Category Archives: Thông Báo

Thông báo nâng cấp ứng dụng Hỗ trợ kê khai HTKK 4.1.2 của Tổng Cục Thuế

nang-cap-ung-dung-4.1.2

Thông báo nâng cấp ứng dụng Hỗ trợ kê khai HTKK 4.1.2 của Tổng Cục Thuế. Vào ngày 16/01/2019 TCT thông báo về việc nâng cấp ứng dụng Hỗ trợ kê khai tờ khai mã vạch (HTKK) phiên bản 4.1.2, nội dung mới trong phiên bản này là “Triển khai ứng dụng Hỗ trợ kê khai […]

Thông báo nâng cấp ứng dụng Hỗ trợ kê khai HTKK 4.1.3 của Tổng Cục Thuế

nang-cap-ung-dung-ho-tro-ke-khai-thue-4.1.3

Thông báo nâng cấp ứng dụng Hỗ trợ kê khai HTKK 4.1.3 của Tổng Cục Thuế , Vào ngày 19/2/2019 TCT thông báo nâng cấp ứng dụng HTKK phiên bản mới 4.1.3 mới, nội dụng mới trong phiên bản này là “Nâng cấp ứng dụng Hỗ trợ kê khai (HTKK) phiên bản 4.1.3 đáp ứng các […]