Cách lập tờ khai thuế TNDN tạm tính đối với khí thiên nhiên

cach-lap-to-khai-thue-tndn-tam-tinh-doi-voi-khi-thien-nhien

Cách lập tờ khai thuế TNDN tạm tính đối với khí thiên nhiên – Khí thiên nhiên (còn gọi là khí gas) là hỗn hợp chất khí cháy được, được sử dụng làm nhiên liệu và nguyên liệu đầu vào cho ngành chế biến hóa chất. Cách lập tờ khai thuế TNDN tạm tính đối với đơn vị sản xuất loại khí này trên phần mềm hỗ trợ kê khai được thực hiện như sau:

cach-lap-to-khai-thue-tndn-tam-tinh-doi-voi-khi-thien-nhien
(Hình ảnh: Cách lập tờ khai thuế TNDN tạm tính đối với khí thiên nhiên)

Cách gọi tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính đối với khí thiên nhiên mẫu 01B/TNDN- DK theo Thông tư 156/2013/TT-BTC trên giao diện HTKK:

Từ menu chức năng “Kê khai/Tờ khai Dầu khí” trên giao diện HTKK bạn chọn “Tờ khai tạm tính đối với khí thiên nhiên – 01B/TNDN-DK”, khi đó màn hình kê khai sẽ hiện ra như sau:

htkk-58

Lựa chọn các thông tin đầu vào sau đó nhấn vào nút lệnh “Đồng ý” để hiển thị ra tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính đối với khí thiên nhiên mẫu 01B/TNDN- DK

1.Trường hợp khai tờ khai lần đầu

Trên form “Chọn kỳ tính thuế” chọn trạng thái tờ khai là Tờ khai lần đầu, sau đó nhấn nút “Đồng ý”, màn hình kê khai hiển thị ra:

htkk-59

Các chỉ tiêu cần nhập:

[13]: Tên đơn vị được uỷ quyền hoặc Đại lý thuế: Cho phép chọn 1 trong 2 loại. Nếu ở phần Thông tin doanh nghiệp có nhập thông tin đại lý thuế thì khi trên tờ khai sẽ mặc định tích vào ô Đại lý thuế và cho phép sửa. Nếu không nhập thông tin Đại lý thuế ở phần Thông tin doanh nghiệp thì ứng dụng không cho check chọn cả hai ô Đại lý thuế và Đại lý ủy quyền.

[22], [23], [25], [27], [29: Nhập dạng xx,xxxx

[27]: Nhập dạng xx,xx%.

[31]: Bắt buộc nhập theo dạng số nguyên đồng, không âm, mặc định là 0, tối đã 5 chữ số.

Các chỉ tiêu tính toán:

[24] = [22] * [23] , làm tròn đến 2 số sau dấu phẩy

[26] = [24] – [25], làm tròn đến 2 số sau dấu phẩy

[28] = [26] * [27] , làm tròn đến 2 số sau dấu phẩy, nếu âm thì [28] = 0

[30] = [28] – [29] , làm tròn đến 2 số sau dấu phẩy, nếu âm thì [30] = 0

Phụ lục 01/PL-DK: Chi tiết nghĩa vụ thuế của các nhà thầu dầu khí

htkk-60

Chỉ tiêu [09]: Số thuế phải nộp: Lấy từ chỉ tiêu [30] của tờ khai 01B/TNDN-DK chuyển sang

Cột (2) – Mã số thuế của nhà thầu dầu khí: bạn tự nhập, kiểm tra đúng cấu trúc MST.

Cột (3) – Tên nhà thầu: Tự nhập kiểu text

Cột (4) – Tỷ lệ phân bổ: tự nhập dạng xx,xxxx

Bạn đang xem: Cách lập tờ khai thuế TNDN tạm tính đối với khí thiên nhiên

Cột (5) – Số thuế phát sinh phải nộp: (5) = chỉ tiêu [09] * cột (4), làm tròn đến 2 số sau dấu phẩy, nếu âm thì set = 0

Cột (6) – Ghi chú: tự nhập kiểu text, tối đa 250 ký tự

Tổng cộng cột (4): hệ thống tự tính. Kiểm tra tổng cột (4) phải bằng 100%. Nếu không thỏa thì cảnh báo đỏ.

Tổng cộng cột (5) = Tổng các dòng cột (5), kiểm tra phải bằng chỉ tiêu [09], nếu khác ứng dụng đưa ra cảnh báo đỏ.

2.Trường hợp khi tờ khai bổ sung

Nếu chọn trạng thái tờ khai là “Tờ khai bổ sung” thì trên form “Chọn kỳ tính thuế” Ứng dụng cho phép bạn chọn thêm lần bổ sung và ngày lập tờ khai bổ sung. Khi đó trên form nhập dữ liệu sẽ bao gồm 2 sheet “Tờ khai điều chỉnh” và “KHBS”

htkk-61

htkk-62

Kê khai điều chỉnh bổ sung các chỉ tiêu [29], [30] cách lấy dữ liệu tương tự như tờ khai 01/GTGT.

Bài viết: Cách lập tờ khai thuế TNDN tạm tính đối với khí thiên nhiên

Có thể bạn quan tâm:

Trong năm tính thuế TNDN, doanh nghiệp chỉ được chọn một trong hai hình thức kê khai thuế TNDN tạm tính theo quý ổn định cả năm theo mẫu 01A/TNDN hoặc 01B/TNDN. Nếu doanh nghiệp mới thành lập hoặc năm trước bị lỗ thì phải kê khai thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính quý theo mẫu 01A/TNDN.

→ Mời bạn xem thêm: Hướng dẫn kê khai thuế TNDN tạm tính mẫu 01A/TNDN

>> Để xem thêm nhiều bài viết hữu ích khác, bạn có thể truy cập website Hướng dẫn sử dụng HTKK.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *