Category Archives: ☑Hướng dẫn sử dụng htkk

Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm hỗ trợ kê khai thuế HTKK mới nhất ☑, phần mềm HTKK hỗ trợ việc kê khai và quản lý thuế qua mạng,

Hướng dẫn nhập liệu tờ khai Giấy đề nghị hoàn trả khoản thu NSNN

huong-dan-nhap-lieu-to-khai-giay-de-nghi-hoan-tra-khoan-thu-nsnn

Hướng dẫn nhập liệu tờ khai Giấy đề nghị hoàn trả khoản thu NSNN – Tờ khai Giấy đề nghị hoàn trả khoản thu ngân sách nhà nước (mẫu 01/ĐNHT) (Ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài Chính). Cách nhập liệu kê khai tờ khai này trên HTKK được […]

Quyết toán lợi nhuận còn lại của DNNN

quyet-toan-loi-nhuan-con-lai-cua-dnnn

Quyết toán lợi nhuận còn lại của DNNN – Tờ khai Quyết toán lợi nhuận còn lại phải nộp NSNN của doanh nghiệp do nhà nước năm giữ 100% vốn điều lệ mẫu số 01/QT-LNCL theo Thông tư số 61/2016/TT-BTC, cách lập mẫu tờ khai này trên giao diện HTKK được thực hiện như sau: Từ […]

Kê khai tờ khai cổ tức lợi nhuận được chia mẫu 01/CTLNĐC

ke-khai-to-khai-co-tuc-loi-nhuan-duoc-chia-mau-01-ctlndc

Kê khai tờ khai cổ tức lợi nhuận được chia mẫu 01/CTLNĐC – Theo quy định tại Thông tư số 61/2016/TT-BTC, cách kê khai trên HTKK tờ khai cổ tức lợi nhuận được chia cho phần vốn NN tại công ty cổ phần, công ty TNHH hai thành viên trở lên có vốn nhà nước do […]

BC dự kiến sản lượng dầu khí khai thác và tỷ lệ tạm nộp thuế theo TT36

bc-du-kien-san-luong-dau-khi-khai-thac-va-ty-le-tam-nop-thue-theo-tt36

BC dự kiến sản lượng dầu khí khai thác và tỷ lệ tạm nộp thuế theo TT36 – Hướng dẫn thao tác thực hiện trên HTKK cách lập báo cáo dự kiến sản lượng dầu khí khai thác và tỷ lệ tạm nộp thuế mẫu 01/BCTL-DK theo Thông tư 36/2016/TT-BTC. Trên menu chức năng bạn chọn “Kê […]

Khai thuế TNDN do chuyển nhượng quyền lợi tham gia HĐ dầu khí

khai-thue-tndn-do-chuyen-nhuong-quyen-loi-tham-gia-hd-dau-khi

Khai thuế TNDN do chuyển nhượng quyền lợi tham gia HĐ dầu khí – Đối với các tổ chức có thu nhập từ hoạt động chuyển nhượng quyền lợi tham gia hợp đồng dầu khí phải lập tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp mẫu 03/TNDN- DK theo Thông tư 36/2016/TT-BTC để kê khai khoản thuế này. Cách […]

Quyết toán thuế TNDN (02/TNDN- DK) đối với dầu khí theo TT36

quyet-toan-thue-tndn-02-tndn-dk-doi-voi-dau-khi-theo-tt36

Quyết toán thuế TNDN (02/TNDN- DK) đối với dầu khí theo TT36 – Chi tiết cách nhập liệu trên tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp (mẫu số 02/TNDN- DK) theo quy định tại Thông tư 36/2016/TT-BTC như sau: Từ menu chức năng trên giao diện màn hình HTKK, bạn thực hiện như sau: chọn […]

Hướng dẫn quyết toán thuế tài nguyên đối với dầu khí theo TT36

huong-dan-quyet-toan-thue-tai-nguyen-doi-voi-dau-khi-theo-tt36

Hướng dẫn quyết toán thuế tài nguyên đối với dầu khí theo TT36 – Ở bài viết này Gia sư kế toán trưởng sẽ giới thiệu với các bạn cách làm một tờ khai quyết toán thuế tài nguyên dành cho dầu khí theo mẫu số  02/TAIN- DK (Thông tư 36/2016/TT-BTC) trên phần mềm HTKK […]

Khai thuế tài nguyên tạm tính đối với dầu khí theo TT36

khai-thue-tai-nguyen-tam-tinh-doi-voi-dau-khi-theo-tt36

Khai thuế tài nguyên tạm tính đối với dầu khí theo TT36 – HTKK – Hướng dẫn cách kê khai chi tiết các chỉ tiêu trên tờ khai thuế tài nguyên tạm tính đối với dầu khí mẫu 01/TAIN- DK theo Thông tư 36/2016/TT-BTC. Từ menu chức năng “Kê khai/Tờ khai Dầu khí” chọn “Tờ […]

Khai thuế TNDN tạm tính đối với dầu khí theo TT36

khai-thue-tndn-tam-tinh-doi-voi-dau-khi-theo-tt36

Khai thuế TNDN tạm tính đối với dầu khí theo TT36 – HTKK – Hướng dẫn chi tiết cách kê khai thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính đối với dầu khí mẫu 01/TNDN- DK theo Thông tư 36/2016/TT-BTC. Trên menu chức năng giao diện kê khai của HTKK, bạn chọn “Kê khai/Tờ khai Dầu khí” […]

BC dự kiến sản lượng dầu khí khai thác và tỷ lệ tạm nộp thuế

bc-du-kien-san-luong-dau-khi-khai-thac-va-ty-le-tam-nop-thue

BC dự kiến sản lượng dầu khí khai thác và tỷ lệ tạm nộp thuế – Cách làm báo cáo dự kiến sản lượng dầu khí khai thác và tỷ lệ tạm nộp thuế mẫu 01/BCTL-DK theo Thông tư 156/2013/TT-BTC trên phần mềm HTKK bạn cần biết. Bạn vào menu chức năng trong giao diện màn […]