Báo cáo tình hình nhận in biên lai thu phí, lệ phí bằng HTKK

bao-cao-tinh-hinh-nhan-in-bien-lai-thu-phi-le-phi-bang-htkk

Báo cáo tình hình nhận in biên lai thu phí, lệ phí bằng HTKK – Hướng dẫn lập Báo cáo về việc nhận in/cung cấp phần mềm tự in biên lai/cung cấp giải pháp biên lai điện tử trên giao diện HTKK theo Thông tư số 303/2016/TT-BTC.

bao-cao-tinh-hinh-nhan-in-bien-lai-thu-phi-le-phi-bang-htkk
(Hình ảnh: Báo cáo tình hình nhận in biên lai thu phí, lệ phí bằng HTKK)

Từ menu chức năng “Kê khai/Biên lai thu phí, lệ phí chọn Báo cáo tình hình nhận in biên lai thu phí, lệ phí khi đó màn hình kê khai sẽ hiển thị ra như sau:

htkk185

Chọn kỳ báo cáo và click vào nút “Đồng ý” giao diện màn hình báo cáo sẽ hiển thị như sau:

htkk186

1/ Phần thông tin chung:

Tên tổ chức, Mã số thuế, Địa chỉ sẽ được lấy từ phần Thông tin chung kê khai trong chức năng “Thông tin doanh nghiệp”.

Các thông tin tự nhập:

– Người đại diện theo pháp luật: kiểu text

– Ngày lập báo cáo: mặc định là ngày hiện tại, cho phép sửa

– Kỳ báo cáo cuối cùng: check chọn ô Kỳ báo cáo cuối cùng nếu kỳ báo cáo là kỳ cuối cùng.

2/ Phần thông tin chi tiết:

– Số thứ tự: Kiểu số, ứng dụng tự động tăng

– Tổ chức, cá nhân đặt in/sử dụng phần mềm tự in biên lai/ sử dụng giải pháp Biên lai điện tử:

+ Mã số thuế: nhập tối đa 13 ký tự, đúng cấu trúc mã số thuế

+ Tên: nhập kiểu text, tối đa 200 ký tự

+ Địa chỉ: nhập kiểu text, tối đa 200 ký tự

– Hợp đồng:

+ Số: nhập kiểu text, tối đa 100 ký tự. 

+ Ngày: nhập kiểu ngày tháng, ngày hợp đồng phải nằm trong kỳ báo cáo, nếu không nằm trong kỳ báo cáo thì ứng dụng đưa ra cảnh báo vàng “Ngày hợp đồng phải nằm trong kỳ báo cáo. Đề nghị xem lại”.

+ Ký hiệu mẫu: Kiểu text, gồm 10 ký tự, theo đúng cấu trúc

  • 2 ký tự đầu là: 01 hoặc 02
  • 3 ký tự tiếp theo là BLP
  • 1 ký tự tiếp theo thể hiện số liên của biên lai thu phí, lệ phí từ 1-9
  • 1 ký tự tiếp theo là “-” để phân biệt số liên với số thứ tự của mẫu trong một loại biên lai thu phí, lệ phí.
  • 3 ký tự tiếp theo là số thứ tự của mẫu trong một loại biên lai thu phí, lệ phí.

Bạn đang xem: Báo cáo tình hình nhận in biên lai thu phí, lệ phí bằng HTKK

– Khi chọn Mã biên lai thì ứng dụng sẽ tự động đưa Tên biên lai tương ứng lên cột “Tên loại biên lai” đồng thời bên cột “Ký hiệu mẫu biên lai” cũng sẽ tự động lưu lại các ký tự tương ứng của cột “Mã biên lai”.

Mã biên lai

Tên biên lai Ký hiệu mẫu biên lai
01 Biên lai thu phí, lệ phí không có mệnh giá 01BLP
02 Biên lai thu phí, lệ phí có mệnh giá

02BLP

– Ký hiệu: nhập theo cấu trúc tương tự như trong Thông báo phát hành biên lai.

– Từ số, Đến số: nhập kiểu số không âm

+ Khoảng “Từ số – Đến số” không được giao nhau trong cùng một loại biên lai thu phí, lệ phí, cùng mẫu số, cùng kí hiệu, cùng MST, Từ số <= Đến số

+ Tất cả các dòng giao nhau thì đều báo đỏ với câu cảnh báo “Khoảng (Từ số – đến số) không được giao nhau trong cùng một loại biên lai thu phí, lệ phí, cùng mẫu số, cùng ký hiệu, cùng MST”

◊ Bắt buộc nhập:

– Số lượng: Kiểu số, hỗ trợ tính theo công thức = (Đến số – Từ số) + 1, không cho phép sửa. Trường hợp bạn nhập giá trị Từ số – đến số là 0 đến 0 thì số lượng = 0

Để xem thêm các bài viết hữu ích khác, bạn có thể truy cập vào website Hướng dẫn sử dung HTKK.

Bài viết: Báo cáo tình hình nhận in biên lai thu phí, lệ phí bằng HTKK

Có thể bạn quan tâm:

Tổ chức thu phí, lệ phí muốn tự in biên lai phải đáp ứng những điều kiện nào?

– Có hệ thống thiết bị (máy tính, máy in) đảm bảo cho việc in và lập biên lai khi thu tiền phí, lệ phí.

– Là đơn vị kế toán theo quy định của Luật Kế toán và có phần mềm tự in biên lai đảm bảo dữ liệu của biên lai chuyển vào phần mềm (hoặc cơ sở dữ liệu) kế toán để kê khai theo quy định.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *