Hướng dẫn kê khai thuế TNCN mẫu 01/KK-BHĐC trên HTKK

huong-dan-ke-khai-thue-tncn-mau-01-kk-bhdc-tren-htkk

Hướng dẫn kê khai thuế TNCN mẫu 01/KK-BHĐC trên HTKKTờ khai khấu trừ thuế TNCN mẫu 01/KK-BHĐC dành cho DN bảo hiểm khấu trừ thuế TNCN đối với thu nhập của đại lý bảo hiểm, thu nhập từ tiền phí tích lũy bảo hiểm nhân thọ, công ty quản lý quỹ hưu trí tự nguyện khấu trừ thuế TNCN đối với tiền tích lũy quỹ hưu trí tự nguyện, DN bán hàng đa cấp khấu trừ thuế TNCN đối với thu nhập của cá nhân tham gia mạng lưới bán hàng đa cấp.

huong-dan-ke-khai-thue-tncn-mau-01-kk-bhdc-tren-htkk
(Hình ảnh: Hướng dẫn kê khai thuế TNCN mẫu 01/KK-BHĐC trên HTKK)

Tờ khai thuế thu nhập cá nhân mẫu 01/KK-BHDC theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC.

Cách gọi:

Từ menu chức năng “Kê khai/Thuế thu nhập cá nhân” chọn “Tờ khai TNCN (01/KK-BHDC)”.

Khi đó màn hình giao diện sẽ hiện ra như sau:

htkk41

 

Hết hiệu lực kê khai mẫu biểu từ kỳ tháng 7/2015 và kỳ quý 3/2015 trở đi

1/ Trường hợp khai tờ khai lần đầu

Trên form chọn kỳ tính thuế, chọn “Tờ khai lần đầu” theo tháng/quý, nhấn vào nút lệnh “Đồng ý” để hiển thị ra tờ khai thuế TNCN mẫu 01/KK-BHDC với hộp chọn “Lần đầu” trên tờ khai được đánh dấu “X” như hình dưới:

htkk42

Chi tiết các chỉ tiêu như sau:

Chỉ tiêu [21], [24], [26], [28]: Mặc định là 0, cho phép nhập số không âm.

Chỉ tiêu [22]: Mặc định là 0, cho phép nhập số không âm, kiểm tra chỉ tiêu [22] ≤ chỉ tiêu [21], nếu không thỏa mãn ứng dụng đưa ra cảnh báo đỏ “ Chỉ tiêu [22] phải nhỏ hơn hoặc bằng chỉ tiêu [21]”

Chỉ tiêu [23]: Mặc định là 0, cho phép nhập số không âm, kiểm tra chỉ tiêu [23] ≤ chỉ tiêu [22], nếu không thỏa mãn ứng dụng đưa ra cảnh báo đỏ “ Chỉ tiêu [23] phải nhỏ hơn hoặc bằng chỉ tiêu [22]”

Chỉ tiêu [25] = [24] × 10%, không cho phép sửa

Chỉ tiêu [27] = [26] × 10%, không cho phép sửa

Chỉ tiêu [29]: Mặc định là 0, cho phép nhập số không âm, kiểm tra chỉ tiêu [29] ≤ chỉ tiêu [28], nếu không thỏa mãn ứng dụng đưa ra cảnh báo đỏ “ Chỉ tiêu [29] phải nhỏ hơn hoặc bằng chỉ tiêu [28]”

Chỉ tiêu [30]: Mặc định là 0, cho phép nhập số không âm, kiểm tra chỉ tiêu [30] <= chỉ tiêu [29], nếu không thỏa mãn ứng dụng đƣa ra cảnh báo đỏ “ Chỉ tiêu [30] phải nhỏ hơn hoặc bằng chỉ tiêu [29]”

Chỉ tiêu [31] = [23] + [25] + [27] + [30]

Bạn đang xem: Hướng dẫn kê khai thuế TNCN mẫu 01/KK-BHĐC trên HTKK

2/ Trường hợp khai tờ khai bổ sung

Chọn“Tờ khai bổ sung” theo tháng/quý trên giao diện chọn kỳ tính thuế và lần bổ sung rồi nhấn vào nút lệnh “Đồng ý” để hiển thị ra tờ khai thuế TNCN mẫu 01/KK-BHDC với hộp chọn “Bổ sung” trên tờ khai được đánh dấu “X” như hình dưới và lần bổ sung thứ mấy được đánh dấu “Lần” thứ mấy.

htkk43

Bạn tiến hành nhập các chỉ tiêu như bình thường.

Các từ khóa liên quanHướng dẫn kê khai thuế TNCN mẫu 01/KK-BHĐC trên HTKK, Kê khai thuế TNCN, kê khai thuế TNCN mẫu 01/KK-BHĐC.

Bài viết: Hướng dẫn kê khai thuế TNCN mẫu 01/KK-BHĐC trên HTKK

>> Để xem thêm nhiều bài viết hữu ích khác, bạn có thể truy cập website Hướng dẫn sử dụng HTKK.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *