Author Archives: admin

Hướng dẫn lập Bộ BCTC theo Thông tư 200/2014/TT-BTC

huong-dan-lap-bo-bctc-theo-thong-tu-200-2014-tt-btc

Hướng dẫn lập Bộ BCTC theo Thông tư 200/2014/TT-BTC – Ngày 22/12/2014 BTC ban hành thông tư 200/2014/TT-BTC thay thế Quyết định 15 về việc lập và trình bày BCTC áp dụng đối với các doanh nghiệp thuộc mọi lĩnh vực, mọi thành phần kinh tế. Bài viết dưới đây sẽ hướng dẫn cho các bạn cách […]

Lập báo cáo sử dụng tem rượu (mẫu 06) trên HTKK

lap-bao-cao-su-dung-tem-ruou-mau-06-tren-htkk

Lập báo cáo sử dụng tem rượu (mẫu 06) trên HTKK – Để lập báo cáo sử dụng tem rượu – Mẫu 06 theo Thông tư số 160/2013/TT-BTC trên giao diện HTKK, bạn thực hiện như sau: Từ menu chức năng trên giao diện màn hình kê khai của HTKK bạn chọn “Kê khai/Tem rượu” chọn […]

Mất tem rượu có phải lập báo cáo?

mat-tem-ruou-co-phai-lap-bao-cao

Mất tem rượu có phải lập báo cáo? – Theo Thông tư số 160/2013/TT-BTC, tổ chức, cá nhân sản xuất rượu trong nước phải lập báo cáo gửi cơ quan Thuế quản lý trực tiếp về việc mất tem chậm nhất không quá 5 ngày làm việc kể từ ngày phát hiện việc mất. Bài viết sau đây sẽ […]

Lập thông báo kết quả hủy tem rượu – Mẫu 02

lap-thong-bao-ket-qua-huy-tem-ruou-mau-02

Lập thông báo kết quả hủy tem rượu – Mẫu 02 – Hướng dẫn làm Thông báo kết quả hủy tem rượu (Mẫu 02) theo Thông tư số 160/2013/TT-BTC bằng giao diện HTKK mới nhất. Từ giao diện kê khai bạn chọn “Kê khai/Tem rượu” chọn “Thông báo kết quả hủy tem rượu (mẫu 02)” khi […]

Báo cáo tình hình sử dụng biên lai thu phí, lệ phí qua HTKK

bao-cao-tinh-hinh-su-dung-bien-lai-thu-phi-le-phi-qua-htkk

Báo cáo tình hình sử dụng biên lai thu phí, lệ phí qua HTKK – Căn cứ theo Thông tư số 303/2016/TT-BTC, bài viết sau đây sẽ hướng dẫn các bạn kê khai chi tiết các thông tin trên tờ khai Báo cáo tình hình sử dụng biên lai thu phí, lệ phí trên giao diện HTKK mới […]

HTKK_Hướng dẫn lập thông báo kết quả hủy biên lai thu phí, lệ phí

htkk_huong-dan-lap-thong-bao-ket-qua-huy-bien-lai-thu-phi-le-phi

HTKK_Hướng dẫn lập thông báo kết quả hủy biên lai thu phí, lệ phí – Theo Thông tư số 303/2016/TT-BTC để tiến hành lập thông báo kết quả hủy biên lai thu phí, lệ phí trên HTKK bạn tiến hành thực hiện theo trình tự như sau: Trên giao diện màn hình hỗ trợ kê khai bạn […]

Cách lập Báo cáo mất, cháy, hỏng biên lai trên HTKK

cach-lap-bao-cao-mat-chay-hong-bien-lai-tren-htkk

Cách lập Báo cáo mất, cháy, hỏng biên lai trên HTKK – Hướng dẫn lập báo cáo khi bị mất, cháy, hỏng biên lai thu phí, lệ phí theo Thông tư số 303/2016/TT-BTC. Từ giao diện HTKK, bạn vào mục “Kê khai/Biên lai thu phí, lệ phí” chọn “Báo cáo mất, cháy, hỏng biên lai thu […]

Báo cáo tình hình nhận in biên lai thu phí, lệ phí bằng HTKK

bao-cao-tinh-hinh-nhan-in-bien-lai-thu-phi-le-phi-bang-htkk

Báo cáo tình hình nhận in biên lai thu phí, lệ phí bằng HTKK – Hướng dẫn lập Báo cáo về việc nhận in/cung cấp phần mềm tự in biên lai/cung cấp giải pháp biên lai điện tử trên giao diện HTKK theo Thông tư số 303/2016/TT-BTC. Từ menu chức năng “Kê khai/Biên lai thu phí, […]

Cách lập Thông báo phát hành biên lai thu phí, lệ phí

cach-lap-thong-bao-phat-hanh-bien-lai-thu-phi-le-phi

Cách lập Thông báo phát hành biên lai thu phí, lệ phí – HTKK hướng dẫn chi tiết cách điền dữ liệu trên tờ khai Thông báo phát hành biên lai thu phí, lệ phí theo Thông tư số 303/2016/TT-BTC như sau: Từ menu chức năng “Kê khai/Biên lai thu phí, lệ phí” chọn “Thông báo […]

Cách lập Bảng kê sử dụng chứng từ khấu trừ thuế TNCN

cach-lap-bang-ke-su-dung-chung-tu-khau-tru-thue-tncn

Cách lập Bảng kê sử dụng chứng từ khấu trừ thuế TNCN – Hướng dẫn cách lập Bảng kê sử dụng chứng từ khấu trừ thuế TNCN theo Thông tư số 33/2010/TT-BTC trên HTKK. Trên giao diện kê khai, từ menu chức năng “Kê khai/Hóa đơn” chọn “Bảng kê sử dụng chứng từ khấu trừ thuế […]