Category Archives: ☑Hướng dẫn sử dụng htkk

Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm hỗ trợ kê khai thuế HTKK mới nhất ☑, phần mềm HTKK hỗ trợ việc kê khai và quản lý thuế qua mạng,

Hướng dẫn lập BCTC theo TT133 (mẫu B01b-DNN) qua HTKK

huong-dan-lap-bctc-theo-tt133-mau-b01b-dnn-qua-htkk

Hướng dẫn lập BCTC theo TT133 (mẫu B01b-DNN) qua HTKK – Cách lập Bộ BCTC (theo bộ mẫu số B01b – DNN) dành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa đáp ứng giả định hoạt động liên tục áp dụng quy định theo Thông tư 133/2016/TT-BTC. Từ menu chức năng “Báo cáo tài chính” chọn “Bộ Báo […]

Hướng dẫn lập BCTC theo TT133 (mẫu B01a-DNN) qua HTKK

huong-dan-lap-bctc-theo-tt133-mau-b01a-dnn-qua-htkk

Hướng dẫn lập BCTC theo TT133 (mẫu B01a-DNN) qua HTKK – Mẫu BCTC này được áp dụng cho những doanh nghiệp nhỏ và vừa đáp ứng giả định hoạt động liên tục. Cách kê khai dữ liệu mẫu B01a-DNN được thực hiện cụ thể như sau: Từ menu chức năng “Báo cáo tài chính” chọn “Bộ […]

Cách lập BCTC giữa niên độ tóm lược theo TT 49/2014/TT-NHNN

cach-lap-bctc-giua-nien-do-tom-luoc-theo-tt-49-2014-tt-nhnn

Cách lập BCTC giữa niên độ tóm lượt theo TT 49/2014/TT-NHNN – Hướng dẫn chi tiết cách lập Bộ Báo cáo tài chính giữa niên độ dạng tóm lược theo Thông tư số 49/2014/TT-NHNN bằng giao diện hỗ trợ kê khai mới nhất như sau: Trên giao diện màn hình HTKK, bạn vào menu chức năng […]

Cách lập BCTC giữa niên độ đầy đủ theo TT 49/2014/TT-NHNN

cach-lap-bctc-giua-nien-do-day-du-theo-tt-49-2014-tt-nhnn

Cách lập BCTC giữa niên độ đầy đủ theo TT 49/2014/TT-NHNN – Hướng dẫn chi tiết cách lập Bộ Báo cáo tài chính giữa niên độ dạng đầy đủ theo Thông tư số 49/2014/TT-NHNN trên giao diện HTKK mới nhất. Từ menu chức năng “Báo cáo tài chính” chọn “Bộ Báo cáo tài chính giữa niên […]

Hướng dẫn làm BCTC theo Thông tư 49 trên HTKK

Hướng dẫn làm BCTC theo Thông tư 49 trên HTKK – Thông tư số 49/2014/TT-NHNN về hướng dẫn chế độ Báo cáo tài chính đối với các tổ chức tín dụng, theo đó cách lập, điền các dữ liệu trong các phụ lục của Bộ BCTC được thực hiện như sau: Từ menu chức năng trên […]

Hướng dẫn lập BCTC giữa niên độ dạng tóm lược theo TT200

huong-dan-lap-bctc-giua-nien-do-dang-tom-luoc-theo-tt200

Hướng dẫn lập BCTC giữa niên độ dạng tóm lược theo TT200 – BCTC giữa niên độ được lập dưới dạng đầy đủ hoặc tóm lược. DN niêm yết hoặc các DN tự nguyện lập BCTC giữa niên độ được phép trình bày các báo cáo này dưới dạng tóm lược và thông tin được trình bày trên […]

Hướng dẫn lập BCTC giữa niên độ (dạng đầy đủ) theo TT200

huong-dan-lap-bctc-giua-nien-do-dang-day-du-theo-tt200

Hướng dẫn lập BCTC giữa niên độ (dạng đầy đủ) theo TT200 – BCTC giữa niên độ bao gồm BCTC quý và BCTC bán niên. Bài viết sau đây sẽ hướng dẫn các bạn cách lập BCTC giữa niên độ dạng đầy đủ theo niên độ tài chính là Quý trên giao diện hỗ trợ […]

Hướng dẫn lập Bộ BCTC theo Thông tư 200/2014/TT-BTC

huong-dan-lap-bo-bctc-theo-thong-tu-200-2014-tt-btc

Hướng dẫn lập Bộ BCTC theo Thông tư 200/2014/TT-BTC – Ngày 22/12/2014 BTC ban hành thông tư 200/2014/TT-BTC thay thế Quyết định 15 về việc lập và trình bày BCTC áp dụng đối với các doanh nghiệp thuộc mọi lĩnh vực, mọi thành phần kinh tế. Bài viết dưới đây sẽ hướng dẫn cho các bạn cách […]

Lập báo cáo sử dụng tem rượu (mẫu 06) trên HTKK

lap-bao-cao-su-dung-tem-ruou-mau-06-tren-htkk

Lập báo cáo sử dụng tem rượu (mẫu 06) trên HTKK – Để lập báo cáo sử dụng tem rượu – Mẫu 06 theo Thông tư số 160/2013/TT-BTC trên giao diện HTKK, bạn thực hiện như sau: Từ menu chức năng trên giao diện màn hình kê khai của HTKK bạn chọn “Kê khai/Tem rượu” chọn […]

Mất tem rượu có phải lập báo cáo?

mat-tem-ruou-co-phai-lap-bao-cao

Mất tem rượu có phải lập báo cáo? – Theo Thông tư số 160/2013/TT-BTC, tổ chức, cá nhân sản xuất rượu trong nước phải lập báo cáo gửi cơ quan Thuế quản lý trực tiếp về việc mất tem chậm nhất không quá 5 ngày làm việc kể từ ngày phát hiện việc mất. Bài viết sau đây sẽ […]