Category Archives: ☑Hướng dẫn sử dụng htkk

Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm hỗ trợ kê khai thuế HTKK mới nhất ☑, phần mềm HTKK hỗ trợ việc kê khai và quản lý thuế qua mạng,

HTKK- Quyết toán thuế tài nguyên đối với dầu khí (02/TAIN-DK)

htkk-quyet-toan-thue-tai-nguyen-doi-voi-dau-khi-02-tain-dk

HTKK- Quyết toán thuế tài nguyên đối với dầu khí (02/TAIN-DK) – Theo hướng dẫn tại Thông tư 156/2013/TT-BTC, cách lập tờ khai quyết toán thuế tài nguyên đối với dầu khí mẫu 02/TAIN- DK thực hiện như sau: Từ menu chức năng “Kê khai/Tờ khai Dầu khí” chọn “Tờ khai quyết toán thuế TAIN […]

HTKK- Kê khai thuế tài nguyên tạm tính cho đơn vị dầu khí

htkk-ke-khai-thue-tai-nguyen-tam-tinh-cho-don-vi-dau-khi

HTKK- Kê khai thuế tài nguyên tạm tính cho đơn vị dầu khí – Hướng dẫn chi tiết cách lập tờ khai thuế tài nguyên tạm tính đối với đơn vị dầu khí mẫu 01/TAIN- DK theo Thông tư 156/2013/TT-BTC: Từ menu chức năng “Kê khai/Tờ khai Dầu khí” bạn chọn “Tờ khai tạm tính […]

Hướng dẫn quyết toán thuế TNDN đối với đơn vị dầu khí

huong-dan-quyet-toan-thue-tndn-doi-voi-don-vi-dau-khi

Hướng dẫn quyết toán thuế TNDN đối với đơn vị dầu khí – HTKK hỗ trợ quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp cho đơn vị dầu khí theo mẫu 02/TNDN- DK theo Thông tư 156/2013/TT-BTC như sau: Từ menu chức năng “Kê khai/Tờ khai Dầu khí” chọn “Tờ khai quyết toán thuế TNDN đối với […]

Cách lập tờ khai thuế TNDN tạm tính đối với khí thiên nhiên

cach-lap-to-khai-thue-tndn-tam-tinh-doi-voi-khi-thien-nhien

Cách lập tờ khai thuế TNDN tạm tính đối với khí thiên nhiên – Khí thiên nhiên (còn gọi là khí gas) là hỗn hợp chất khí cháy được, được sử dụng làm nhiên liệu và nguyên liệu đầu vào cho ngành chế biến hóa chất. Cách lập tờ khai thuế TNDN tạm tính đối với đơn […]

Cách lập tờ khai thuế TNDN tạm tính đối với đơn vị dầu khí

cach-lap-to-khai-thue-tndn-tam-tinh-doi-voi-don-vi-dau-khi

Cách lập tờ khai thuế TNDN tạm tính đối với đơn vị dầu khí – Mẫu 01A/TNDN- DK là tờ khai thuế TNDN tạm tính đối với đơn vị dầu khí theo quy định tại Thông tư 156/2013/TT-BTC. Cách kê khai mẫu tờ khai này trên HTKK được thực hiện như sau: Từ menu chức năng “Kê […]

Quyết toán thuế tài nguyên mẫu 03A/TĐ-TAIN cho đơn vị thủy điện

quyet-toan-thue-tai-nguyen-mau-03a-td-tain-cho-don-vi-thuy-dien

Quyết toán thuế tài nguyên mẫu 03A/TĐ-TAIN cho đơn vị thủy điện – Tờ khai quyết toán thuế tài nguyên mẫu 03A/TĐ-TAIN dành cho cơ sở sản xuất thủy điện đáp ứng theo công văn 4943/TCT-KK được kê khai trên HTKK theo hướng dẫn sau: Từ menu chức năng “Kê khai/Tờ khai Thủy điện” chọn “Tờ khai […]

Khai thuế tài nguyên trên HTKK (mẫu 03/TĐ-TAIN)

khai-thue-tai-nguyen-tren-htkk-mau-03-td-tain

Khai thuế tài nguyên trên HTKK (mẫu 03/TĐ-TAIN) – Hướng dẫn cách kê khai lần đầu, các vướng mắc khi kê khai bổ sung tờ khai thuế tài nguyên 03/TĐ-TAIN theo hướng dẫn của công văn 4943/TCT-KK. Từ menu chức năng “Kê khai/Tờ khai Thủy điện” chọn “Tờ khai thuế tài nguyên – 03/TĐ-TAIN”, màn hình […]

HTKK-Khai thuế GTGT đối với đơn vị thủy điện hạch toán phụ thuộc

htkk-khai-thue-gtgt-doi-voi-don-vi-thuy-dien-hach-toan-phu-thuoc

HTKK-Khai thuế GTGT đối với đơn vị thủy điện hạch toán phụ thuộc – Hướng dẫn thực hiện chức năng kê khai mẫu 01/TĐ – GTGT dùng cho các cơ sở sản xuất thủy điện hạch toán phụ thuộc EVN hoặc hạch toán phụ thuộc các Tổng công ty phát điện thuộc Tập đoàn điện lực Việt Nam đáp […]

Cách lập BCTC trên HTKK cho DN siêu nhỏ

cach-lap-bctc-tren-htkk-cho-dn-sieu-nho

Cách lập BCTC trên HTKK cho DN siêu nhỏ – Đối với những DN siêu nhỏ thì việc lập BCTC có khác gì so với những DN khác không? Kê khai BCTC trên phần mềm HTKK được thực hiện như thế nào? Mời các bạn cùng làm rõ những vấn đề này qua bài viết […]

Hướng dẫn lập BCTC mẫu B01-DNNKLT theo TT133

huong-dan-lap-bctc-mau-b01-dnnklt-theo-tt133

Hướng dẫn lập BCTC mẫu B01-DNNKLT theo TT133 – Mẫu BCTC B01 được áp dụng đối với những doanh nghiệp nhỏ và vừa không đáp ứng giả định hoạt động liên tục theo Thông tư 133/2016/TT-BTC. Cách lập bộ BCTC này trên HTKK được thực hiện như sau: Từ menu chức năng “Báo cáo tài […]