Hướng dẫn kê khai thuế GTGT theo mẫu 02/GTGT trên HTKK

huong-dan-ke-khai-thue-gtgt-theo-mau-02-gtgt-tren-htkk

Hướng dẫn kê khai thuế GTGT theo mẫu 02/GTGT trên HTKK – Kê khai trên HTKK tờ khai thuế giá trị gia tăng cho dự án đầu tư mẫu 02/GTGT theo Thông tư 156/2013/TT-BTCThông tư số 26/2015/TT-BTC.

huong-dan-ke-khai-thue-gtgt-theo-mau-02-gtgt-tren-htkk
(Hình ảnh: Hướng dẫn kê khai thuế GTGT theo mẫu 02/GTGT trên HTKK)

Từ menu hệ thống chọn chức năng “Kê khai/Thuế GTGT” → “Tờ khai GTGT cho Dự án đầu tư (02/GTGT)” khi đó màn hình kê khai sẽ hiển thị ra như sau:

Bạn lựa chọn các thông tin phù hợp rồi click “Đồng ý” để mở tờ khai mẫu 02/GTGT.

Lưu ý:

Kỳ tính thuế: Ứng dụng sẽ để mặc định kỳ tính thuế bằng tháng hoặc quý hiện tại -1, có thể nhập kỳ tính thuế mà muốn kê khai nhưng không được chọn kỳ tính thuế lớn hơn tháng hoặc quý hiện tại. Đối với tờ khai quý, hệ thống cho phép nhập từ quý 3/2013 trở đi và không cho phép nhập tháng quý trùng nhau.

A.Trường hợp khai tờ khai lần đầu


Các chỉ tiêu tự nhập:

Các chỉ tiêu [21a], [24], [25] , [26], [27], [28a], [30a], [30], [31] kiểu số, không âm.

+ Kiểm tra [30] phải nhỏ hơn hoặc bằng ([29] – [30a]). Kiểm tra nếu [30] < 300 triệu thì ứng dụng sẽ cảnh báo vàng “Thuế GTGT đầu vào còn lại của dự án đầu tư đề nghị hoàn phải từ 300 triệu trở lên”

+ Kiểm tra [31] phải nhỏ hơn hoặc bằng [29]

+ Kiểm tra [28a] <= [21] + [21a]+ [28]

Các chỉ tiêu ứng dụng hỗ trợ tự động tính toán:

Chỉ tiêu [21]: tự động chuyển từ chì tiêu [32] kỳ trước sang, cho phép sửa, nếu sửa khác thì cảnh báo vàng và vẫn cho in tờ khai.

Chỉ tiêu [22]: Nhập dạng số, có thể âm

Chỉ tiêu [23]: Nhập dạng số, có thể âm

Chỉ tiêu [28] = [23] + [25] – [27]

Chỉ tiêu [29] = [21] + [21a] + [28] – [28a]

Chỉ tiêu [32]= [29] – [30a] – [30] – [31]

Bạn đang xem: Hướng dẫn kê khai thuế GTGT theo mẫu 02/GTGT trên HTKK

B.Trường hợp khai tờ khai bổ sung

Nếu chọn trạng thái tờ khai là “Tờ khai bổ sung” thì trên form “Chọn kỳ tính thuế”, ứng dụng cho phép người nộp thuế chọn thêm lần bổ sung và ngày lập tờ khai bổ sung:

htkk25Nhấn “Đồng ý” màn hình kê khai sẽ hiển thị, khi đó trên form nhập dữ liệu sẽ bao gồm 2 sheet “Tờ khai điều chỉnh” và “KHBS” như sau:

htkk26

Ứng dụng sẽ lấy dữ liệu của Tờ khai gần nhất trong cùng kỳ tính thuế làm dữ liệu mặc định trên Tờ khai điều chỉnh (Nếu là tờ khai bổ sung lần 1 thì lấy dữ liệu của tờ khai lần đầu, nếu là tờ khai bổ sung lần n thì lấy dữ liệu lần bổ sung n-1). Người nộp thuế sẽ kê khai bổ sung điều chỉnh trực tiếp trên Tờ khai điều chỉnh, kê khai như tờ khai thay thế, sau đó ứng dụng sẽ tự động lấy các chỉ tiêu điều chỉnh liên quan đến số thuế phải nộp lên KHBS, người nộp thuế không kê khai trên KHBS.

htkk27

Các chỉ tiêu được đưa lên KHBS gồm: [21], [21a], [23], [28a], [30], [30a], [31]. Cách lấy dữ liệu tương tự như tờ 01/GTGT.

Bài viết: Hướng dẫn kê khai thuế GTGT theo mẫu 02/GTGT trên HTKK

Có thể bạn quan tâm:

Cách lập tờ khai thuế GTGT khấu trừ mẫu 01/GTGT trên HTKK 

Các từ khóa liên quanHướng dẫn kê khai thuế GTGT theo mẫu 02/GTGT trên HTKK, kê khai thuế GTGT theo mẫu 02/GTGT, Hướng dẫn kê khai thuế GTGT theo mẫu 02/GTGT.

Để xem thêm nhiều bài viết hữu ích khác, bạn có thể truy cạp website Hướng dẫn sử dụng HTKK.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *