Author Archives: admin

Hướng dẫn Quyết toán thuế tài nguyên Mẫu 02/TAIN trên HTKK

huong-dan-quyet-toan-thue-tai-nguyen-mau-02-tain-tren-htkk

Hướng dẫn Quyết toán thuế tài nguyên Mẫu 02/TAIN trên HTKK – Tờ khai quyết toán thuế tài nguyên theo mẫu số 02/TAIN ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC. Bài viết dưới đây sẽ hướng dẫn chi tiết cách kê khai tờ khai này trên HTKK phiên bản mới nhất. Cách gọi: Từ menu […]

Hướng dẫn khai thuế tài nguyên (Mẫu 01/TAIN) theo TT 156

huong-dan-khai-thue-tai-nguyen-mau-01-tain-theo-tt-156

Hướng dẫn khai thuế tài nguyên (Mẫu 01/TAIN) theo TT 156 – Thuế tài nguyên là loại thuế khai theo tháng và quyết toán năm. HTKK hỗ trợ kê khai thuế này theo Mẫu số 01/TAIN theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC. Cách gọi: Từ menu chức năng “Kê khai/Thuế Tài Nguyên” chọn “Tờ khai thuế tài […]

Lỗi không sửa được số năm hiện tại trên HTKK

loi-khong-sua-duoc-so-nam-hien-tai-tren-HTKK-1

Lỗi không sửa được số năm hiện tại trên HTKK. Đây là lỗi thông dụng người dùng thường gặp phải khi sử dụng HTKK. Tham khảo bài viết để tìm hiểu nguyên nhân và cách xử lý lỗi. * Nguyên nhân lỗi không sửa được số năm hiện tại: Lỗi này là do hệ thống […]

Lỗi không nhận dữ liệu vào HTKK

loi-khong-nhan-du-lieu-vao-htkk

Lỗi không nhận dữ liệu vào HTKK. Đây là lỗi các bạn kế toán thường gặp trong quá trình sử dụng HTKK để kê khai thuế. Tham khảo bài viết để tìm được cách xử lý lỗi hiệu quả. Mô tả lỗi – Khi nhận dữ liệu bảng kê hoá đơn mua vào, bán ra […]

Hướng dẫn nhập liệu Báo cáo sử dụng hóa đơn mẫu 01/BC-SDHĐ-CNKD

huong-dan-nhap-lieu-bao-cao-su-dung-hoa-don-mau-01-bc-sdhd-cnkd

Hướng dẫn nhập liệu Báo cáo sử dụng hóa đơn mẫu 01/BC-SDHĐ-CNKD – Hướng dẫn chi tiết cách nhập liệu trên tờ khai Báo cáo sử dụng hóa đơn mẫu 01/BC-SDHD-CNKD trên giao diện HTKK theo Thông tư số 92/2015/TT-BTC. Cách gọi: Từ menu chức năng “Kê khai/Thuế khoán và thuê tài sản” chọn “BC SDHĐ dành […]

Hướng dẫn ghi tờ khai thuế đối với cá nhân kinh doanh mẫu 01/CNKD

huong-dan-ghi-to-khai-thue-doi-voi-ca-nhan-kinh-doanh-mau-01-cnkd

Hướng dẫn ghi tờ khai thuế đối với cá nhân kinh doanh mẫu 01/CNKD – Cách kê khai các chỉ tiêu trên HTKK tờ khai mẫu số 01/CNKD_Tờ khai dành cho cá nhân kinh doanh theo Thông tư số 92/2015/TT-BTC. Cách gọi: Từ menu chức năng “Kê khai/Thuế Khoán và thuê tài sản” chọn “01/CNKD Tờ […]

Chi tiết cách ghi tờ khai 01/TTS đối với hoạt động cho thuê tài sản

chi-tiet-cach-ghi-to-khai-01-tts-doi-voi-hoat-dong-cho-thue-tai-san

Chi tiết cách ghi tờ khai 01/TTS đối với hoạt động cho thuê tài sản – Hướng dẫn kê khai trên HTKK chi tiết các chỉ tiêu trên tờ khai mẫu 01/TTS đối với hoạt động cho thuê tài sản hoặc khai thay theo Thông tư số 92/2015/TT-BTC. Cách gọi: Từ menu chức năng “Kê khai/Thuế […]

Lập danh sách cá nhân nhận thu nhập mẫu 05/DS-TNCN trên HTKK

lap-danh-sach-ca-nhan-nhan-thu-nhap-mau-05-ds-tncn-tren-htkk

Lập danh sách cá nhân nhận thu nhập mẫu 05/DS-TNCN trên HTKK – Hướng dẫn cách lập danh sách cá nhân nhận thu nhập trên phần mềm HTKK theo Mẫu số 05/DS-TNCN Thông tư số 92/2015/TT-BTC. Cách gọi: Từ menu chức năng “Kê khai/Quyết toán Thuế thu nhập cá nhân” bạn chọn “05/DS-TNCN Danh sách cá nhân […]

Cách lập tờ khai khấu trừ thuế TNCN mẫu 06/TNCN trên HTKK

cach-lap-to-khai-khau-tru-thue-tncn-mau-06-tncn-tren-htkk

Cách lập tờ khai khấu trừ thuế TNCN mẫu 06/TNCN trên HTKK – Mẫu tờ khai số 06/TNCN là mẫu tờ khai khấu trừ thuế TNCN áp dụng cho tổ chức, cá nhân trả thu nhập khấu trừ thuế đối với thu nhập từ đầu tư vốn, từ chuyển nhượng chứng khoán, từ bản quyền, […]