Category Archives: ☑Hướng dẫn sử dụng htkk

Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm hỗ trợ kê khai thuế HTKK mới nhất ☑, phần mềm HTKK hỗ trợ việc kê khai và quản lý thuế qua mạng,

Tờ khai 07/KK-TNCN cho cá nhân tự kê khai thuế trên HTKK

to-khai-07-kk-tncn-cho-ca-nhan-tu-ke-khai-thue-tren-htkk

Tờ khai 07/KK-TNCN cho cá nhân tự kê khai thuế trên HTKK – Tờ khai thuế thu nhập cá nhân mẫu 07/KK-TNCN (Cá nhân tự khai) theo thông tư số 156/2013/TT-BTC. Cách kê khai trên hệ thống HTKK tờ khai này như sau: Cách gọi: Từ menu chức năng “Kê khai/Thuế Thu Nhập Cá Nhân” chọn […]

Kê khai thuế TNCN mẫu tờ khai 03 theo Tháng, Quý trên HTKK

ke-khai-thue-tncn-mau-to-khai-03-theo-thang-quy-tren-htkk

Kê khai thuế TNCN mẫu tờ khai 03 theo Tháng, Quý trên HTKK – Hướng dẫn chi tiết cách kê khai tờ khai thuế TNCN theo tháng và theo quý dựa trên mẫu tờ khai 03/KK-TNCN theo hướng dẫn tại Thông tư 156/2013/TT-BTC dành cho tổ chức, cá nhân trả thu nhập khấu trừ thuế […]

Cách lập tờ khai thuế TNCN mẫu 02 theo Tháng trên HTKK

cach-lap-to-khai-thue-tncn-mau-02-theo-thang-tren-htkk

Cách lập tờ khai thuế TNCN mẫu 02 theo Tháng trên HTKK – Tờ khai thuế thu nhập cá nhân mẫu 02/KK-TNCN theo Tháng theo thông tư 156/2013/TT-BTC áp dụng cho những tổ chức, cá nhân chi trả thu nhập từ tiền lương, tiền công. Từ menu chức năng “Kê khai/Thuế Thu Nhập Cá Nhân” chọn […]

Hướng dẫn lập tờ khai khấu trừ thuế TNCN mẫu 02 theo Quý

Hướng dẫn lập tờ khai khấu trừ thuế TNCN mẫu 02 theo Quý – Hướng dẫn chi tiết cách kê khai trên ứng dụng HTKK tờ khai khấu trừ thuế TNCN mẫu 02/KK-TNCN dành cho tổ chức, cá nhân trả thu nhập từ tiền lương, tiền công theo thông tư 156/2013/TT-BTC. Cách gọi: Từ menu […]

Cách lập tờ khai thuế TNCN mẫu 01/KK-XS theo Quý theo TT156/2013/TT-BTC

cach-lap-to-khai-thue-tncn-mau-01-kk-xs-theo-quy-theo-tt156-2013-tt-btc

Cách lập tờ khai thuế TNCN mẫu 01/KK-XS theo Quý theo TT156/2013/TT-BTC – Chi tiết các bước thực hiện kê khai trên tờ khai thuế TNCN mẫu 01/KK-XS kỳ tính thuế Quý theo hướng dẫn tại Thông tư 156/2013/TT-BTC giống như tờ khai theo Tháng tuy nhiên bạn cần nắm một số lưu ý sau đây: Để […]

Hướng dẫn lập tờ khai thuế TNCN theo Tháng mẫu 01/KK-XS trên HTKK

huong-dan-lap-to-khai-thue-tncn-mau-01-kk-xs-tren-htkk

Hướng dẫn lập tờ khai thuế TNCN theo Tháng mẫu 01/KK-XS trên HTKK – Hướng dẫn kê khai chi tiết tờ khai khấu trừ thuế TNCN mẫu 01/KK-XS theo tháng theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC. Từ menu chức năng “Kê khai/Thuế Thu Nhập Cá Nhân” chọn “TK TNCN Mẫu 01/KK-XS theo tháng” khi đó màn hình […]

Tờ khai mẫu 06 trên HTKK – Kê khai thuế TNDN theo TT151/2014/TT-BTC

to-khai-mau-06-tren-htkk-ke-khai-thue-tndn-theo-tt151-2014-tt-btc

Tờ khai mẫu 06 trên HTKK – Kê khai thuế TNDN theo TT151/2014/TT-BTC – Tờ khai thuế TNDN mẫu 06 sử dụng cho những DN kê khai thuế TNDN từ hoạt động bán toàn bộ công ty TNHH một thành viên do tổ chức làm chủ sở hữu dưới hình thức chuyển nhượng vốn có […]

Cách kê khai tờ khai thuế TNDN mẫu 04 trên HTKK

cach-ke-khai-to-khai-thue-tndn-mau-04-tren-htkk

Cách kê khai tờ khai thuế TNDN mẫu 04 trên HTKK – Hướng dẫn chi tiết cách nhập tờ khai thuế TNDN cho trường hợp tính thuế theo tỷ lệ % trên doanh thu – mẫu 04/TNDN theo Thông tư số 151/2014/TT-BTC trên ứng dụng HTKK phiên bản mới nhất.   Sau khi đăng nhập vào hệ […]

HTKK-Hướng dẫn lập tờ khai quyết toán thuế TNDN năm mẫu 03/TNDN

htkk-huong-dan-lap-to-khai-quyet-toan-thue-tndn-nam-mau-03-tndn

HTKK-Hướng dẫn lập tờ khai quyết toán thuế TNDN năm mẫu 03/TNDN – Hướng dẫn nhập vào các chỉ tiêu trên tờ khai Quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp năm mẫu 03/TNDN trên HTKK theo Thông tư số 151/2014/TT-BTC đáp ứng công văn 4943/TCT-KK A.Trường hợp khai tờ khai lần đầu Từ menu chức năng “Kê […]

Nhập liệu trên HTKK tờ khai mẫu 02/TNDN cho chuyển nhượng BĐS

nhap-lieu-tren-htkk-to-khai-mau-02-tndn-cho-chuyen-nhuong-bds

Nhập liệu trên HTKK tờ khai mẫu 02/TNDN cho chuyển nhượng BĐS – Tờ khai mẫu 02/TNDN áp dụng cho những doanh nghiệp kê khai thuế thu nhập doanh nghiệp từ chuyển nhượng bất động sản theo từng lần phát sinh, hoặc kê khai theo quý đối với những doanh nghiệp có phát sinh thường […]