BC dự kiến sản lượng dầu khí khai thác và tỷ lệ tạm nộp thuế theo TT36

bc-du-kien-san-luong-dau-khi-khai-thac-va-ty-le-tam-nop-thue-theo-tt36

BC dự kiến sản lượng dầu khí khai thác và tỷ lệ tạm nộp thuế theo TT36 – Hướng dẫn thao tác thực hiện trên HTKK cách lập báo cáo dự kiến sản lượng dầu khí khai thác và tỷ lệ tạm nộp thuế mẫu 01/BCTL-DK theo Thông tư 36/2016/TT-BTC.

bc-du-kien-san-luong-dau-khi-khai-thac-va-ty-le-tam-nop-thue-theo-tt36
(Hình ảnh: BC dự kiến sản lượng dầu khí khai thác và tỷ lệ tạm nộp thuế theo TT36)

Trên menu chức năng bạn chọn “Kê khai/Tờ khai Dầu khí” chọn “Báo cáo dự kiến sản lượng dầu khí khai thác và tỷ lệ tạm nộp thuế – 01/BCTL-DK”.

htkk-107

Bạn lựa chọn các thông tin phù hợp trong hộp thoại chọn kỳ tính thuế trên sau đó nhấn vào nút lệnh “Đồng ý” để hiển thị ra tờ Báo cáo dự kiến sản lượng dầu khí khai thác và tỷ lệ tạm nộp thuế mẫu 01/BCTL-DK.

Lưu ý:

  • Hiệu lực của tờ khai theo Năm từ 2016 trở đi
  • Hiệu lực của tờ khai theo Quý từ Q4/2016 trở đi

Cách kê khai các chỉ tiêu trên tờ khai như sau:

1/ Trường hợp khai tờ khai lần đầu

Trên form “Chọn kỳ tính thuế” chọn trạng thái tờ khai là Tờ khai lần đầu, sau đó nhấn nút “Đồng ý”, màn hình kê khai hiển thị ra như sau:

htkk-108

Cột (4), (5), (6):

– Dòng 1 và dòng 2: Nhập dạng số, không âm, mặc định là 0. Kiểm tra:

  • Nếu đơn vị là thùng đối với Khí thiên nhiên thì ứng dụng cảnh báo vàng.
  • Nếu đơn vị là mđối với Dầu thô hoặc condensate thì ứng dụng cảnh báo vàng.

– Dòng 3: ứng dụng tính theo công thức = Dòng 1/Dòng 2 tương ứng

– Dòng 4, 5, 6, 7: tự nhập dạng xx,xxxx

Cột (7): nhập dạng text.

Bạn đang xem: BC dự kiến sản lượng dầu khí khai thác và tỷ lệ tạm nộp thuế theo TT36

2/ Trường hợp khai tờ khai bổ sung

Chọn “Tờ khai bổ sung” và lần bổ sung rồi nhấn vào nút lệnh “Đồng ý” để hiển thị ra tờ khai mẫu 01/BCTL-DK theo kỳ năm với hộp chọn “Bổ sung” trên tờ khai được đánh dấu “X” như hình dưới và lần bổ sung thứ mấy được đánh dấu “Lần” thứ mấy.

htkk-109

Bài viết: BC dự kiến sản lượng dầu khí khai thác và tỷ lệ tạm nộp thuế theo TT36

Có thể bạn quan tâm: BC dự kiến sản lượng dầu khí khai thác và tỷ lệ tạm nộp thuế theo TT156

>> Để xem thêm nhiều bài viết hữu ích khác, bạn có thể truy cập website Hướng dẫn sử dụng HTKK.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *