HTKK_Hướng dẫn lập thông báo kết quả hủy biên lai thu phí, lệ phí

htkk_huong-dan-lap-thong-bao-ket-qua-huy-bien-lai-thu-phi-le-phi

HTKK_Hướng dẫn lập thông báo kết quả hủy biên lai thu phí, lệ phí – Theo Thông tư số 303/2016/TT-BTC để tiến hành lập thông báo kết quả hủy biên lai thu phí, lệ phí trên HTKK bạn tiến hành thực hiện theo trình tự như sau:

htkk_huong-dan-lap-thong-bao-ket-qua-huy-bien-lai-thu-phi-le-phi
(Hình ảnh: HTKK_Hướng dẫn lập thông báo kết quả hủy biên lai thu phí, lệ phí)

Trên giao diện màn hình hỗ trợ kê khai bạn chọn mục “Kê khai/Biên lai thu phí, lệ phíThông báo kết quả hủy biên lai thu phí, lệ phí khi đó màn hình kê khai sẽ hiển thị ra như sau:

htkk188

1/ Thông tin chung

Các thông tin được lấy dữ liệu từ phần Thông tin chung kê khai trong chức năng “Thông tin doanh nghiệp” gồm các thông tin sau:

  • Tên tổ chức, cá nhân
  • Mã số thuế
  • Địa chỉ

Các thông tin tự nhập:

– Kính gửi: nhập kiểu text

– Phương pháp hủy biên lai thu phí, lệ phí: nhập kiểu text

– Giờ, Ngày, tháng, năm thông báo hủy biên lai thu phí, lệ phí: nhập theo định dạng ngày tháng. (Tổ chức, cá nhân) lấy tự động từ Tên tổ chức, cá nhân từ trên xuống

– Người đại diện theo pháp luật: nhập kiểu text (bắt buộc nhập)

– Ngày lập báo cáo: mặc định là ngày hiện tại, cho phép sửa

– Ngƣời lập biểu: nhập kiểu text

Bạn đang xem: HTKK_Hướng dẫn lập thông báo kết quả hủy biên lai thu phí, lệ phí

2/ Thông tin chi tiết

Ở phần này bạn kê khai tương tự như hướng dẫn trong Thông báo phát hành biên lai thu phí, lệ phí

Bài viết: HTKK_Hướng dẫn lập thông báo kết quả hủy biên lai thu phí, lệ phí

Có thể bạn quan tâm:

Hình thức của chứng từ thu tiền phí, lệ phí:

– Biên lai thu tiền phí, lệ phí phải được đánh số liên tiếp theo thứ tự, mỗi số có từ 2 liên hoặc 2 phần trở lên.

– Ngôn ngữ trên biên lai là tiếng Việt. Trường hợp cần ghi thêm tiếng nước ngoài thì phải đặt bên phải trong dấu ngoặc đơn hoặc đặt ngay dưới dòng nội dung ghi bằng tiếng Việt với cỡ chữ nhỏ hơn chữ tiếng Việt.

– Số tiền phí, lệ phí thu ghi trên biên lai là các chữ số tự nhiên từ 0 đến 9, đơn vị tính là VND. Trường hợp thu bằng ngoại tệ thì cần ghi thêm tỷ giá quy đổi sang VND (lấy tỷ giá trên thị trường ngoại tệ liên ngân hàng do NHNN công bố tại thời điểm nộp phí, lệ phí).

Để xem thêm nhiều bài viết hữu ích khác, bạn có thể truy cập website Hướng dẫn sử dụng HTKK.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *