Cách lập tờ khai phí BVMT mẫu 01/PHLP trên HTKK

cach-lap-to-khai-phi-bvmt-mau-01-phlp-tren-htkk

Cách lập tờ khai phí BVMT mẫu 01/PHLP trên HTKK – Hướng dẫn chi tiết cách kê khai trên tờ khai phí bảo vệ môi trường mẫu số 01/PHLP theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC.

cach-lap-to-khai-phi-bvmt-mau-01-phlp-tren-htkk
(Hình ảnh: Cách lập tờ khai phí BVMT mẫu 01/PHLP trên HTKK)

Cách gọi:

Từ menu chức năng “Kê khai/Phí – Lệ phí” chọn “Tờ khai phí lệ phí (01/PHLP)” khi đó màn hình kê khai sẽ hiển thị ra yêu cầu bạn chọn kỳ tính thuế như sau:

htkk144

Chọn trạng thái tờ khai (tờ khai lần đầu hoặc tờ khai bổ sung), sau đó nhấn nút lệnh “Đồng ý” để hiển thị ra tờ khai phí bảo vệ môi trường mẫu 01/PHLP.

1.Trường hợp khai tờ khai lần đầu

Trên form “Chọn kỳ tính thuế” chọn trạng thái tờ khai là Tờ khai lần đầu, sau đó nhấn nút “Đồng ý”, màn hình kê khai hiển thị ra như sau:

htkk145

Chi tiết các chỉ tiêu cần nhập:

Cột (2) Loại phí, lệ phí: Chọn trong danh mục các loại phí, lệ phí theo Thông tư 324/2016/TT-BTC

Cột (4) Số tiền phí, lệ phí thu được: tự nhập dạng số không âm, mặc định là 0

Bạn đang xem: Cách lập tờ khai phí BVMT mẫu 01/PHLP trên HTKK

Cột (5) Tỷ lệ trích sử dụng theo chế độ (%): nhập dạng xx,xx%.

Cột (6) Số tiền phí, lệ phí trích sử dụng theo chế độ: Hỗ trợ tính = (4) * (5)

Cột (7) = cột (4) – cột (6), nếu kết quả âm thì (7) = 0, cho sửa

Dòng Tổng cộng: Lấy dòng tổng cộng của cột (4), (6), (7)

2.Trường hợp khai tờ khai bổ sung

Nếu chọn trạng thái tờ khai là “Tờ khai bổ sung” thì trên form “Chọn kỳ tính thuế” ứng dụng cho phép chọn thêm lần bổ sung và ngày lập tờ khai bổ sung. Khi đó trên form nhập dữ liệu sẽ bao gồm 2 sheet “Tờ khai điều chỉnh” và “KHBS”

htkk146

htkk147

Kê khai điều chỉnh bổ sung cho cột (4), (6), (7) cách lấy dữ liệu tương tự như tờ 01/GTGT.

Bài viết: Cách lập tờ khai phí BVMT mẫu 01/PHLP trên HTKK

Có thể bạn quan tâm:

Các trường hợp nào được áp dụng mức thu phí đối với khai thác khoáng sản tận thu? (Nghị định 164/2016/NĐ-CP)

+ Hoạt động khai thác khoáng sản còn lại ở bãi thải của mỏ đã có quyết định đóng cửa mỏ;

+ Hoạt động sản xuất, kinh doanh của tổ chức, cá nhân không nhằm mục đích khai thác khoáng sản, nhưng có chức năng, nhiệm vụ hoặc có đăng ký kinh doanh, trong quá trình hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ hoặc theo chuyên ngành đã đăng ký mà thu được khoáng sản.

Xem thêm: Hướng dẫn kê khai phí bảo vệ môi trường mẫu 01/BVMT

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *