Cách lập Thông báo phát hành biên lai thu phí, lệ phí

cach-lap-thong-bao-phat-hanh-bien-lai-thu-phi-le-phi

Cách lập Thông báo phát hành biên lai thu phí, lệ phí – HTKK hướng dẫn chi tiết cách điền dữ liệu trên tờ khai Thông báo phát hành biên lai thu phí, lệ phí theo Thông tư số 303/2016/TT-BTC như sau:

cach-lap-thong-bao-phat-hanh-bien-lai-thu-phi-le-phi
(Hình ảnh: Cách lập Thông báo phát hành biên lai thu phí, lệ phí)

Từ menu chức năng “Kê khai/Biên lai thu phí, lệ phí chọn Thông báo phát hành biên lai khi đó màn hình kê khai sẽ hiển thị ra như sau:

htkk183

Chọn kỳ báo cáo theo Ngày rồi nhấn vào nút lệnh “Đồng ý” màn hình báo cáo sẽ hiển thi ra như sau:

htkk184

1/ Phần thông tin chung:

– Các thông tin: Tên đơn vị phát hành biên lai thu phí, lệ phí; Mã số thuế; Địa chỉ, trụ sở chính; Điện thoại, Thông tin Đơn vị chủ quản (Tên đơn vị chủ quản , Mã số thuế đơn vị chủ quản) được lấy từ phần Thông tin chung kê khai trong chức năng “Thông tin doanh nghiệp”.

– Các thông tin tự nhập:

+ Tên cơ quan thuế tiếp nhận thông báo: mặc định lấy từ cơ quan thuế từ thông tin chung sang, cho phép sửa và bắt buộc nhập, nếu không nhập ứng dụng cảnh báo đỏ “Dữ liệu bắt buộc nhập”

+ Ngày thông báo phát hành: Mặc định là ngày của kỳ báo cáo, không cho phép sửa

+ Người đại diện theo pháp luật: Kiểu text, bắt buộc nhập

2/ Phần thông tin chi tiết:

– STT: Ứng dụng hỗ trợ tự động tăng

– Trên màn hình nhập báo cáo: Thêm cột “Mã biên lai”, chọn trong combobox gồm có 2 mã biên lai là 01 và 02. Khi chọn Mã biên lai thì ứng dụng sẽ tự động đưa Tên biên lai tương ứng lên cột “Tên loại biên lai” đồng thời bên cột “Ký hiệu mẫu biên lai” cũng sẽ tự động lưu lại các ký tự tương ứng của cột “Mã biên lai”.

 • 01 _ Biên lai thu phí, lệ phí không có mệnh giá_01BLP
 • 02_Biên lai thu phí, lệ phí có mệnh giá_02BLP

– Tên loại biên lai: Ứng dụng tự động lấy lên theo Mã biên lai và cho phép sửa, độ dài tối đa 200 ký tự

– Ký hiệu mẫu: Kiểu text, bắt buộc nhập gồm 10 ký tự, kiểm tra theo đúng cấu trúc

 • 2 ký tự đầu là: 01 hoặc 02
 • 3 ký tự tiếp theo là BLP
 • 01 ký tự tiếp theo thể hiện số liên của biên lai thu phí, lệ phí từ 1-9
 • 01 ký tự tiếp theo là “-” để phân biệt số liên với số thứ tự của mẫu trong một loại biên lai thu phí, lệ phí.
 • 03 ký tự tiếp theo là số thứ tự của mẫu trong một loại biên lai thu phí, lệ phí từ 0 – 9

– Ký hiệu: tự nhập, kiểu text, bắt buộc nhập, độ dài 6 kí tự đối với biên lai của các tổ chức cá nhân tự in, đặt in và 8 ký tự đối với cơ quan thuế, kiểm tra đúng cấu trúc.

+ Nếu chọn Mã biên lai thu phí, lệ phí là 01/BLP thì kiểm tra ký hiệu theo cấu trúc:

 • 02 ký tự đầu là mã tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và chỉ áp dụng đối với Biên lai do Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương đặt in để bán cho các cơ quan thu phí, lệ phí.
 • 02 ký tự tiếp theo phân biệt ký hiệu biên lai thu phí, lệ phí, chọn trong danh sách 20 chữ cái tiếng việt: A, B, C, D, E, G, H, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, U, V, X, Y.
 • 01 ký tự tiếp theo là dấu (-)
 • 02 ký tự tiếp theo là năm in biên lai thu phí, lệ phí.
 • 01 ký tự tiếp theo phân biệt hình thức in: T (tự in) và P (đặt in)

Lưu ý: Đối với biên lai có ký hiệu 6 ký tự thì không có 2 ký tự đầu của mã tỉnh, thành phố

Bạn đang xem: Cách lập Thông báo phát hành biên lai thu phí, lệ phí

+ Nếu chọn Mã biên lai thu phí, lệ phí là 02/BLP thì kiểm tra ký hiệu theo cấu trúc sau:

 • 02 ký tự đầu phân biệt ký hiệu biên lai thu phí, lệ phí, chọn trong danh sách 20 chữ cái tiếng Việt như trên.
 • 01 ký tự tiếp theo là dấu (-)
 • 02 ký tự tiếp theo là năm in biên lai thu phí, lệ phí.
 • 01 ký tự tiếp theo phân biệt hình thức in: T và P

– Số lượng: Kiểu số, hỗ trợ tính theo công thức = (Đến số – Từ số) + 1, không cho phép sửa. Trường hợp bạn nhập giá trị Từ số  đến số là 0 đến 0 thì số lượng = 0

+ Khoảng “Từ số – Đến số” không được giao nhau trong cùng một loại biên lai thu phí, lệ phí, cùng mẫu số, cùng kí hiệu, Từ số không âm và <= Đến số

+ Tất cả các dòng giao nhau thì đều báo đó với câu cảnh báo “Khoảng (Từ số – đến số) không được giao nhau trong cùng một loại biên lai thu phí, lệ phí, cùng mẫu số, cùng ký hiệu”

◊ Bắt buộc nhập:

– Đến số: Kiểu số, NSD tự nhập

+ Ứng dụng hỗ trợ tự sinh dạng 7 ký tự

+ Khoảng “Từ số – Đến số” không đƣợc giao nhau trong cùng một loại biên lai thu phí, lệ phí, cùng mẫu số, cùng kí hiệu

Đến số >= Từ số

+ Tất cả các dòng giao nhau thì đều báo đó với câu cảnh báo “Khoảng (Từ số – đến số) không đƣợc giao nhau trong cùng một loại biên lai thu phí, lệ phí, cùng mẫu số, cùng ký hiệu”

– Ngày bắt đầu sử dụng

Lưu ý: Đối với biên lại của tổ chức kinh doanh (06 ký hiệu): Ngày bắt đầu sử dụng phải lớn hơn hoặc bằng Ngày thông báo phát hành 5 ngày, không thỏa mãn thì cảnh báo đỏ “Ngày bắt đầu sử dụng phải sau Ngày thông báo phát hành 5 ngày”

Đối với biên lai của cơ quan Thuế (08 ký hiệu): Ngày bắt đầu sử dụng phải lớn hơn hoặc bằng Ngày thông báo phát hành, không thỏa mãn thì cảnh báo đỏ ““Ngày bắt đầu sử dụng phải lớn hơn hoặc bằng Ngày thông báo phát hành”

– Hợp đồng in/ Hợp đồng cung ứng phần mềm tự in Biên lai số…ngày…:

+ Số: Kiểu text, độ dài tối đa 100

+ Ngày: Kiểu date, Ngày in phải <= Ngày thông báo phát hành, nếu không thỏa mãn ứng dụng đưa ra cảnh báo đỏ “ Ngày in phải trước ngày thông báo phát hành” (chỉ kiểm tra với trường hợp biên lai đặt in)

+ Doanh nghiệp in hoặc cung ứng phần mềm in biên lai

+ Tên: Kiểu text, độ dài tối đa 250 ký tự

+ MST: Kiểu text, độ dài tối đa 13 ký tự, đúng cấu trúc MST.

– Nếu Ký hiệu biên lai có ký tự cuối cùng là P và không có 02 ký tự đầu là mã tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thì bắt buộc nhập các thông tin về Doanh nghiệp in và Hợp đồng đặt in, nếu để trống thì ứng dụng đưa ra cảnh báo “Tổ chức, cá nhân đặt in biên lai thu phí, lệ phí bắt buộc phải nhập thông tin Doanh nghiệp in và Hợp đồng đặt in”

Bài viết: Cách lập Thông báo phát hành biên lai thu phí, lệ phí

Có thể bạn quan tâm:

Một số nguyên tắc khi tạo biên lai?

– Biên lai có thể được tạo theo hình thức đặt in, tự in và điện tử.

– Trường hợp đặt in biên lai, tổ chức thu phí, lệ phí được lựa chọn tổ chức nhận in đủ tiêu chuẩn, đủ điều kiện in hóa đơn theo quy định để ký hợp đồng đặt in biên lai thu tiền phí, lệ phí thuộc nhiệm vụ thu của tổ chức đó.

– Trường hợp tự in biên lai, tổ chức thu phí, lệ phí phải là đơn vị kế toán theo quy định của Luật Kế toán và có hệ thống thiết bị máy tính đảm bảo cũng như phần mềm tự in biên lai đảm bảo dữ liệu của biên lai chuyển vào phần mềm kế toán để kê khai.

– Tổ chức nhận in biên lai đặt in có trách nhiệm báo cáo với cơ quan thuế quản lý trực tiếp về việc nhận đặt in biên lai định kỳ 6  tháng một lần, chậm nhất là ngày 30/7 và 30/01 của năm sau….

>> Để xem thêm các bài viết hữu ích khác, bạn có thể truy cập vào website Hướng dẫn sử dụng HTKK.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *