Author Archives: admin

Khai thuế tài nguyên tạm tính đối với dầu khí theo TT36

khai-thue-tai-nguyen-tam-tinh-doi-voi-dau-khi-theo-tt36

Khai thuế tài nguyên tạm tính đối với dầu khí theo TT36 – HTKK – Hướng dẫn cách kê khai chi tiết các chỉ tiêu trên tờ khai thuế tài nguyên tạm tính đối với dầu khí mẫu 01/TAIN- DK theo Thông tư 36/2016/TT-BTC. Từ menu chức năng “Kê khai/Tờ khai Dầu khí” chọn “Tờ […]

Khai thuế TNDN tạm tính đối với dầu khí theo TT36

khai-thue-tndn-tam-tinh-doi-voi-dau-khi-theo-tt36

Khai thuế TNDN tạm tính đối với dầu khí theo TT36 – HTKK – Hướng dẫn chi tiết cách kê khai thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính đối với dầu khí mẫu 01/TNDN- DK theo Thông tư 36/2016/TT-BTC. Trên menu chức năng giao diện kê khai của HTKK, bạn chọn “Kê khai/Tờ khai Dầu khí” […]

BC dự kiến sản lượng dầu khí khai thác và tỷ lệ tạm nộp thuế

bc-du-kien-san-luong-dau-khi-khai-thac-va-ty-le-tam-nop-thue

BC dự kiến sản lượng dầu khí khai thác và tỷ lệ tạm nộp thuế – Cách làm báo cáo dự kiến sản lượng dầu khí khai thác và tỷ lệ tạm nộp thuế mẫu 01/BCTL-DK theo Thông tư 156/2013/TT-BTC trên phần mềm HTKK bạn cần biết. Bạn vào menu chức năng trong giao diện màn […]

HTKK- Quyết toán thuế tài nguyên đối với dầu khí (02/TAIN-DK)

htkk-quyet-toan-thue-tai-nguyen-doi-voi-dau-khi-02-tain-dk

HTKK- Quyết toán thuế tài nguyên đối với dầu khí (02/TAIN-DK) – Theo hướng dẫn tại Thông tư 156/2013/TT-BTC, cách lập tờ khai quyết toán thuế tài nguyên đối với dầu khí mẫu 02/TAIN- DK thực hiện như sau: Từ menu chức năng “Kê khai/Tờ khai Dầu khí” chọn “Tờ khai quyết toán thuế TAIN […]

HTKK- Kê khai thuế tài nguyên tạm tính cho đơn vị dầu khí

htkk-ke-khai-thue-tai-nguyen-tam-tinh-cho-don-vi-dau-khi

HTKK- Kê khai thuế tài nguyên tạm tính cho đơn vị dầu khí – Hướng dẫn chi tiết cách lập tờ khai thuế tài nguyên tạm tính đối với đơn vị dầu khí mẫu 01/TAIN- DK theo Thông tư 156/2013/TT-BTC: Từ menu chức năng “Kê khai/Tờ khai Dầu khí” bạn chọn “Tờ khai tạm tính […]

Hướng dẫn quyết toán thuế TNDN đối với đơn vị dầu khí

huong-dan-quyet-toan-thue-tndn-doi-voi-don-vi-dau-khi

Hướng dẫn quyết toán thuế TNDN đối với đơn vị dầu khí – HTKK hỗ trợ quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp cho đơn vị dầu khí theo mẫu 02/TNDN- DK theo Thông tư 156/2013/TT-BTC như sau: Từ menu chức năng “Kê khai/Tờ khai Dầu khí” chọn “Tờ khai quyết toán thuế TNDN đối với […]

Cách lập tờ khai thuế TNDN tạm tính đối với khí thiên nhiên

cach-lap-to-khai-thue-tndn-tam-tinh-doi-voi-khi-thien-nhien

Cách lập tờ khai thuế TNDN tạm tính đối với khí thiên nhiên – Khí thiên nhiên (còn gọi là khí gas) là hỗn hợp chất khí cháy được, được sử dụng làm nhiên liệu và nguyên liệu đầu vào cho ngành chế biến hóa chất. Cách lập tờ khai thuế TNDN tạm tính đối với đơn […]

Cách lập tờ khai thuế TNDN tạm tính đối với đơn vị dầu khí

cach-lap-to-khai-thue-tndn-tam-tinh-doi-voi-don-vi-dau-khi

Cách lập tờ khai thuế TNDN tạm tính đối với đơn vị dầu khí – Mẫu 01A/TNDN- DK là tờ khai thuế TNDN tạm tính đối với đơn vị dầu khí theo quy định tại Thông tư 156/2013/TT-BTC. Cách kê khai mẫu tờ khai này trên HTKK được thực hiện như sau: Từ menu chức năng “Kê […]

Quyết toán thuế tài nguyên mẫu 03A/TĐ-TAIN cho đơn vị thủy điện

quyet-toan-thue-tai-nguyen-mau-03a-td-tain-cho-don-vi-thuy-dien

Quyết toán thuế tài nguyên mẫu 03A/TĐ-TAIN cho đơn vị thủy điện – Tờ khai quyết toán thuế tài nguyên mẫu 03A/TĐ-TAIN dành cho cơ sở sản xuất thủy điện đáp ứng theo công văn 4943/TCT-KK được kê khai trên HTKK theo hướng dẫn sau: Từ menu chức năng “Kê khai/Tờ khai Thủy điện” chọn “Tờ khai […]

Khai thuế tài nguyên trên HTKK (mẫu 03/TĐ-TAIN)

khai-thue-tai-nguyen-tren-htkk-mau-03-td-tain

Khai thuế tài nguyên trên HTKK (mẫu 03/TĐ-TAIN) – Hướng dẫn cách kê khai lần đầu, các vướng mắc khi kê khai bổ sung tờ khai thuế tài nguyên 03/TĐ-TAIN theo hướng dẫn của công văn 4943/TCT-KK. Từ menu chức năng “Kê khai/Tờ khai Thủy điện” chọn “Tờ khai thuế tài nguyên – 03/TĐ-TAIN”, màn hình […]