Hướng dẫn kê khai Quyết toán thuế TNCN mẫu 02/KK-XS trên HTKK

Hướng dẫn kê khai Quyết toán thuế TNCN mẫu 02/KK-XS trên HTKK – Tờ khai Quyết toán thuế TNCN mẫu 02/KK-XS dựa theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC dành cho công ty xổ số kiến thiết trả thu nhập cho đại lý xổ số. Cách lập tờ khai này trên HTKK được thực hiện như sau:

(Hình ảnh: Hướng dẫn kê khai Quyết toán thuế TNCN mẫu 02/KK-XS trên HTKK)

Cách gọi:

Từ menu chức năng “Kê khai/Quyết toán Thuế Thu Nhập Cá Nhân” chọn “Tờ khai 02/KK-XS” khi đó màn hình kê khai sẽ hiển thị ra như sau.

htkk44

Hết hiệu lực kê khai mẫu biểu từ kỳ năm 2015 trở đi

A. Trường hợp khai tờ khai lần đầu

Chương trình sẽ mặc định chọn các phụ lục cần kê khai. Chọn “Tờ khai lần đầu”, sau đó nhấn vào nút lệnh “Đồng ý” để hiển thị ra tờ khai Quyết toán thuế TNCN dành cho cơ sở giao đại lý xổ số trả thu nhập cho đại lý xổ số (02/KK-XS) với hộp chọn “Chính thức” được đánh dấu.

htkk45

Các chỉ tiêu được tổng hợp từ bảng kê thu nhập chịu thuế gồm có: [21], [22], [23], [24], [25]

Bạn đang xem: Hướng dẫn kê khai Quyết toán thuế TNCN mẫu 02/KK-XS trên HTKK

B.Trường hợp khai tờ khai bổ sung

Chọn “Tờ khai bổ sung” theo tháng/quý ,và lần bổ sung rồi nhấn vào nút lệnh “Đồng ý” để hiển thị ra tờ khai Quyết toán thuế TNCN mẫu 02/KK-XS với hộp chọn “Bổ sung” trên tờ khai được đánh dấu “X” như hình dưới và lần bổ sung thứ mấy được đánh dấu “Lần” thứ mấy.

htkk46

Bài viết: Hướng dẫn kê khai Quyết toán thuế TNCN mẫu 02/KK-XS trên HTKK

Có thể bạn quan tâm:

Bảng kê 02-1/BK-TNCN: Bảng kê thu nhập chịu thuế và thuế thu nhập cá nhân đã khấu trừ đối với thu nhập của đại lý xổ số

htkk47

Cột bắt buộc nhập : Họ và tên, Một trong hai cột Mã số thuế hoặc Số CMTND

Nhập các chỉ tiêu:

Chỉ tiêu : [09]

Chỉ tiêu [10] < [09]

Chỉ tiêu [11] < [10]

Chỉ tiêu [12] < [09]

Để thực hiện việc tải bảng kê thì bạn vào phần Mẫu excel bảng kê để lấy mẫu excel và nhập dữ liệu theo đúng định dạng của mẫu sau đó chọn chức năng Tải bảng kê và tải tương tự như các phụ lục trên tờ 01/GTGT

(Phụ lục 01-5/GTGT: Bảng kê số thuế GTGT đã nộp của doanh thu kinh doanh xây dựng, lắp đặt, bán hàng bất động sản ngoại tỉnh
Phụ lục 01-6/GTGT: Bảng phân bổ thuế giá trị gia tăng cho địa phương nơi đóng trụ sở chính và cho các địa phương nơi có cơ sở sản xuất trực thuộc không thực hiện hạch toán kế toán
Phụ lục 01-7/GTGT: Bảng phân bổ số thuế giá trị gia tăng phải nộp cho các địa phương nơi có công trình xây dựng, lắp đặt liên tỉnh
Phụ lục 01-1/TĐ-GTGT: Bảng kê số thuế giá trị gia tăng phải nộp của hoạt động sản xuất thủy điện
Phụ lục 01-2/TĐ-GTGT: Bảng phân bổ số thuế giá trị gia tăng phải nộp của CSSX thủy điện cho các địa phương)

Các từ khóa liên quanHướng dẫn kê khai Quyết toán thuế TNCN mẫu 02/KK-XS trên HTKK, quyết toán thuế TNCN, quyết toán thuế TNCN mẫu 02/KK-XS.

>> Đế xem thêm nhiều bài viết hữu ích khác, bạn có thể truy cập website Hướng dẫn sử dụng HTKK.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *