Author Archives: admin

Hướng dẫn lập mẫu Báo cáo THSDHĐ theo số lượng bằng HTKK

huong-dan-lap-mau-bao-cao-thsdhd-theo-so-luong-bang-htkk

Hướng dẫn lập mẫu Báo cáo THSDHĐ theo số lượng bằng HTKK – Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo số lượng chỉ áp dụng đối với các hóa đơn thu cước dịch vụ viễn thông, hóa đơn tiền điện, tiền nước, hóa đơn thu phí dịch vụ của các ngân hàng, vé […]

Hướng dẫn lập Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn BC26/AC trên HTKK

huong-dan-lap-bao-cao-tinh-hinh-su-dung-hoa-don-bc26-ac-tren-htkk

Hướng dẫn lập Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn BC26/AC trên HTKK – Hướng dẫn kê khai chi tiết Mẫu Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn (Mẫu BC26/AC) theo Thông tư số 39/2014/TT-BTC. Trên giao diện HTKK, từ menu chức năng “Kê khai/Hoá đơn” chọn “Báo cáo tình hình sử dụng hóa […]

HTKK – Cách lập mẫu Thông báo điều chỉnh thông tin TB04/AC

htkk-cach-lap-mau-thong-bao-dieu-chinh-thong-tin-tb04-ac

HTKK – Cách lập mẫu Thông báo điều chỉnh thông tin TB04/AC – Trong quá trình hoạt động nếu doanh nghiệp có sự thay đổi tên hay địa chỉ Công ty mà không thay đổi mã số thuế và vẫn có nhu cầu sử dụng tiếp hóa đơn đã thông báo phát hành trước đó thì Kế toán tiến […]

Cách kê khai thông tin trên Thông báo kết quả hủy hóa đơn

cach-ke-khai-thong-tin-tren-thong-bao-ket-qua-huy-hoa-don -

Cách kê khai thông tin trên Thông báo kết quả hủy hóa đơn – Hướng dẫn kê khai nhập liệu chi tiết các chỉ tiêu trên tờ khai Thông báo kết quả hủy hóa đơn– Mẫu TB03/AC theo Thông tư số 39/2014/TT-BTC trên giao diện HTKK mới nhất như sau: Từ menu chức năng “Kê khai/Hoá […]

Làm báo cáo mất, cháy, hỏng hóa đơn qua HTKK như thế nào?

lam-bao-cao-mat-chay-hong-hoa-don-qua-htkk-nhu-the-nao

Làm báo cáo mất, cháy, hỏng hóa đơn qua HTKK như thế nào? – HTKK hỗ trợ tổ chức, cá nhân kinh doanh kê khai thông tin trong trường hợp mất, cháy, hỏng hóa đơn – Mẫu BC21/AC theo Thông tư số 39/2014/TT-BTC như sau: Cách gọi tờ khai: Từ menu chức năng trên giao diện HTKK […]

Hướng dẫn lập Báo cáo tình hình nhận in hóa đơn trên HTKK

huong-dan-lap-bao-cao-tinh-hinh-nhan-in-hoa-don-tren-htkk-

Hướng dẫn lập Báo cáo tình hình nhận in hóa đơn trên HTKK – Doanh nghiệp nhận in/cung cấp các phần mềm tự in hóa đơn kê khai Báo cáo tình hình nhận in hóa đơn (Mẫu BC01/AC – ban hành kèm theo Thông tư số 26/2015/TT-BTC) qua HTKK như thế nào mới đúng? Cách lập Báo cáo […]

Lập thông báo phát hành hóa đơn trên HTKK như thế nào?

lap-thong-bao-phat-hanh-hoa-don-tren-htkk-nhu-the-nao

Lập thông báo phát hành hóa đơn trên HTKK như thế nào? – Hướng dẫn cho tổ chức, cá nhân kinh doanh đặt in, tự in hóa đơn lập Thông báo phát hành hóa đơn (Mẫu TB01/AC – bạn hành kèm theo Thông tư số 26/2015/TT-BTC) qua giao diện HTKK chi tiết, dễ hiểu. Cách […]

Hướng dẫn khai thuế môn bài trên HTKK theo Thông tư 156

01

Hướng dẫn khai thuế môn bài trên HTKK theo Thông tư 156 – Chi tiết cách kê khai thuế môn bài trên phần mềm HTKK theo mẫu số 01/MBAI Thông tư số 156/2013/TT-BTC. Hướng dẫn thực hiện chức năng kê khai Thuế môn bài: Từ menu chức năng “Kê khai/Thuế môn bài” trên giao diện kê khai của HTKK […]

HTKK – Hướng dẫn khai thuế BVMT theo Thông tư 156

htkk-huong-dan-khai-thue-bvmt-theo-thong-tu-156

HTKK – Hướng dẫn khai thuế BVMT theo Thông tư 156 – Thuế bảo vệ môi trường là loại thuế gián thu đánh vào hàng hóa mà việc sử dụng gây tác động xấu đến môi trường. Bài viết dưới đây sẽ hướng dẫn người dùng HTKK cách kê khai thuế này theo tờ khai mẫu số […]

Hướng dẫn khai lệ phí môn bài theo Nghị định 139

huong-dan-khai-le-phi-mon-bai-theo-nghi-dinh-139

Hướng dẫn khai lệ phí môn bài theo Nghị định 139 – Tờ khai lệ phí môn bài mẫu số 01/MBAI theo Nghị định 139/2016/NĐ-CP được áp dụng từ ngày 01/01/2017. Bài viết sau đây sẽ hướng dẫn người dùng cách kê khai tờ khai này trên phần mềm HTKK mới nhất hiện nay. Cách gọi: […]