Category Archives: ☑Hướng dẫn sử dụng htkk

Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm hỗ trợ kê khai thuế HTKK mới nhất ☑, phần mềm HTKK hỗ trợ việc kê khai và quản lý thuế qua mạng,

Lập thông báo kết quả hủy tem rượu – Mẫu 02

lap-thong-bao-ket-qua-huy-tem-ruou-mau-02

Lập thông báo kết quả hủy tem rượu – Mẫu 02 – Hướng dẫn làm Thông báo kết quả hủy tem rượu (Mẫu 02) theo Thông tư số 160/2013/TT-BTC bằng giao diện HTKK mới nhất. Từ giao diện kê khai bạn chọn “Kê khai/Tem rượu” chọn “Thông báo kết quả hủy tem rượu (mẫu 02)” khi […]

Báo cáo tình hình sử dụng biên lai thu phí, lệ phí qua HTKK

bao-cao-tinh-hinh-su-dung-bien-lai-thu-phi-le-phi-qua-htkk

Báo cáo tình hình sử dụng biên lai thu phí, lệ phí qua HTKK – Căn cứ theo Thông tư số 303/2016/TT-BTC, bài viết sau đây sẽ hướng dẫn các bạn kê khai chi tiết các thông tin trên tờ khai Báo cáo tình hình sử dụng biên lai thu phí, lệ phí trên giao diện HTKK mới […]

HTKK_Hướng dẫn lập thông báo kết quả hủy biên lai thu phí, lệ phí

htkk_huong-dan-lap-thong-bao-ket-qua-huy-bien-lai-thu-phi-le-phi

HTKK_Hướng dẫn lập thông báo kết quả hủy biên lai thu phí, lệ phí – Theo Thông tư số 303/2016/TT-BTC để tiến hành lập thông báo kết quả hủy biên lai thu phí, lệ phí trên HTKK bạn tiến hành thực hiện theo trình tự như sau: Trên giao diện màn hình hỗ trợ kê khai bạn […]

Cách lập Báo cáo mất, cháy, hỏng biên lai trên HTKK

cach-lap-bao-cao-mat-chay-hong-bien-lai-tren-htkk

Cách lập Báo cáo mất, cháy, hỏng biên lai trên HTKK – Hướng dẫn lập báo cáo khi bị mất, cháy, hỏng biên lai thu phí, lệ phí theo Thông tư số 303/2016/TT-BTC. Từ giao diện HTKK, bạn vào mục “Kê khai/Biên lai thu phí, lệ phí” chọn “Báo cáo mất, cháy, hỏng biên lai thu […]

Báo cáo tình hình nhận in biên lai thu phí, lệ phí bằng HTKK

bao-cao-tinh-hinh-nhan-in-bien-lai-thu-phi-le-phi-bang-htkk

Báo cáo tình hình nhận in biên lai thu phí, lệ phí bằng HTKK – Hướng dẫn lập Báo cáo về việc nhận in/cung cấp phần mềm tự in biên lai/cung cấp giải pháp biên lai điện tử trên giao diện HTKK theo Thông tư số 303/2016/TT-BTC. Từ menu chức năng “Kê khai/Biên lai thu phí, […]

Cách lập Thông báo phát hành biên lai thu phí, lệ phí

cach-lap-thong-bao-phat-hanh-bien-lai-thu-phi-le-phi

Cách lập Thông báo phát hành biên lai thu phí, lệ phí – HTKK hướng dẫn chi tiết cách điền dữ liệu trên tờ khai Thông báo phát hành biên lai thu phí, lệ phí theo Thông tư số 303/2016/TT-BTC như sau: Từ menu chức năng “Kê khai/Biên lai thu phí, lệ phí” chọn “Thông báo […]

Cách lập Bảng kê sử dụng chứng từ khấu trừ thuế TNCN

cach-lap-bang-ke-su-dung-chung-tu-khau-tru-thue-tncn

Cách lập Bảng kê sử dụng chứng từ khấu trừ thuế TNCN – Hướng dẫn cách lập Bảng kê sử dụng chứng từ khấu trừ thuế TNCN theo Thông tư số 33/2010/TT-BTC trên HTKK. Trên giao diện kê khai, từ menu chức năng “Kê khai/Hóa đơn” chọn “Bảng kê sử dụng chứng từ khấu trừ thuế […]

Hướng dẫn lập mẫu Báo cáo THSDHĐ theo số lượng bằng HTKK

huong-dan-lap-mau-bao-cao-thsdhd-theo-so-luong-bang-htkk

Hướng dẫn lập mẫu Báo cáo THSDHĐ theo số lượng bằng HTKK – Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo số lượng chỉ áp dụng đối với các hóa đơn thu cước dịch vụ viễn thông, hóa đơn tiền điện, tiền nước, hóa đơn thu phí dịch vụ của các ngân hàng, vé […]

Hướng dẫn lập Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn BC26/AC trên HTKK

huong-dan-lap-bao-cao-tinh-hinh-su-dung-hoa-don-bc26-ac-tren-htkk

Hướng dẫn lập Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn BC26/AC trên HTKK – Hướng dẫn kê khai chi tiết Mẫu Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn (Mẫu BC26/AC) theo Thông tư số 39/2014/TT-BTC. Trên giao diện HTKK, từ menu chức năng “Kê khai/Hoá đơn” chọn “Báo cáo tình hình sử dụng hóa […]

HTKK – Cách lập mẫu Thông báo điều chỉnh thông tin TB04/AC

htkk-cach-lap-mau-thong-bao-dieu-chinh-thong-tin-tb04-ac

HTKK – Cách lập mẫu Thông báo điều chỉnh thông tin TB04/AC – Trong quá trình hoạt động nếu doanh nghiệp có sự thay đổi tên hay địa chỉ Công ty mà không thay đổi mã số thuế và vẫn có nhu cầu sử dụng tiếp hóa đơn đã thông báo phát hành trước đó thì Kế toán tiến […]