Category Archives: ☑Hướng dẫn sử dụng htkk

Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm hỗ trợ kê khai thuế HTKK mới nhất ☑, phần mềm HTKK hỗ trợ việc kê khai và quản lý thuế qua mạng,

Cách kê khai thông tin trên Thông báo kết quả hủy hóa đơn

cach-ke-khai-thong-tin-tren-thong-bao-ket-qua-huy-hoa-don -

Cách kê khai thông tin trên Thông báo kết quả hủy hóa đơn – Hướng dẫn kê khai nhập liệu chi tiết các chỉ tiêu trên tờ khai Thông báo kết quả hủy hóa đơn– Mẫu TB03/AC theo Thông tư số 39/2014/TT-BTC trên giao diện HTKK mới nhất như sau: Từ menu chức năng “Kê khai/Hoá […]

Làm báo cáo mất, cháy, hỏng hóa đơn qua HTKK như thế nào?

lam-bao-cao-mat-chay-hong-hoa-don-qua-htkk-nhu-the-nao

Làm báo cáo mất, cháy, hỏng hóa đơn qua HTKK như thế nào? – HTKK hỗ trợ tổ chức, cá nhân kinh doanh kê khai thông tin trong trường hợp mất, cháy, hỏng hóa đơn – Mẫu BC21/AC theo Thông tư số 39/2014/TT-BTC như sau: Cách gọi tờ khai: Từ menu chức năng trên giao diện HTKK […]

Hướng dẫn lập Báo cáo tình hình nhận in hóa đơn trên HTKK

huong-dan-lap-bao-cao-tinh-hinh-nhan-in-hoa-don-tren-htkk-

Hướng dẫn lập Báo cáo tình hình nhận in hóa đơn trên HTKK – Doanh nghiệp nhận in/cung cấp các phần mềm tự in hóa đơn kê khai Báo cáo tình hình nhận in hóa đơn (Mẫu BC01/AC – ban hành kèm theo Thông tư số 26/2015/TT-BTC) qua HTKK như thế nào mới đúng? Cách lập Báo cáo […]

Lập thông báo phát hành hóa đơn trên HTKK như thế nào?

lap-thong-bao-phat-hanh-hoa-don-tren-htkk-nhu-the-nao

Lập thông báo phát hành hóa đơn trên HTKK như thế nào? – Hướng dẫn cho tổ chức, cá nhân kinh doanh đặt in, tự in hóa đơn lập Thông báo phát hành hóa đơn (Mẫu TB01/AC – bạn hành kèm theo Thông tư số 26/2015/TT-BTC) qua giao diện HTKK chi tiết, dễ hiểu. Cách […]

Hướng dẫn khai thuế môn bài trên HTKK theo Thông tư 156

01

Hướng dẫn khai thuế môn bài trên HTKK theo Thông tư 156 – Chi tiết cách kê khai thuế môn bài trên phần mềm HTKK theo mẫu số 01/MBAI Thông tư số 156/2013/TT-BTC. Hướng dẫn thực hiện chức năng kê khai Thuế môn bài: Từ menu chức năng “Kê khai/Thuế môn bài” trên giao diện kê khai của HTKK […]

HTKK – Hướng dẫn khai thuế BVMT theo Thông tư 156

htkk-huong-dan-khai-thue-bvmt-theo-thong-tu-156

HTKK – Hướng dẫn khai thuế BVMT theo Thông tư 156 – Thuế bảo vệ môi trường là loại thuế gián thu đánh vào hàng hóa mà việc sử dụng gây tác động xấu đến môi trường. Bài viết dưới đây sẽ hướng dẫn người dùng HTKK cách kê khai thuế này theo tờ khai mẫu số […]

Hướng dẫn khai lệ phí môn bài theo Nghị định 139

huong-dan-khai-le-phi-mon-bai-theo-nghi-dinh-139

Hướng dẫn khai lệ phí môn bài theo Nghị định 139 – Tờ khai lệ phí môn bài mẫu số 01/MBAI theo Nghị định 139/2016/NĐ-CP được áp dụng từ ngày 01/01/2017. Bài viết sau đây sẽ hướng dẫn người dùng cách kê khai tờ khai này trên phần mềm HTKK mới nhất hiện nay. Cách gọi: […]

Hướng dẫn quyết toán phí, lệ phí mẫu 02/PHLP trên HTKK

huong-dan-quyet-toan-phi-le-phi-mau-02-phlp-tren-htkk

Hướng dẫn quyết toán phí, lệ phí mẫu 02/PHLP trên HTKK – Hỗ trợ người dùng quyết toán phí, lệ phí theo mẫu 02/PHLP trên giao diện HTKK mới nhất của Tổng cục thuế, hướng dẫn áp dụng theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC như sau: Cách gọi Tờ khai quyết toán phí, lệ phí mẫu số […]

Cách lập tờ khai phí BVMT mẫu 01/PHLP trên HTKK

cach-lap-to-khai-phi-bvmt-mau-01-phlp-tren-htkk

Cách lập tờ khai phí BVMT mẫu 01/PHLP trên HTKK – Hướng dẫn chi tiết cách kê khai trên tờ khai phí bảo vệ môi trường mẫu số 01/PHLP theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC. Cách gọi: Từ menu chức năng “Kê khai/Phí – Lệ phí” chọn “Tờ khai phí lệ phí (01/PHLP)” khi đó màn hình […]

Hướng dẫn quyết toán phí BVMT (02/BVMT) trên HTKK

huong-dan-quyet-toan-phi-bvmt-02-bvmt-tren-htkk-

Hướng dẫn quyết toán phí BVMT (02/BVMT) trên HTKK – Hướng dẫn chi tiết cách kê khai các chỉ tiêu trên mẫu tờ khai quyết toán phí bảo vệ môi trường số 02/BVMT theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC. Tờ khai quyết toán phí bảo vệ môi trường mẫu số 02/BVMT theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC: Cách gọi: Trên […]