Category Archives: ☑Hướng dẫn sử dụng htkk

Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm hỗ trợ kê khai thuế HTKK mới nhất ☑, phần mềm HTKK hỗ trợ việc kê khai và quản lý thuế qua mạng,

Mẫu 01/BVMT – Hướng dẫn kê khai phí bảo vệ môi trường

mau-01-bvmt-huong-dan-ke-khai-phi-bao-ve-moi-truong

Mẫu 01/BVMT – Hướng dẫn kê khai phí bảo vệ môi trường – Hướng dẫn cách lập tờ khai phí bảo vệ môi trường 01/BVMT (ban hành kèm theo Thông tư 156/2013/TT-BTC) trên giao diện HTKK mới nhất. Cách gọi: Từ menu chức năng trên giao diện hỗ trợ kê khai HTKK, bạn chọn mục “Kê […]

Quyết toán thuế nhà thầu nước ngoài mẫu 04/NTNN trên HTKK

quyet-toan-thue-nha-thau-nuoc-ngoai-mau-04-ntnn-tren-htkk-

Quyết toán thuế nhà thầu nước ngoài mẫu 04/NTNN trên HTKK – Tờ khai mẫu 04/NTNN quyết toán thuế nhà thầu nước ngoài áp dụng cho nhà thầu nước ngoài trực tiếp nộp thuế TNDN theo tỷ lệ % trên doanh thu tính thuế. Hướng dẫn kê khai các chỉ tiêu tờ khai này trên giao diện […]

Hướng dẫn khai thuế nhà thầu nước ngoài mẫu 03/NTNN trên HTKK

Hướng dẫn khai thuế nhà thầu nước ngoài mẫu 03/NTNN trên HTKK – Tờ khai thuế nhà thầu nước ngoài mẫu 03/NTNN là tờ khai áp dụng đối với trường hợp nhà thầu nước ngoài trực tiếp đứng ra kê khai nộp thuế khác với tờ khai mẫu 01/NTNN do bên Việt Nam đứng ra nộp thuế […]

Quyết toán thuế nhà thầu nước ngoài mẫu 02/NTNN trên HTKK

quyet-toan-thue-nha-thau-nuoc-ngoai-mau-02-ntnn-tren-htkk

Quyết toán thuế nhà thầu nước ngoài mẫu 02/NTNN trên HTKK – Hướng dẫn kê khai tờ khai quyết toán thuế nhà thầu nước ngoài mẫu 02/NTNN theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC trên giao diện HTKK. Cách gọi: Trên giao diện HTKK từ menu chức năng “Kê khai/Thuế Nhà thầu nước ngoài” chọn “Tờ khai quyết […]

Cách lập tờ khai thuế nhà thầu nước ngoài mẫu 01/NTNN trên HTKK

cach-lap-to-khai-thue-nha-thau-nuoc-ngoai-mau-01-ntnn-tren-htkk

Cách lập tờ khai thuế nhà thầu nước ngoài mẫu 01/NTNN trên HTKK – Thuế nhà thầu là loại thuế áp dụng đối với tổ chức, cá nhân nước ngoài có phát sinh thu nhập từ cung ứng dịch vụ hoặc dịch vụ gắn với hàng hóa tại Việt Nam. Bài viết sau đây sẽ hướng dẫn các […]

Kê khai thuế TTĐB mẫu 01/TTĐB theo Thông tư 195/2015/TT-BTC

Kê khai thuế TTĐB mẫu 01/TTĐB theo Thông tư 195/2015/TT-BTC – Thuế tiêu thụ đặc biệt là loại thuế gián thu, đánh vào một số hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng chịu thuế theo qui định của luật thuế tiêu thụ đặc biệt. Bài viết dưới đây sẽ hướng dẫn các bạn chi tiết cách […]

Kê khai thuế TTĐB mẫu 01/TTĐB theo Thông tư 26/2015/TT-BTC

ke-khai-thue-ttdb-mau-01-ttdb-theo-thong-tu-26-2015-tt-btc

Kê khai thuế TTĐB mẫu 01/TTĐB theo Thông tư 26/2015/TT-BTC – Hướng dẫn kê khai thuế TTĐB trên giao diện HTKK Mẫu 01/TTĐB căn cứ theo Thông tư số 26/2015/TT-BTC. Cách gọi: Từ menu chức năng “Kê khai/Thuế Tiêu Thụ Đặc Biệt” chọn “Tờ khai thuế tiêu thụ đặc biệt (01/TTĐB)”, khi đó màn hình giao […]

Hướng dẫn Quyết toán thuế tài nguyên Mẫu 02/TAIN trên HTKK

huong-dan-quyet-toan-thue-tai-nguyen-mau-02-tain-tren-htkk

Hướng dẫn Quyết toán thuế tài nguyên Mẫu 02/TAIN trên HTKK – Tờ khai quyết toán thuế tài nguyên theo mẫu số 02/TAIN ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC. Bài viết dưới đây sẽ hướng dẫn chi tiết cách kê khai tờ khai này trên HTKK phiên bản mới nhất. Cách gọi: Từ menu […]

Hướng dẫn khai thuế tài nguyên (Mẫu 01/TAIN) theo TT 156

huong-dan-khai-thue-tai-nguyen-mau-01-tain-theo-tt-156

Hướng dẫn khai thuế tài nguyên (Mẫu 01/TAIN) theo TT 156 – Thuế tài nguyên là loại thuế khai theo tháng và quyết toán năm. HTKK hỗ trợ kê khai thuế này theo Mẫu số 01/TAIN theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC. Cách gọi: Từ menu chức năng “Kê khai/Thuế Tài Nguyên” chọn “Tờ khai thuế tài […]

Hướng dẫn nhập liệu Báo cáo sử dụng hóa đơn mẫu 01/BC-SDHĐ-CNKD

huong-dan-nhap-lieu-bao-cao-su-dung-hoa-don-mau-01-bc-sdhd-cnkd

Hướng dẫn nhập liệu Báo cáo sử dụng hóa đơn mẫu 01/BC-SDHĐ-CNKD – Hướng dẫn chi tiết cách nhập liệu trên tờ khai Báo cáo sử dụng hóa đơn mẫu 01/BC-SDHD-CNKD trên giao diện HTKK theo Thông tư số 92/2015/TT-BTC. Cách gọi: Từ menu chức năng “Kê khai/Thuế khoán và thuê tài sản” chọn “BC SDHĐ dành […]