Cách kê khai thông tin trên Thông báo kết quả hủy hóa đơn

cach-ke-khai-thong-tin-tren-thong-bao-ket-qua-huy-hoa-don -

Cách kê khai thông tin trên Thông báo kết quả hủy hóa đơn – Hướng dẫn kê khai nhập liệu chi tiết các chỉ tiêu trên tờ khai Thông báo kết quả hủy hóa đơn– Mẫu TB03/AC theo Thông tư số 39/2014/TT-BTC trên giao diện HTKK mới nhất như sau:

cach-ke-khai-thong-tin-tren-thong-bao-ket-qua-huy-hoa-don -
(Hình ảnh: Cách kê khai thông tin trên Thông báo kết quả hủy hóa đơn)

Từ menu chức năng “Kê khai/Hoá đơn” chọn “Thông báo kết quả hủy hóa đơn (TB03/AC)” khi đó màn hình kê khai sẽ hiển thị ra như sau:

htkk170

Hướng dẫn nhập dữ liệu :

A. Phần thông tin chung

Các thông tin: Tên tổ chức, cá nhân; Mã số thuế; Địa chỉ được lấy dữ liệu từ phần Thông tin chung kê khai trong chức năng “Thông tin doanh nghiệp”.

Các thông tin tự nhập gồm các thông tin sau:

– Kính gửi, Phương pháp hủy hóa đơn: tự nhập kiểu text

– Ngày, giờ thông báo hủy hóa đơn: tự nhập theo định dạng ngày tháng.

– Người đại diện theo pháp luật: tự nhập kiểu text, bắt buộc

– Ngày lập báo cáo: mặc định là ngày hiện tại, cho phép sửa

– Người lập biểu: tự nhập kiểu text

Bạn đang xem: Cách kê khai thông tin trên Thông báo kết quả hủy hóa đơn

B. Phần thông tin chi tiết

– STT: Ứng dụng hỗ trợ tự động tăng

– Các cột Mã hóa đơn, Tên loại hóa đơn, Mẫu số: Nhập tương tự như trên Thông báo phát hành hóa đơn.

Ký hiệu hóa đơn: Đối với hóa đơn tự in, đặt in thì nhập tương tự như ở Thông báo phát hành. Riêng đối với hóa đơn do cục thuế phát hành thì thêm 2 ký tự đầu ký hiệu (gọi là mã hoá đơn do Cục Thuế in, phát hành)

Từ số, Đến số: tự nhập.

  • Khoảng “Từ số – Đến số” không được giao nhau trong cùng một loại hóa đơn, cùng mẫu số, cùng kí hiệu
  • Từ số không âm <= Đến số

Số lượng: Ứng dụng hỗ trợ tính theo công thức = (Đến số – Từ số) + 1, không cho phép sửa

Bài viết: Cách kê khai thông tin trên Thông báo kết quả hủy hóa đơn

Có thể bạn quan tâm:

Các trường hợp hủy hóa đơn

+ Hoá đơn đặt in bị in sai, in trùng, in thừa phải được hủy trước khi thanh lý hợp đồng đặt in hoá đơn.

+ Tổ chức, hộ, cá nhân có hoá đơn không tiếp tục sử dụng phải thực hiện huỷ hoá đơn (chậm nhất là 30 ngày, kể từ ngày thông báo với cơ quan thuế).

+ Trường hợp tổ chức, hộ, cá nhân còn lưu giữ hoá đơn thuộc các trường hợp cơ quan thuế đã thông báo hết giá trị sử dụng, thời hạn huỷ hoá đơn chậm nhất là 10 ngày kể từ ngày cơ quan thuế thông báo hết giá trị sử dụng hoặc từ ngày tìm lại được hoá đơn đã mất.

+ Các loại hoá đơn chưa lập nhưng là vật chứng của các vụ án thì không hủy mà được xử lý theo quy định của pháp luật.

Để xem thêm các bài viết hữu ích khác, bạn có thể truy cập vào website Hướng dẫn sử dụng HTKK.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *