Hướng dẫn kê khai thuế GTGT mẫu 04/GTGT trên HTKK

Hướng dẫn kê khai thuế GTGT mẫu 04/GTGT trên HTKK – Cách nhập các chỉ tiêu trên tờ khai thuế GTGT mẫu 04/GTGT theo Thông tư số 156/2013/TT-BTCThông tư số 26/2015/TT-BTC chi tiết, dễ hiểu.

huong-dan-ke-khai-thue-gtgt-mau-04-gtgt-tren-htkk
(Hình ảnh: Hướng dẫn kê khai thuế GTGT mẫu 04/GTGT trên HTKK)

Để mở tờ khai mẫu 04/GTGT thì sau khi đăng nhập vào hệ thống, từ menu chức năng “Kê khai/Thuế GTGT” chọn “Tờ khai GTGT TT trên doanh thu (04/GTGT)” khi đó màn hình kê khai sẽ hiển thị ra như sau:

htkk33

Ứng dụng sẽ để mặc định kỳ tính thuế bằng tháng hoặc quý hiện tại -1, có thể nhập kỳ tính thuế mà muốn kê khai nhưng không được chọn kỳ tính thuế lớn hơn tháng hoặc quý hiện tại. Đối với tờ khai quý, hệ thống cho phép nhập từ quý 3/2013 trở đi và không cho phép nhập tháng quý trùng nhau

Chọn loại tờ khai (tờ khai lần đầu hoặc tờ khai bổ sung) theo tháng hoặc quý, và chọn các phụ lục cần kê khai sau đó nhấn nút lệnh “Đồng ý” để hiển thị ra tờ khai GTGT trực tiếp trên doanh thu mẫu 04/GTGT.

I.Trường hợp chọn khai tờ khai lần đầu

Màn hình kê khai sẽ hiển thị ra như sau:

htkk34

Các chỉ tiêu cần nhập:

Chỉ tiêu [21], [22], [24], [26], [28]: Nhập dạng số, có thể âm

Chỉ tiêu [23]= [22] × 1%

Chỉ tiêu [25] = [24] × 5%

Chỉ tiêu [27] = [26] × 3%

Chỉ tiêu [29] =[28] × 2%

Chỉ tiêu [30] = [22] + [24] + [26] + [28]

Chỉ tiêu [31] = [23] + [25] + [27] + [29]

Chỉ tiêu [32]= [21] + [30]

Chỉ tiêu [33] = [31]

Bạn đang xem: Hướng dẫn kê khai thuế GTGT mẫu 04/GTGT trên HTKK

B. Trường hợp chọn khai tờ khai bổ sung

Nếu chọn trạng thái tờ khai là “Tờ khai bổ sung” thì ứng dụng cho phép người nộp thuế chọn thêm lần bổ sung và ngày lập tờ khai bổ sung

htkk35

Nhấn nút Đồng ý màn hình kê khai sẽ hiển thị, khi đó trên form nhập dữ liệu sẽ bao gồm 2 sheet “Tờ khai điều chỉnh” và “KHBS”.

htkk36

Các chỉ tiêu được đưa lên KHBS gồm: [23], [25], [27], [29] cách lấy dữ liệu tương tự như tờ 01/GTGT.

Bài viết: Hướng dẫn kê khai thuế GTGT mẫu 04/GTGT trên HTKK

Có thể bạn quan tâm: Cách lập tờ khai thuế GTGT khấu trừ mẫu 01/GTGT trên HTKK

Các từ khóa liên quanHướng dẫn kê khai thuế GTGT mẫu 04/GTGT trên HTKK, kê khai thuế GTGT mẫu 04/GTGT, kê khai thuế GTGT.

Để xem thêm nhiều bài viết hữu ích khác, bạn có thể truy cập vào website Hướng dẫn sử dụng HTKK.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *