Hướng dẫn kê khai Quyết toán thuế TNCN theo mẫu 02/KK-BHĐC trên HTKK

huong-dan-ke-khai-quyet-toan-thue-tncn-theo-mau-02-kk-bhdc-tren-htkk

Hướng dẫn kê khai Quyết toán thuế TNCN theo mẫu 02/KK-BHĐC trên HTKK – Hướng dẫn chi tiết kê khai trên phần mềm HTKK tờ khai Quyết toán thuế TNCN mẫu 02/KK-BHĐC theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC.

huong-dan-ke-khai-quyet-toan-thue-tncn-theo-mau-02-kk-bhdc-tren-htkk
(Hình ảnh: Hướng dẫn kê khai Quyết toán thuế TNCN theo mẫu 02/KK-BHĐC trên HTKK)

Từ menu chức năng Kê khai/Quyến toán Thuế Thu Nhập Cá Nhân” chọn “Tờ khai 02/KK-BHĐC” khi đó màn hình kê khai sẽ hiển thị ra như sau:

Hết hiệu lực kê khai mẫu biểu từ kỳ năm 2015 trở đi

A. Trường hợp khai tờ khai lần đầu:

ChọnTờ khai lần đầu”, hệ thống sẽ mặc định chọn các phụ lục cần kê khai.

Sau đó nhấn vào nút lệnh “Đồng ý” để hiển thị ra tờ khai Quyết toán thuế TNCN dành cho cơ sở giao đại lý bảo hiểm trả thu nhập cho đại lý bảo hiểm đa cấp (02/KK-BHĐC) với hộp chọn “Chính thức” trên tờ khai được đánh dấu “x” như hình dưới đây:

htkk49

Các chỉ tiêu được tổng hợp từ bảng kê thu nhập chịu thuế : [21], [22], [23], [24], [25], [32], [33], [34], [35], [36]

Chỉ tiêu [26], [27], [28], [29], [30], [31]: Mặc định là 0, cho phép nhập số không âm, tối đa 20 chữ số

Chỉ tiêu [37] = [25] + [28] + [31] + [36]

Bạn đang xem: Hướng dẫn kê khai Quyết toán thuế TNCN theo mẫu 02/KK-BHĐC trên HTKK

B.Trường hợp khai tờ khai bổ sung

Chọn “Tờ khai bổ sung” ,và lần bổ sung rồi nhấn vào nút lệnh “Đồng ý” để hiển thị ra tờ khai Quyết toán thuế TNCN dành cho cơ sở giao đại lý bảo hiểm trả thu nhập cho đại lý bảo hiểm (02/KK-BHĐC) với hộp chọn “Bổ sung” trên tờ khai được đánh dấu “X”  và lần bổ sung thứ mấy được đánh dấu “Lần” thứ mấy.

 

Bảng kê 02-1/BK-BH: Bảng kê thu nhập chịu thuế và thuế thu nhập cá nhân đã khấu trừ đối với thu nhập của đại lý bảo hiểm.

htkk51

Cột bắt buộc nhập : Họ và tên, Một trong hai cột Mã số thuế hoặc Số CMTND

Nhập chỉ tiêu : [10]

Chỉ tiêu [11] kiểu số, không âm và [11] < [10]

Chỉ tiêu [12] kiểu số, không âm và [12] < [11]

Chỉ tiêu [13] kiểu số, không âm và [13] < [10]

Để thực hiện việc tải bảng kê thì người nộp thuế vào phần Mẫu excel bảng kê để lấy mẫu excel và nhập dữ liệu theo đúng định dạng của mẫu sau đó chọn chức năng Tải bảng kê và tải tương tự như các phụ lục trên tờ 01/GTGT.

Bảng kê 02-2/BK-ĐC: Bảng kê thu nhập chịu thuế và thuế thu nhập cá nhân đã khấu trừ đối với thu nhập của cá nhân tham gia mạng lưới bán hàng đa cấp.

htkk52

Cột bắt buộc nhập : Họ và tên, Một trong hai cột Mã số thuế hoặc Số CMTND

Nhập chỉ tiêu : [10]

Chỉ tiêu [11] kiểu số, không âm và [11] < [10]

Chỉ tiêu [12] kiểu số, không âm và [12] < [11]

Chỉ tiêu [13] kiểu số, không âm và [13] < [10]

Để thực hiện việc tải bảng kê thì người nộp thuế vào phần Mẫu excel bảng kê để lấy mẫu excel và nhập dữ liệu theo đúng định dạng của mẫu sau đó chọn chức năng Tải bảng kê và tải tương tự như các phụ lục trên tờ 01/GTGT

Bài viết: Hướng dẫn kê khai Quyết toán thuế TNCN theo mẫu 02/KK-BHĐC trên HTKK

Có thể bạn quan tâm: Hướng dẫn kê khai Quyết toán thuế TNCN cho công ty xổ số trả thu nhập cho đại lý (Mẫu 02/KK-XS)

Các từ khóa liên quanHướng dẫn kê khai Quyết toán thuế TNCN theo mẫu 02/KK-BHĐC trên HTKK, kê khai quyết toán thuế TNCN, kê khai quyết toán thuế TNCN mẫu 02/KK-BHĐC.

>> Để xem thêm các bài viết hữu ích khác, bạn có thể truy cập website Hướng dẫn sử dụng HTKK.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *