BC dự kiến sản lượng dầu khí khai thác và tỷ lệ tạm nộp thuế

bc-du-kien-san-luong-dau-khi-khai-thac-va-ty-le-tam-nop-thue

BC dự kiến sản lượng dầu khí khai thác và tỷ lệ tạm nộp thuế – Cách làm báo cáo dự kiến sản lượng dầu khí khai thác và tỷ lệ tạm nộp thuế mẫu 01/BCTL-DK theo Thông tư 156/2013/TT-BTC trên phần mềm HTKK bạn cần biết.

bc-du-kien-san-luong-dau-khi-khai-thac-va-ty-le-tam-nop-thue
(Hình ảnh: BC dự kiến sản lượng dầu khí khai thác và tỷ lệ tạm nộp thuế)

Bạn vào menu chức năng trong giao diện màn hình kê khai của HTKK rồi chọn “Kê khai/Tờ khai Dầu khí” chọn “Báo cáo dự kiến sản lượng dầu khí khai thác và tỷ lệ tạm nộp thuế – 01/BCTL-DK”. Khi đó màn hình kê khai sẽ hiện ra yêu cầu chọn kỳ tính thuế như sau:

htkk-79

Bạn tiến hành kê khai các thông tin đầu vào trên rồi sau đó nhấn vào nút lệnh “Đồng ý” để hiển thị ra tờ Báo cáo dự kiến sản lượng dầu khí khai thác và tỷ lệ tạm nộp thuế mẫu 01/BCTL-DK.

Cách kê khai dữ liệu trên tờ khai như hướng dẫn dưới đây.

1.Trường hợp khai tờ khai lần đầu

Tờ khai này xuất hiện khi bạn chọn trạng thái tờ khai là Tờ khai lần đầu trên form “Chọn kỳ tính thuế”. Mẫu tờ khai như sau:

htkk-80

Cột (4), (5), (6):

Dòng 1: Nhập dạng số, không âm, mặc định là 0. Kiểm tra: khí thiên nhiên đơn vị là m3

Dòng 2: Nhập dạng số không âm, mặc định là 0. Kiểm tra: Dầu thô hoặc condensate đơn vị là thùng.

Dòng 3 = Dòng 1/Dòng 2 tương ứng

Dòng 4, 5, 6, 7: nhập dạng xx,xxxx

Cột (7): nhập dạng text.

Bạn đang xem: BC dự kiến sản lượng dầu khí khai thác và tỷ lệ tạm nộp thuế

2.Trường hợp khai tờ khai bổ sung

Chọn “Tờ khai bổ sung” và lần bổ sung rồi nhấn vào nút lệnh “Đồng ý” để hiển thị ra tờ khai mẫu 01/BCTL-DK theo kỳ năm với hộp chọn “Bổ sung” trên tờ khai được đánh dấu “X” như hình dưới và lần bổ sung thứ mấy được đánh dấu “Lần” thứ mấy.

htkk-81

Bài viết: BC dự kiến sản lượng dầu khí khai thác và tỷ lệ tạm nộp thuế

Có thể bạn quan tâm:

Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế TNDN tạm tính và QTT TNDN đối với hoạt động khai thác, xuất bán khí thiên nhiên:

(1) Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế TNDN tạm tính theo tháng hoặc theo quý như sau:

– Theo tháng: chậm nhất là ngày thứ 20 của tháng tiếp theo tháng phát sinh nghĩa vụ thuế.

– Theo quý: chậm nhất là ngày thứ 30 của quý tiếp theo quý phát sinh nghĩa vụ thuế.

(2) Thời hạn nộp hồ sơ khai quyết toán thuế TNDN đối với hoạt động khai thác, xuất bán dầu thô, khí thiên nhiên:

– Chậm nhất là ngày thứ 90 kể từ ngày kết thúc năm dương lịch hoặc năm tài chính.

– Chậm nhất là ngày thứ 45 kể từ ngày kết thúc hợp đồng dầu khí.

Các từ khóa liên quanBC dự kiến sản lượng dầu khí, báo cáo dự kiến, báo cáo sản lượng dầu khí.

>> Để xem thêm nhiều bài viết hữu ích khác, bạn có thể truy cập website Hướng dẫn sử dụng HTKK.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *