Cách lập tờ khai khấu trừ thuế TNCN mẫu 06/TNCN trên HTKK

cach-lap-to-khai-khau-tru-thue-tncn-mau-06-tncn-tren-htkk

Cách lập tờ khai khấu trừ thuế TNCN mẫu 06/TNCN trên HTKKMẫu tờ khai số 06/TNCNmẫu tờ khai khấu trừ thuế TNCN áp dụng cho tổ chức, cá nhân trả thu nhập khấu trừ thuế đối với thu nhập từ đầu tư vốn, từ chuyển nhượng chứng khoán, từ bản quyền, từ nhượng quyền thương mại, từ trúng thưởng của cá nhân cư trú và cá nhân không cư trú; từ kinh doanh của cá nhân không cư trú; tổ chức, cá nhân nhận chuyển nhượng vốn của cá nhân không cư trú. Bài viết sau đây sẽ hướng dẫn cho các bạn điền các chỉ tiêu trên tờ khai này khi kê khai trên hệ thống HTKK theo hướng dẫn tại Thông tư 92/2015/TT-BTC.

cach-lap-to-khai-khau-tru-thue-tncn-mau-06-tncn-tren-htkk
(Hình ảnh: Cách lập tờ khai khấu trừ thuế TNCN mẫu 06/TNCN trên HTKK)

Cách gọi:

Từ menu chức năng “Kê khai/Thuế thu nhập cá nhân” chọn “06/TNCN Tờ khai khấu trừ từ CNV,CK … (TT92/2015)”.

htkk92

Để bắt đầu thực hiện kê khai tờ khai thuế, cần lựa chọn các thông tin đầu vào sau:

Kỳ tính thuế: Ứng dụng sẽ để mặc định kỳ tính thuế bằng tháng/quý hiện tại -1, bạn có thể nhập kỳ tính thuế nhưng không được chọn kỳ tính thuế lớn hơn tháng/ quý hiện tại. (Lưu ý: Tờ khai có hiệu lực kỳ tính thuế từ tháng 7/2015 và quý 3/2015 trở đi)

Trạng thái tờ khai gồm: Tờ khai lần đầu hoặc Tờ khai bổ sung.

Sau đó nhấn vào nút lệnh “Đồng ý” để hiển thị ra tờ khai thuế 06/TNCN như sau:

htkk93

Chi tiết các chỉ tiêu như sau:

Thông tin tổ chức khai thay: bạn tự nhập

Chỉ tiêu [12], [13], [15], [16], [17], [18], [19]: Nhập dạng text

+ Riêng chỉ tiêu [13]: kiểm tra cấu trúc MST

+ Kiểm tra nếu không nhập [12], [13] thì không cho nhập các chỉ tiêu [15] đến [19]

+ Phần thông tin chi tiết tại cột Số phát sinh và số lũy kế

Các chỉ tiêu cần kê khai

Cột số phát sinh Nhập các chỉ tiêu [29], [31], [33], [35], [37], [38], [39] dạng số ,không âm, mặc định là 0. Cột số lũy kế = (số phát sinh trong kỳ + số lũy kế kỳ trước), cho phép sửa, nếu khác giá trị tự tính thì ứng dụng đưa ra cảnh báo vàng.

Nhập chỉ tiêu [38], kiểm tra <= 5%* [37]

Bạn đang xem: Cách lập tờ khai khấu trừ thuế TNCN mẫu 06/TNCN trên HTKK

Các chỉ tiêu tự tính: Ứng dụng hỗ trợ tính toán theo công thức:

Chỉ tiêu [30]= 5% * chỉ tiêu [29], cho phép sửa nếu vượt quá [29] thì ứng dụng đưa ra cảnh báo đỏ “Chỉ tiêu [30] không được vượt quá chỉ tiêu [29]”

Chỉ tiêu [32]= 0,1% * chỉ tiêu [31], cho phép sửa nếu vượt quá [31] thì ứng dụng đưa ra cảnh báo đỏ “ Chỉ tiêu [32] không được vượt quá chỉ tiêu [31]”

Chỉ tiêu [34] = 5%* chỉ tiêu [33]

Chỉ tiêu [36] = 10% * chỉ tiêu [35]

Chỉ tiêu [40] = 0,1% * [39], cho phép sửa

Bài viết: Cách lập tờ khai khấu trừ thuế TNCN mẫu 06/TNCN trên HTKK

Có thể bạn quan tâm: Tờ khai Quyết toán thuế TNCN mẫu 06/KK-TNCN theo TT 156/2013/TT-BTC (Hướng dẫn kê khai)

Các từ khóa liên quanCách lập tờ khai khấu trừ thuế TNCN mẫu 06/TNCN trên HTKK, tờ khai khấu trù thuế TNCN.

>> Để xem thêm nhiều bài viết hữu ích khác, bạn có thể truy cập website Hướng dẫn sử dụng HTKK.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *