Category Archives: ☑Hướng dẫn sử dụng htkk

Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm hỗ trợ kê khai thuế HTKK mới nhất ☑, phần mềm HTKK hỗ trợ việc kê khai và quản lý thuế qua mạng,

Hướng dẫn ghi tờ khai thuế đối với cá nhân kinh doanh mẫu 01/CNKD

huong-dan-ghi-to-khai-thue-doi-voi-ca-nhan-kinh-doanh-mau-01-cnkd

Hướng dẫn ghi tờ khai thuế đối với cá nhân kinh doanh mẫu 01/CNKD – Cách kê khai các chỉ tiêu trên HTKK tờ khai mẫu số 01/CNKD_Tờ khai dành cho cá nhân kinh doanh theo Thông tư số 92/2015/TT-BTC. Cách gọi: Từ menu chức năng “Kê khai/Thuế Khoán và thuê tài sản” chọn “01/CNKD Tờ […]

Chi tiết cách ghi tờ khai 01/TTS đối với hoạt động cho thuê tài sản

chi-tiet-cach-ghi-to-khai-01-tts-doi-voi-hoat-dong-cho-thue-tai-san

Chi tiết cách ghi tờ khai 01/TTS đối với hoạt động cho thuê tài sản – Hướng dẫn kê khai trên HTKK chi tiết các chỉ tiêu trên tờ khai mẫu 01/TTS đối với hoạt động cho thuê tài sản hoặc khai thay theo Thông tư số 92/2015/TT-BTC. Cách gọi: Từ menu chức năng “Kê khai/Thuế […]

Lập danh sách cá nhân nhận thu nhập mẫu 05/DS-TNCN trên HTKK

lap-danh-sach-ca-nhan-nhan-thu-nhap-mau-05-ds-tncn-tren-htkk

Lập danh sách cá nhân nhận thu nhập mẫu 05/DS-TNCN trên HTKK – Hướng dẫn cách lập danh sách cá nhân nhận thu nhập trên phần mềm HTKK theo Mẫu số 05/DS-TNCN Thông tư số 92/2015/TT-BTC. Cách gọi: Từ menu chức năng “Kê khai/Quyết toán Thuế thu nhập cá nhân” bạn chọn “05/DS-TNCN Danh sách cá nhân […]

Cách lập tờ khai khấu trừ thuế TNCN mẫu 06/TNCN trên HTKK

cach-lap-to-khai-khau-tru-thue-tncn-mau-06-tncn-tren-htkk

Cách lập tờ khai khấu trừ thuế TNCN mẫu 06/TNCN trên HTKK – Mẫu tờ khai số 06/TNCN là mẫu tờ khai khấu trừ thuế TNCN áp dụng cho tổ chức, cá nhân trả thu nhập khấu trừ thuế đối với thu nhập từ đầu tư vốn, từ chuyển nhượng chứng khoán, từ bản quyền, […]

Cách lập tờ khai quyết toán thuế TNCN mẫu 05/QTT-TNCN

cach-lap-to-khai-quyet-toan-thue-tncn-mau-05-qtt-tncn

Cách lập tờ khai quyết toán thuế TNCN mẫu 05/QTT-TNCN – Hướng dẫn kê khai trên HTKK tờ khai quyết toán thuế TNCN mẫu số 05/QTT-TNCN theo Thông tư số 92/2015/TT-BTC. Cách gọi: Từ menu chức năng “Kê khai/Thuế thu nhập cá nhân” chọn “05/QTT-TNCN Tờ khai quyết toán thuế TNCN (TT92/2015)”. Ứng dụng sẽ mặc […]

Hướng dẫn khai thuế TNCN trên HTKK theo mẫu 05/KK-TNCN

huong-dan-khai-thue-tncn-tren-htkk-theo-mau-05-kk-tncn

Hướng dẫn khai thuế TNCN trên HTKK theo mẫu 05/KK-TNCN – Kê khai thuế TNCN Mẫu tờ khai số 05/KK-TNCN theo Thông tư số 92/2015/TT-BTC trên giao diện HTKK mới nhất. Cách gọi: Từ menu chức năng “Kê khai/Thuế thu nhập cá nhân” bạn chọn “05/KK-TNCN Tờ khai khấu trừ thuế TNCN (TT92/2015)”, hệ thống sẽ xuất hiện […]

Mẫu 02/KK-TNCN: Tờ khai cho cá nhân trực tiếp kê khai TT 92/2015/TT-BTC

mau-02-kk-tncn-to-khai-cho-ca-nhan-truc-tiep-ke-khai-tt-92-2015-tt-btc

Mẫu 02/KK-TNCN: Tờ khai cho cá nhân trực tiếp kê khai TT 92/2015/TT-BTC – Hướng dẫn cách lập tờ khai Mẫu 02/KK-TNCN trên HTKK dành cho cá nhân cư trú và cá nhân không cư trú kê khai thuế TNCN trực tiếp với cơ quan thuế theo quy định tại Thông tư số 92/2015/TT-BTC. Cách mở […]

Kê khai thuế năm cho cá nhân làm đại lý XS, BH mẫu 01/TKN-XSBHĐC

ke-khai-thue-nam-cho-ca-nhan-lam-dai-ly-xs-bh-mau-01-tkn-xsbhdc

Kê khai thuế năm cho cá nhân làm đại lý XS, BH mẫu 01/TKN-XSBHĐC – Hướng dẫn kê khai trên HTKK tờ khai thuế năm áp dụng cho cá nhân làm đại lý bảo hiểm, đại lý xổ số, bán hàng đa cấp, hoạt động kinh doanh khác chưa khấu trừ, nộp thuế trong năm theo […]

Hướng dẫn khai tờ khai 01/XSBHĐC trên HTKK theo TT 92/2015/TT-BTC

huong-dan-khai-to-khai-01-XSBHĐC-tren-htkk-theo-TT-92-2015-TT-BTC

Hướng dẫn khai tờ khai 01/XSBHĐC trên HTKK theo TT 92/2015/TT-BTC – Hướng dẫn kê khai các chỉ tiêu trên phần mềm HTKK tờ khai thuế TNCN mẫu 01/XSBHĐC cho công ty xổ số kiến thiết, doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp bán hàng đa cấp theo Thông tư 92/2015/TT-BTC Từ menu chức năng “Kê khai/Thuế thu […]

Hướng dẫn kê khai QT thuế TNCN mẫu 09/KK-TNCN trên HTKK

huong-dan-ke-khai-QT-thue-TNCN-mau-09-KK-TNCN-tren-HTKK

Hướng dẫn kê khai QT thuế TNCN mẫu 09/KK-TNCN trên HTKK – Hướng dẫn chi tiết kê khai các chỉ tiêu trên HTKK trên tờ khai Mẫu 09/KK-TNCN  – tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC Cách gọi: Từ menu chức năng “Kê khai/Quyết toán Thuế Thu Nhập Cá […]