Cách lập Báo cáo mất, cháy, hỏng biên lai trên HTKK

cach-lap-bao-cao-mat-chay-hong-bien-lai-tren-htkk

Cách lập Báo cáo mất, cháy, hỏng biên lai trên HTKK – Hướng dẫn lập báo cáo khi bị mất, cháy, hỏng biên lai thu phí, lệ phí theo Thông tư số 303/2016/TT-BTC.

cach-lap-bao-cao-mat-chay-hong-bien-lai-tren-htkk
(Hình ảnh: Cách lập Báo cáo mất, cháy, hỏng biên lai trên HTKK0

Từ giao diện HTKK, bạn vào mục “Kê khai/Biên lai thu phí, lệ phíchọn Báo cáo mất, cháy, hỏng biên lai thu phí, lệ phí khi đó màn hình kê khai sẽ hiển thị ra như sau:

htkk187

1/ Nhập liệu phần thông tin chung

Nhập vào giờ…. ngày…. tháng… năm…. (tổ chức, cá nhân) xảy ra việc mất, cháy, hỏng biên lai, cho phép nhập cả

thông tin hh:mm.

Người đại diện theo pháp luật: nhập kiểu text

Ngày lập báo cáo: mặc định là ngày hiện tại, cho phép sửa

Nhập Lý do mất, cháy, hỏng biên lai

2/ Phần thông tin chi tiết

– STT: Ứng dụng hỗ trợ tự động tăng

– Khi chọn Mã biên lai (chọn trong combobox) ứng dụng sẽ tự động đưa Tên biên lai tương ứng lên cột “Tên loại biên lai” đồng thời bên cột “Ký hiệu mẫu biên lai” cũng sẽ tự động lưu lại các ký tự tương ứng của cột “Mã biên lai”.

– Tên loại biên lai: Ứng dụng tự động lấy lên theo Mã biên lai và cho phép sửa, độ dài tối đa 200 ký tự

– Ký hiệu mẫu: Kiểu text, gồm 10 ký tự, kiểm tra theo đúng cấu trúc

  • 2 ký tự đầu là: 01 hoặc 02
  • 3 ký tự tiếp theo là BLP
  • 01 ký tự tiếp theo thể hiện số liên của biên lai thu phí, lệ phí từ 1 -9
  • 01 ký tự tiếp theo là “-” để phân biệt số liên với số thứ tự của mẫu trong một loại biên lai thu phí, lệ phí.
  • 03 ký tự tiếp theo là số thứ tự của mẫu trong một loại biên lai thu phí, lệ phí.

– Ký hiệu: nhập kiểu text, dài 6 kí tự đối với biên lai của các tổ chức cá nhân tự in, đặt in và 8 ký tự đối với cơ quan thuế.

Kiểm tra đúng cấu trúc tương tự như trong Thông báo phát hành biên lai thu phí, lệ phí

Bạn đang xem: Cách lập Báo cáo mất, cháy, hỏng biên lai trên HTKK

– Từ số, Đến số: Kiểu số không âm

+ Ứng dụng hỗ trợ tự sinh dạng 7 ký tự

+ Khoảng “Từ số – Đến số” không được giao nhau trong cùng một loại biên lai thu phí, lệ phí, cùng mẫu số, cùng kí hiệu

+ Từ số  <= Đến số

+ Tất cả các dòng giao nhau thì đều báo đỏ với câu cảnh báo “Khoảng (Từ số – đến số) không được giao nhau trong cùng một loại biên lai thu phí, lệ phí, cùng mẫu số, cùng ký hiệu”

– Số lượng: Kiểu số, hỗ trợ tính theo công thức = (Đến số – Từ số) + 1, không cho phép sửa. Trƣờng hợp bạn nhập giá trị Từ số – đến số là 0 đến 0 thì số ượng = 0

– Liên biên lai thu phí, lệ phí: nhập kiểu text

– Ghi chú: chọn trong combobox, mặc định là để trống nhưng khi Ghi dữ liệu thì kiểm tra nếu trường “Ghi chú” nếu để trống thì ứng dụng đưa ra cảnh báo đỏ.

Giá trị trong combobox gồm các giá trị sau:

  • Chưa sử dụng
  • Đã viết nhưng chưa báo cáo sử dụng 
  • Đã viết và đã báo cáo sử dụng

Để biết thêm thông tin chi tiết, bạn có theerr truy cập website hướng dẫn sử dụng HTKK.

Bài viết: Cách lập Báo cáo mất, cháy, hỏng biên lai trên HTKK

Có thể bạn quan tâm: Cách làm báo cáo mất, cháy. hỏng hóa đơn trên HTKK

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *