Cách lập tờ khai thuế TNDN tạm tính đối với đơn vị dầu khí

cach-lap-to-khai-thue-tndn-tam-tinh-doi-voi-don-vi-dau-khi

Cách lập tờ khai thuế TNDN tạm tính đối với đơn vị dầu khí – Mẫu 01A/TNDN- DK là tờ khai thuế TNDN tạm tính đối với đơn vị dầu khí theo quy định tại Thông tư 156/2013/TT-BTC. Cách kê khai mẫu tờ khai này trên HTKK được thực hiện như sau:

cach-lap-to-khai-thue-tndn-tam-tinh-doi-voi-don-vi-dau-khi
(Hình ảnh: Cách lập tờ khai thuế TNDN tạm tính đối với đơn vị dầu khí)

Từ menu chức năng “Kê khai/Tờ khai Dầu khí” chọn “Tờ khai tạm tính đối với dầu khí – 01A/TNDN-DK”, màn hình giao diện HTKK lúc này sẽ hiện ra yêu cầu chọn kỳ tính thuế như sau:

htkk-53

– Kỳ tính thuế theo lần xuất bán:

– Ngày tháng năm: Mặc định là ngày hiện tại

– Lần xuất bán: Cho phép bạn tự nhập dạng text, tối đa 10 lý tự

– Kỳ tính thuế theo lần xuất bán: cho phép chọn “Dầu thô” hoặc “Condensate”

– Kê khai theo tháng, mặc định là Tháng hiện tại -1, cho phép sửa nhưng không được lớn hơn tháng hiện tại của hệ thống

– Kỳ tính thuế theo tháng: cho phép chọn “Khí thiên nhiên”

–Trạng thái tờ khai: gồm Tờ khai lần đầu hoặc Tờ khai bổ sung.

– Chọn các phụ lục đi kèm tờ khai.

Sau đó nhấn vào nút lệnh “Đồng ý” để hiển thị ra tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính đối với dầu khí mẫu 01A/TNDN-DK

1/ Trường hợp khai tờ khai lần đầu

Trên form “Chọn kỳ tính thuế” chọn trạng thái tờ khai là Tờ khai lần đầu, sau đó nhấn nút “Đồng ý”, màn hình kê khai hiển thị ra như sau:

htkk-54

Các chỉ tiêu cần nhập:

[01], [02], [03]: tự hiển thị

[08], [09]: chỉ cho phép lựa chọn 1 trong 2 chỉ tiêu.

[10]: Nhập kiểu dd/mm/yyyy, chỉ cho phép nhập khi nhập chỉ tiêu [09]

[19]: Nhập dạng text

[20]: Tên đơn vị được uỷ quyền hoặc Đại lý thuế: Cho phép chọn 1 trong 2 loại. Nếu ở phần Thông tin doanh nghiệp có nhập thông tin đại lý thuế thì khi trên tờ khai sẽ mặc định tích vào ô Đại lý thuế và cho phép sửa. Nếu không nhập thông tin Đại lý thuế ở phần Thông tin doanh nghiệp thì ứng dụng không cho check chọn cả hai ô Đại lý thuế và Đại lý ủy quyền.

[29], [30], [32], [34]: Nhập dạng xx,xxxx. Kiểm tra chỉ tiêu [34] <= [33]

[36]: chỉ bắt buộc nhập theo dạng số, tối đa 5 chữ số không âm khi lựa chọn chỉ tiêu [09], mặc định là 0

Các chỉ tiêu tính toán:

[31] = [29] * [30]

[33] = [31] * [32], làm tròn đến 2 số sau dấu phẩy, nếu KQ âm thì = 0

[35] = [33] – [34], làm tròn đến 2 số sau dấu phảy, nếu KQ âm thì = 0

Phụ lục 01/PL-DK: Chi tiết nghĩa vụ thuế của các nhà thầu dầu khí

htkk-55

Chỉ tiêu [09] Số thuế phải nộp: Lấy từ chỉ tiêu [35] của tờ 01A/TNDN_DK chuyển sang

Cột (2) – Mã số thuế của nhà thầu dầu khí: tự nhập, tối đa 14 ký tự, kiểm tra đúng cấu trúc MST.

Cột (3) – Tên nhà thầu: Tự nhập kiểu text

Cột (4) – Tỷ lệ phân bổ: cho phép tự nhập dạng xx,xxxx

Cột (5) – Số thuế phát sinh phải nộp: (5) = chỉ tiêu [09] * cột (4), làm tròn đến 2 số sau dấu phẩy, nếu kết quả âm thì set = 0

Cột (6) – Ghi chú: tự nhập kiểu text, tối đa 250 ký tự

Bạn đang xem: Cách lập tờ khai thuế TNDN tạm tính đối với đơn vị dầu khí

Tổng cộng cột (4): hệ thống tự tính. Kiểm tra tổng cột (4) phải bằng 100%. Nếu không hệ thống hiển thị cảnh báo “Tổng tỷ lệ phân bổ phải bằng 100%”

Tổng cộng cột (5) = tổng các dòng cột (5). Kiểm tra phải bằng chỉ tiêu [09], nếu khác thì hiển thị cảnh báo đỏ “Tổng số thuế phát sinh phải nộp phải bằng chỉ tiêu [09]”

2/ Trường hợp khi tờ khai bổ sung

Nếu chọn trạng thái tờ khai là “Tờ khai bổ sung” thì trên form “Chọn kỳ tính thuế” Ứng dụng cho phép bạn chọn thêm lần bổ sung và ngày lập tờ khai bổ sung. Khi đó trên form nhập dữ liệu sẽ bao gồm 2 sheet “Tờ khai điều chỉnh” và “KHBS”

htkk-56

htkk-57

Kê khai điều chỉnh bổ sung cho các chỉ tiêu [34], [35] cách lấy dữ liệu tương tự như tờ 01/GTGT.

Bài viết: Cách lập tờ khai thuế TNDN tạm tính đối với đơn vị dầu khí

Có thể bạn quan tâm: 

Quy định về khai thuế TNDN tạm tính đối với hoạt động khai thác, xuất bán dầu thô theo từng lần xuất bán:

Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế TNDN từng lần xuất bán dầu thô chậm nhất là ngày thứ 35, kể từ ngày xuất bán (đối với dầu thô bán nội địa) hoặc 35 ngày kể từ ngày hoàn thành thủ tục hải quan theo quy định của pháp luật hải quan (đối với dầu thô xuất khẩu).

Các từ khóa liên quanlập tờ khai thuế TNDN tạm tính, tờ khai thuế TNDN tạm tính, tờ khai thuế TNDN tạm tính đối với đơn vị dầu khí.

>> Để xem thêm nhiều bài viết hữu ích khác, bạn có thể truy cập website Hướng dẫn sử dụng HTKK.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *