Author Archives: admin

Hướng dẫn quyết toán phí, lệ phí mẫu 02/PHLP trên HTKK

huong-dan-quyet-toan-phi-le-phi-mau-02-phlp-tren-htkk

Hướng dẫn quyết toán phí, lệ phí mẫu 02/PHLP trên HTKK – Hỗ trợ người dùng quyết toán phí, lệ phí theo mẫu 02/PHLP trên giao diện HTKK mới nhất của Tổng cục thuế, hướng dẫn áp dụng theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC như sau: Cách gọi Tờ khai quyết toán phí, lệ phí mẫu số […]

Cách lập tờ khai phí BVMT mẫu 01/PHLP trên HTKK

cach-lap-to-khai-phi-bvmt-mau-01-phlp-tren-htkk

Cách lập tờ khai phí BVMT mẫu 01/PHLP trên HTKK – Hướng dẫn chi tiết cách kê khai trên tờ khai phí bảo vệ môi trường mẫu số 01/PHLP theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC. Cách gọi: Từ menu chức năng “Kê khai/Phí – Lệ phí” chọn “Tờ khai phí lệ phí (01/PHLP)” khi đó màn hình […]

Hướng dẫn quyết toán phí BVMT (02/BVMT) trên HTKK

huong-dan-quyet-toan-phi-bvmt-02-bvmt-tren-htkk-

Hướng dẫn quyết toán phí BVMT (02/BVMT) trên HTKK – Hướng dẫn chi tiết cách kê khai các chỉ tiêu trên mẫu tờ khai quyết toán phí bảo vệ môi trường số 02/BVMT theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC. Tờ khai quyết toán phí bảo vệ môi trường mẫu số 02/BVMT theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC: Cách gọi: Trên […]

Mẫu 01/BVMT – Hướng dẫn kê khai phí bảo vệ môi trường

mau-01-bvmt-huong-dan-ke-khai-phi-bao-ve-moi-truong

Mẫu 01/BVMT – Hướng dẫn kê khai phí bảo vệ môi trường – Hướng dẫn cách lập tờ khai phí bảo vệ môi trường 01/BVMT (ban hành kèm theo Thông tư 156/2013/TT-BTC) trên giao diện HTKK mới nhất. Cách gọi: Từ menu chức năng trên giao diện hỗ trợ kê khai HTKK, bạn chọn mục “Kê […]

Quyết toán thuế nhà thầu nước ngoài mẫu 04/NTNN trên HTKK

quyet-toan-thue-nha-thau-nuoc-ngoai-mau-04-ntnn-tren-htkk-

Quyết toán thuế nhà thầu nước ngoài mẫu 04/NTNN trên HTKK – Tờ khai mẫu 04/NTNN quyết toán thuế nhà thầu nước ngoài áp dụng cho nhà thầu nước ngoài trực tiếp nộp thuế TNDN theo tỷ lệ % trên doanh thu tính thuế. Hướng dẫn kê khai các chỉ tiêu tờ khai này trên giao diện […]

Hướng dẫn khai thuế nhà thầu nước ngoài mẫu 03/NTNN trên HTKK

Hướng dẫn khai thuế nhà thầu nước ngoài mẫu 03/NTNN trên HTKK – Tờ khai thuế nhà thầu nước ngoài mẫu 03/NTNN là tờ khai áp dụng đối với trường hợp nhà thầu nước ngoài trực tiếp đứng ra kê khai nộp thuế khác với tờ khai mẫu 01/NTNN do bên Việt Nam đứng ra nộp thuế […]

Quyết toán thuế nhà thầu nước ngoài mẫu 02/NTNN trên HTKK

quyet-toan-thue-nha-thau-nuoc-ngoai-mau-02-ntnn-tren-htkk

Quyết toán thuế nhà thầu nước ngoài mẫu 02/NTNN trên HTKK – Hướng dẫn kê khai tờ khai quyết toán thuế nhà thầu nước ngoài mẫu 02/NTNN theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC trên giao diện HTKK. Cách gọi: Trên giao diện HTKK từ menu chức năng “Kê khai/Thuế Nhà thầu nước ngoài” chọn “Tờ khai quyết […]

Cách lập tờ khai thuế nhà thầu nước ngoài mẫu 01/NTNN trên HTKK

cach-lap-to-khai-thue-nha-thau-nuoc-ngoai-mau-01-ntnn-tren-htkk

Cách lập tờ khai thuế nhà thầu nước ngoài mẫu 01/NTNN trên HTKK – Thuế nhà thầu là loại thuế áp dụng đối với tổ chức, cá nhân nước ngoài có phát sinh thu nhập từ cung ứng dịch vụ hoặc dịch vụ gắn với hàng hóa tại Việt Nam. Bài viết sau đây sẽ hướng dẫn các […]

Kê khai thuế TTĐB mẫu 01/TTĐB theo Thông tư 195/2015/TT-BTC

Kê khai thuế TTĐB mẫu 01/TTĐB theo Thông tư 195/2015/TT-BTC – Thuế tiêu thụ đặc biệt là loại thuế gián thu, đánh vào một số hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng chịu thuế theo qui định của luật thuế tiêu thụ đặc biệt. Bài viết dưới đây sẽ hướng dẫn các bạn chi tiết cách […]

Kê khai thuế TTĐB mẫu 01/TTĐB theo Thông tư 26/2015/TT-BTC

ke-khai-thue-ttdb-mau-01-ttdb-theo-thong-tu-26-2015-tt-btc

Kê khai thuế TTĐB mẫu 01/TTĐB theo Thông tư 26/2015/TT-BTC – Hướng dẫn kê khai thuế TTĐB trên giao diện HTKK Mẫu 01/TTĐB căn cứ theo Thông tư số 26/2015/TT-BTC. Cách gọi: Từ menu chức năng “Kê khai/Thuế Tiêu Thụ Đặc Biệt” chọn “Tờ khai thuế tiêu thụ đặc biệt (01/TTĐB)”, khi đó màn hình giao […]