HTKK-Khai thuế GTGT đối với đơn vị thủy điện hạch toán phụ thuộc

htkk-khai-thue-gtgt-doi-voi-don-vi-thuy-dien-hach-toan-phu-thuoc

HTKK-Khai thuế GTGT đối với đơn vị thủy điện hạch toán phụ thuộc – Hướng dẫn thực hiện chức năng kê khai mẫu 01/TĐ – GTGT dùng cho các cơ sở sản xuất thủy điện hạch toán phụ thuộc EVN hoặc hạch toán phụ thuộc các Tổng công ty phát điện thuộc Tập đoàn điện lực Việt Nam đáp ứng công văn 4943/TCT-KK.

htkk-khai-thue-gtgt-doi-voi-don-vi-thuy-dien-hach-toan-phu-thuoc
(Hình ảnh: HTKK-Khai thuế GTGT đối với đơn vị thủy điện hạch toán phụ thuộc)

Bạn vào giao diện màn hình kê khai của HTKK, từ menu chọn “Kê khai/Tờ khai Thủy điện” rồi chọn “Tờ khai GTGT – 01/TĐ GTGT”, màn hình kê khai sẽ hiện ra yêu cầu sau:

htkk-34

– Kỳ tính thuế: Ứng dụng sẽ để mặc định kỳ tính thuế bằng tháng hoặc quý hiện tại -1, bạn có thể nhập kỳ tính thuế nhưng không được chọn kỳ tính thuế lớn hơn tháng hoặc quý hiện tại.

– Trạng thái tờ khai: gồm Tờ khai lần đầu hay Tờ khai bổ sung.

– Chọn các phụ lục đi kèm tờ khai.

Sau đó nhấn vào nút lệnh “Đồng ý” để hiển thị ra tờ khai GTGT dành cho thủy điện mẫu 01/TĐ-GTGT.

1/ Trường hợp khai tờ khai lần đầu

Trên form “Chọn kỳ tính thuế” chọn trạng thái tờ khai là Tờ khai lần đầu, sau đó nhấn nút “Đồng ý”, màn hình kê khai hiển thị ra như sau:

htkk-35

Các chỉ tiêu cần nhập:

[21], [22], [24], [26] : Nhập dạng xx,xx

Các chỉ tiêu ứng dụng hỗ trợ tự động tính theo công thức:

[23] = [21] * [22], làm tròn 2 chữ số sau dấu phẩy

[25] = [23] * [24], làm tròn 2 chữ số sau dấu phẩy

[27] = [25] – [26]. Kiểm tra chỉ tiêu [27] = Tổng thuế GTGT trên PL 01-2/TĐ-GTGT, nếu khác thì cảnh báo đỏ.

Phụ lục 01-2/TĐ-GTGT: Bảng phân bổ số thuế giá trị gia tăng phải nộp của CSSX thủy điện cho các địa phương:

htkk-36

Các chỉ tiêu cần nhập

Cột (1) – STT: nhập kiểu text

Cột (2) – “Tên nhà máy”: nhập kiểu text, tối đa 200 ký tự

Cột (3) – “Mã số thuế”: nhập tối đa 14 ký tự, kiểm tra cấu trúc MST

Cột “Chọn”: Nếu là Nhà máy thủy điện thì đánh dấu vào ô chọn, còn nếu là Địa phương phân bổ thì để trống và nếu là nhà máy thủy điện thì khóa tại cột Cơ quan thuế quản lý, Tỷ lệ phân bổ (%), Số thuế giá trị gia tăng phải nộp.

Cột (4) – “CQT địa phương nơi phát sinh hoạt động sản xuất thủy điện”: Chọn trong danh mục Cơ quan thuế quản lý cấp Cục.

Cột (5) – “Tỷ lệ phân bổ (%)”: cho phép tự nhập dạng xx,xx

Cột (6) – “Số thuế GTGT phải nộp”: cho phép nhập dạng số, không âm, mặc định là 0.

Dòng Tổng cộng số thuế GTGT phải nộp: Cho phép tự nhập dạng số, không âm, mặc định là 0.

Bạn đang xem: HTKK-Khai thuế GTGT đối với đơn vị thủy điện hạch toán phụ thuộc

2/ Trường hợp khai tờ khai bổ sung

Nếu chọn trạng thái tờ khai là “Tờ khai bổ sung” thì trên form “Chọn kỳ tính thuế” bạn phải nhập thêm các thông tin về lần bổ sung, ngày lập tờ khai bổ sung và cho phép đính kèm phụ lục 01-2/TĐ-GTGT.

Nếu ở tờ khai lần đầu hoặc lần bổ sung N-1, bạn đã kê khai phụ lục 01-2/TĐ-GTGT thì ở Tờ khai bổ sung/ bổ sung lần N, ứng dụng sẽ mặc định tích chọn phụ lục đó. Trường hợp ở tờ khai lần đầu hoặc lần bổ sung N-1 bạn chưa kê khai phụ lục 01-2/TĐ-GTGT ứng dụng vẫn cho phép bạn đính kèm thêm phụ lục khi khai bổ sung.

htkk-37

Khi đó trên form nhập dữ liệu sẽ bao gồm sheet “Tờ khai điều chỉnh”, phụ lục 01-2/TĐ-GTGT và “KHBS”

htkk-39

Kê khai điều chỉnh bổ sung chỉ tiêu [27] cách lấy dữ liệu tương tự như tờ 01/GTGT.

htkk-40

Bài viết: HTKK-Khai thuế GTGT đối với đơn vị thủy điện hạch toán phụ thuộc

Có thể bạn quan tâm: Cách lập tờ khai thuế GTGT khấu trừ mẫu 01/GTGT trên HTKK (áp dụng Thông tư số 156/2013/TT-BTC và Thông tư số 26/2015/TT-BTC)

Các từ khóa liên quanKhai thuế GTGT đơn vị thủy điện hạch toán phụ thuộc, Khai thuế GTGT.

>> Để xem thêm nhiều bài viết hữu ích khác, bạn có thể truy cập website Hướng dẫn sử dụng HTKK.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *