HTKK – Cách lập mẫu Thông báo điều chỉnh thông tin TB04/AC

htkk-cach-lap-mau-thong-bao-dieu-chinh-thong-tin-tb04-ac

HTKK – Cách lập mẫu Thông báo điều chỉnh thông tin TB04/AC – Trong quá trình hoạt động nếu doanh nghiệp có sự thay đổi tên hay địa chỉ Công ty mà không thay đổi mã số thuế và vẫn có nhu cầu sử dụng tiếp hóa đơn đã thông báo phát hành trước đó thì Kế toán tiến hành lập mẫu TB04/AC để gửi cơ quan thuế theo quy định tại Thông tư 39/2014/TT-BTC. Bài viết dưới đây sẽ hướng dẫn các bạn lập mẫu này bằng HTKK phiên bản mới nhất hiện nay.

htkk-cach-lap-mau-thong-bao-dieu-chinh-thong-tin-tb04-ac
(Hình ảnh: HTKK – Cách lập mẫu Thông báo điều chỉnh thông tin TB04/AC)

Cách gọi:

Trên màn hình giao diện HTKK, từ menu chức năng “Kê khai/Hoá đơn” chọn “Mẫu thông báo điều chỉnh thông tin (TB04/AC)” khi đó màn hình kê khai sẽ hiển thị ra như sau:

htkk171

Chọn kỳ báo cáo theo ngày rồi nhấn vào nút lệnh “Đồng ý” màn hình báo cáo sẽ hiển thi ra Mẫu thông báo điều chỉnh thông tin (TB04/AC) như sau:

htkk172

1/ Phần thông tin chung

Các thông tin hệ thống cập nhật gồm: Tên đơn vị phát hành hóa đơn, Mã số thuế, Địa chỉ trụ sở chính, Điện thoại, Tên đơn vị chủ quản, Mã số thuế đơn vị chủ quản được lấy dữ liệu từ phần Thông tin chung kê khai trong chức năng “Thông tin doanh nghiệp”.

Các thông tin tự nhập:

– Tên cơ quan thuế tiếp nhận thông báo: Kiểu text, độ dài tối đa 200 ký tự

– Ngày … tháng…. Năm…. Đã có thông báo phát hành: Kiểu date, kiểm tra phải trước ngày lập thông báo điều chỉnh

– Người đại diện theo pháp luật: Kiểu text, độ dài tối đa 45 ký tự

Bạn đang xem: HTKK – Cách lập mẫu Thông báo điều chỉnh thông tin TB04/AC

2/ Phần thông tin chi tiết

– STT: Kiểu số, ứng dụng hỗ trợ tự động tăng

– Thông tin thay đổi: Chọn trong combobox, kiểm tra không cho chọn trùng thông tin thay đổi gồm các thông tin:

+ Tên đơn vị phát hành hóa đơn

+ Địa chỉ trụ sở chính

+ Điện thoại

– Thông tin cũ: Nhập kiểu text tối đa 200 ký tự

– Thông tin mới: Nhập kiểu text tối đa 200 ký tự

Để xem thêm nhiều bài viết hữu ích khác, bạn có thể truy cập vào website Hướng dẫn sử dụng HTKK.

Bài viết: HTKK – Cách lập mẫu Thông báo điều chỉnh thông tin TB04/AC

Có thể bạn quan tâm:

Các hình thức ghi ký hiệu để nhận dạng hóa đơn

Tuỳ thuộc vào quy mô, đặc điểm hoạt động kinh doanh và yêu cầu quản lý, tổ chức có thể chọn một hay nhiều hình thức sau để làm ký hiệu nhận dạng như:

– Dán tem chống giả

– Dùng kỹ thuật in đặc biệt

– Dùng giấy, mực in đặc biệt

– Đưa các ký hiệu riêng vào trong từng đợt in hoặc đợt phát hành loại hóa đơn cụ thể, in sẵn các tiêu thức ổn định trên tờ hóa đơn (như tên, mã số thuế, địa chỉ người bán; loại hàng hóa, dịch vụ; đơn giá…), chữ ký và dấu của người bán khi lập hóa đơn….

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *