTC chi tiết, dễ hiểu. Để mở tờ khai mẫu 04/GTGT thì sau khi đăng nhập vào hệ thống, từ menu chức năng “Kê khai/Thuế […]