Cách lập tờ khai thuế TNCN mẫu 02 theo Tháng trên HTKK

cach-lap-to-khai-thue-tncn-mau-02-theo-thang-tren-htkk

Cách lập tờ khai thuế TNCN mẫu 02 theo Tháng trên HTKK – Tờ khai thuế thu nhập cá nhân mẫu 02/KK-TNCN theo Tháng theo thông tư 156/2013/TT-BTC áp dụng cho những tổ chức, cá nhân chi trả thu nhập từ tiền lương, tiền công.

cach-lap-to-khai-thue-tncn-mau-02-theo-thang-tren-htkk
(Hình ảnh: Cách lập tờ khai thuế TNCN mẫu 02 theo Tháng trên HTKK)

Từ menu chức năng “Kê khai/Thuế Thu Nhập Cá Nhân” chọn “TK TNCN Mẫu 02/KK-TNCN theo tháng” khi đó:

Nếu trong cùng ứng dụng đã tồn tại tờ khai quý có chứa tháng mà bạn chọn thì ứng dụng sẽ đưa ra thông báo:

htkk19

Khi đó bạn sẽ không kê khai được tờ khai theo tháng mà bạn phải quay lại tờ khai quý để kê khai. Nếu chưa tồn tại tờ khai quý chứa tháng này thì bạn tiếp tục kê khai tờ khai theo tháng với cách kê khai tờ khai lần đầu và tờ khai bổ sung tương tự như tờ khai theo quý.

htkk20

Ứng dụng thực hiện hết hiệu lực của tờ khai có kỳ tính thuế từ Tháng 07/2015 trở đi.

1/ Đối với trường hợp khai tờ khai lần đầu

Bạn chọn vào ”Tờ khai lần đầu” chọn “Tháng” rồi nhấn vào nút lệnh “Đồng ý” để hiển thị ra tờ khai thuế TNCN mẫu 02KK/TNCN theo Tháng với hộp chọn “Lần đầu ” trên tờ khai được đánh dấu “X” như hình bên dưới:

htkk21

Các chỉ tiêu cần nhập:

Nhập các chỉ tiêu [21], [22], [24], [25], [27], [28], [29], [31], [32], [33] ở dạng số, không âm, mặc định là 0.

Các chỉ tiêu tính toán:

Chỉ tiêu [23] = chỉ tiêu [24] + chỉ tiêu [25]

Chỉ tiêu [26] = chỉ tiêu [27] + chỉ tiêu [28] +chỉ tiêu [29]

Chỉ tiêu [30] = chỉ tiêu [31] +chỉ tiêu [32] + chỉ tiêu [33]

Chỉ tiêu [34]= chỉ tiêu [35] + chỉ tiêu [36] + chỉ tiêu [37]

Chỉ tiêu [36]= 10% × chỉ tiêu [32], cho phép sửa

Chỉ tiêu [37]= 20% × chỉ tiêu [33], cho phép sửa

Bạn đang xem: Cách lập tờ khai thuế TNCN mẫu 02 theo Tháng trên HTKK

2/ Đối với trường hợp khai tờ khai bổ sung

Chọn “Tờ khai bổ sung” và lần bổ sung rồi nhấn vào nút lệnh “Đồng ý” để hiển thị ra tờ khai thuế TNCN mẫu 02/KK-TNCN – Tháng với hộp chọn “Bổ sung” trên tờ khai được đánh dấu “X” như hình dưới và lần bổ sung thứ mấy được đánh dấu “Lần” thứ mấy.

htkk22

Sau đó tiến hành nhập các chỉ tiêu như bình thường.

Bài viết: Cách lập tờ khai thuế TNCN mẫu 02 theo Tháng trên HTKK

Có thể bạn quan tâm: Hướng dẫn lập tờ khai khấu trừ thuế TNCN mẫu 02 theo Quý

Các từ khóa liên quanCách lập tờ khai thuế TNCN mẫu 02 theo Tháng trên HTKK, khai thuế TNCN mẫu 02, Cách lập tờ khai thuế TNCN mẫu 02.

Để xem thêm nhiều bài viết hữu ích khác, bạn có thể truy cập website Hướng dẫn sử dụng HTKK.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *