HTKK- Kê khai thuế tài nguyên tạm tính cho đơn vị dầu khí

htkk-ke-khai-thue-tai-nguyen-tam-tinh-cho-don-vi-dau-khi

HTKK- Kê khai thuế tài nguyên tạm tính cho đơn vị dầu khí – Hướng dẫn chi tiết cách lập tờ khai thuế tài nguyên tạm tính đối với đơn vị dầu khí mẫu 01/TAIN- DK theo Thông tư 156/2013/TT-BTC:

htkk-ke-khai-thue-tai-nguyen-tam-tinh-cho-don-vi-dau-khi
(Hình ảnh: HTKK- Kê khai thuế tài nguyên tạm tính cho đơn vị dầu khí)

Từ menu chức năng “Kê khai/Tờ khai Dầu khí” bạn chọn “Tờ khai tạm tính đối với dầu khí – 01/TAIN-DK”. Khi đó màn hình kê khai sẽ hiển thị ra như sau:

htkk-68

Bạn tiến hành lựa chọn các thông tin đầu vào theo hướng dẫn sau:

– Kỳ tính thuế theo lần xuất bán:

  • Ngày tháng năm: Mặc định là ngày hiện tại
  • Lần xuất bán: Cho phép bạn tự nhập dạng text, tối đa 10 lý tự
  • Kỳ tính thuế theo lần xuất bán: cho phép bạn chọn “Dầu thô” hoặc “Condensate”

– Kê khai theo tháng, mặc định là Tháng hiện tại -1, cho phép sửa nhưng không được lớn hơn tháng hiện tại của hệ thống

  • Kỳ tính thuế theo tháng: cho phép bạn chọn “Khí thiên nhiên”

– Trạng thái tờ khai: gồm Tờ khai lần đầu hoặc Tờ khai bổ sung.

– Chọn các phụ lục đi kèm tờ khai.

Sau đó nhấn vào nút lệnh “Đồng ý” để hiển thị ra tờ khai thuế tài nguyên tạm tính đối với dầu khí mẫu 01/TAIN- DK

1.Trường hợp khai tờ khai lần đầu

Trên form “Chọn kỳ tính thuế” chọn trạng thái tờ khai là Tờ khai lần đầu, sau đó nhấn nút “Đồng ý”, màn hình kê khai hiển thị ra như sau:

htkk-69

Các chỉ tiêu cần nhập:

[01], [02], [03], [05]: hệ thống hỗ trợ tự hiển thị

[08], [09]: chỉ cho phép lựa chọn 1 trong 2 chỉ tiêu này.

[10]: Nhập kiểu dd/mm/yyyy, chỉ cho phép nhập khi nhập chỉ tiêu [09]

[19]: Nhập dạng text

[20]: Tên đơn vị được uỷ quyền hoặc Đại lý: Cho phép bạn chọn 1 trong 2 loại. Nếu ở phần Thông tin doanh nghiệp có nhập thông tin đại lý thuế thì khi trên tờ khai sẽ mặc định tích vào ô Đại lý thuế và cho phép sửa. Nếu không nhập thông tin Đại lý thuế ở phần Thông tin doanh nghiệp thì ứng dụng không cho check chọn cả hai ô Đại lý thuế và Đại lý ủy quyền

[30], [30a], [31], [33]: Nhập dạng xx,xxxx

[35]: chỉ bắt buộc nhập dạng số không âm khi lựa chọn chỉ tiêu [09], mặc định là 0, tối đa 5 chữ số.

Các chỉ tiêu tính toán:

[32] = [30] * [31]

[34] = [32] * [33], làm tròn đến 2 số sau dấu phẩy, nếu kết quả âm thì [34] = 0

Bạn đang xem: HTKK- Kê khai thuế tài nguyên tạm tính cho đơn vị dầu khí

Phụ lục 01/PL-DK: Chi tiết nghĩa vụ thuế của các nhà thầu dầu khí

htkk-70

Chỉ tiêu [09] Số thuế phải nộp: Lấy từ chỉ tiêu [34] của tờ khai 01/TAIN-DK

Cột (1) – STT: Tự tăng khi thêm dòng

Cột (2) – Mã số thuế của nhà thầu dầu khí: bạn tự nhập,tối đa 14 ký tự, kiểm tra đúng cấu trúc MST.

Cột (3) – Tên nhà thầu: Tự nhập kiểu text

Cột (4) – Tỷ lệ phân bổ: cho phép  tự nhập dạng xx,xxxx

Cột (5) – Số thuế phát sinh phải nộp: (5) = chỉ tiêu [09] * cột (4), làm tròn đến 2 số sau dấu phẩy, nếu kết quả âm thì set = 0

Cột (6) – Ghi chú: tự nhập kiểu text, tối đa 250 ký tự

Tổng cộng cột (4): hệ thống tự tính. Kiểm tra tổng cột (4) phải bằng 100%. Nếu không thỏa thì cảnh báo đỏ.

Tổng cộng cột (5) = Tổng các dòng cột (5), kiểm tra phải bằng chỉ tiêu [09], nếu khác ứng dụng đưa ra cảnh báo đỏ.

2.Trường hợp khi tờ khai bổ sung

Nếu chọn trạng thái tờ khai là “Tờ khai bổ sung” thì trên form “Chọn kỳ tính thuế” Ứng dụng cho phép bạn chọn thêm lần bổ sung và ngày lập tờ khai bổ sung. Khi đó trên form nhập dữ liệu sẽ bao gồm 2 sheet “Tờ khai điều chỉnh” và “KHBS”

htkk-71

htkk-72

Kê khai điều chỉnh bổ sung cho chỉ tiêu [34] cách lấy dữ liệu tương tự như tờ 01/GTGT.

Bài viết: HTKK- Kê khai thuế tài nguyên tạm tính cho đơn vị dầu khí

Có thể bạn quan tâm:

Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế tài nguyên  tạm tính đối với hoạt động khai thác, xuất bán dầu thô thực hiện theo từng lần xuất bán chậm nhất là ngày thứ 35, kể từ ngày xuất bán (đối với dầu thô bán nội địa) hoặc 35 ngày kể từ ngày hoàn thành thủ tục hải quan theo quy định của pháp luật hải quan (đối với dầu thô xuất khẩu).

Các từ khóa liên quanHTKK- Kê khai thuế tài nguyên tạm tính cho đơn vị dầu khí, Kê khai thuế tài nguyên tạm tính.

Để xem thêm nhiều bài viết hữu ích khác, bạn có thể truy cập website Hướng dẫn sử dụng HTKK.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *