Cách kê khai tờ khai thuế TNDN mẫu 04 trên HTKK

cach-ke-khai-to-khai-thue-tndn-mau-04-tren-htkk

Cách kê khai tờ khai thuế TNDN mẫu 04 trên HTKK – Hướng dẫn chi tiết cách nhập tờ khai thuế TNDN cho trường hợp tính thuế theo tỷ lệ % trên doanh thu – mẫu 04/TNDN theo Thông tư số 151/2014/TT-BTC trên ứng dụng HTKK phiên bản mới nhất.

 

cach-ke-khai-to-khai-thue-tndn-mau-04-tren-htkk
(Hình ảnh: Cách kê khai tờ khai thuế TNDN mẫu 04 trên HTKK)

Sau khi đăng nhập vào hệ thống kê khai HTKK, từ giao diện màn hình chọn menu chức năng “Kê khai/Thuế Thu Nhập Doanh Nghiệp” → “TK thuế thu nhập doanh nghiệp (04/TNDN)” khi đó màn hình “Chọn kỳ tính thuế” sẽ hiển thị như sau:

htkk01

1/ Trường hợp khai tờ khai lần đầu

Sau khi thực hiện lựa chọn các thông tin trên giao diện “Chọn kỳ tính thuế”, nhấn nút “Đồng ý”, màn hình sẽ hiển thị ra tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp mẫu 04/TNDN.

htkk02

Chi tiết các chỉ tiêu cần nhập:

Chỉ tiêu cột (2), (5) , (8): Nhập dạng số không âm

Chỉ tiêu cột (3), (6), (9): Nhập dạng xx,xx

Các chỉ tiêu tính toán:

Chỉ tiêu cột (4) = (2) × (3)

Chỉ tiêu cột (7) = (5) × (6)

Chỉ tiêu cột (10) = (8) × (9)

Chỉ tiêu cột (11) = (4) + (7) + (10)

Tổng cộng: ứng dụng hỗ trợ tính tổng các cột (4), (7), (10), (11)

Bạn đang xem: Cách kê khai tờ khai thuế TNDN mẫu 04 trên HTKK

2/ Trường hợp khai tờ khai bổ sung

Nếu chọn trạng thái tờ khai là “Tờ khai bổ sung” thì trên form “Chọn kỳ tính thuế” ứng dụng cho phép chọn thêm lần bổ sung và ngày lập tờ khai bổ sung:

htkk03

Nhấn nút “Đồng ý” màn hình kê khai sẽ hiển thị, khi đó trên form nhập dữ liệu sẽ bao gồm 2 sheet “Tờ khai điều chỉnh” và “KHBS” như sau:

htkk04

Ứng dụng sẽ lấy dữ liệu của Tờ khai gần nhất trong cùng kỳ tính thuế làm dữ liệu mặc định trên Tờ khai điều chỉnh (Nếu là tờ khai bổ sung lần 1 thì lấy dữ liệu của tờ khai lần đầu, nếu là tờ khai bổ sung lần n thì lấy dữ liệu lần bổ sung n-1).

Người nộp thuế sẽ kê khai bổ sung điều chỉnh trực tiếp trên Tờ khai điều chỉnh, kê khai như tờ khai thay thế, sau đó ứng dụng sẽ tự động lấy các chỉ tiêu điều chỉnh liên quan đến số thuế phải nộp lên KHBS, người nộp thuế không cần kê khai trên KHBS.

htkk05

Khai bổ sung chỉ tiêu cột (4), (7), (10). Đưa chỉ tiêu cột (11) lên phần Tổng hợp điều chỉnh số thuế phải nộp

Bài viết: Cách kê khai tờ khai thuế TNDN mẫu 04 trên HTKK

Có thể bạn quan tâm:

Cách gọi Bảng kê gia hạn nộp thuế TNDN quý I, II, III đã thực hiện nộp vào ngân sách nhà nước:

Từ menu chức năng chọn “Kê khai / Thuế Thu nhập doanh nghiệp” → Bảng kê gia hạn thuế TNDN, khi đó hiển thị file word Bảng kê gia hạn thuế TNDN → Người nộp thuế chọn Save As để tải file word từ ứng dụng về và nhập chi tiết trên phụ lục → Sau đó in ra đính kèm tờ khai thuế TNDN để nộp cho Cơ quan Thuế.

Các từ khóa liên quanCách kê khai tờ khai thuế TNDN mẫu 04 trên HTKK, tờ khai thuế TNDN mẫu 04, Cách kê khai tờ khai thuế TNDN.

Để xem thêm nhiều bài viết hữu ích khác, bạn có thể truy cập website Hướng dẫn sử dụng HTKK.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *