Hướng dẫn khai lệ phí môn bài theo Nghị định 139

huong-dan-khai-le-phi-mon-bai-theo-nghi-dinh-139

Hướng dẫn khai lệ phí môn bài theo Nghị định 139 – Tờ khai lệ phí môn bài mẫu số 01/MBAI theo Nghị định 139/2016/NĐ-CP được áp dụng từ ngày 01/01/2017. Bài viết sau đây sẽ hướng dẫn người dùng cách kê khai tờ khai này trên phần mềm HTKK mới nhất hiện nay.

huong-dan-khai-le-phi-mon-bai-theo-nghi-dinh-139
(Hình ảnh: Hướng dẫn khai lệ phí môn bài theo Nghị định 139)

Cách gọi:

Từ menu chức năng “Kê khai/Phí, lệ phí” chọn “Tờ khai lệ phí môn bài mẫu số 01/MBAI (NĐ139/2016)” khi đó màn hình kê khai sẽ hiển thị ra như sau:

htkk152

Nhập kỳ tính thuế theo Năm: Mặc định là năm hiện tại, cho phép sửa.

[Cơ sở mới thành lập]: Cho phép tích chọn, nếu chọn thì hiển thị chỉ tiêu [Ngày phát sinh].

[Ngày phát sinh]: Nhập dạng DD/MM/YYYY, kiểm tra thuộc kỳ tính thuế và không được lớn hơn ngày hiện tại, chỉ hiển thị và cho phép nhập nếu chọn [Cơ sở mới thành lập]

Chọn trạng thái tờ khai (tờ khai lần đầu hoặc tờ khai bổ sung), sau đó nhấn nút lệnh “Đồng ý” để hiển thị ra tờ khai thuế môn bài mẫu 01/MBAI

1/ Trường hợp khai tờ khai lần đầu

Trên form “Chọn kỳ tính thuế” chọn trạng thái tờ khai là Tờ khai lần đầu, sau đó nhấn nút “Đồng ý”, màn hình kê khai hiển thị ra như sau:

htkk153

Chi tiết các chỉ tiêu cần nhập:

Chỉ tiêu [22]:

Cột (2): Người nộp lệ phí môn bài: Hỗ trợ đưa tên người nộp thuế từ thông tin chung lên

Cột (4): Nhập dạng số không âm, mặc định là 0, tối đa 14 chữ số

Cột (5): ứng dụng hiển thị theo mức lệ phí theo vốn điều lệ/doanh thu, cho sửa

Cột (4) > 10 tỷ đồng: thì cột (5) = 3.000.000

Cột (4) <= 10 tỷ đồng: thì cột (5) = 2.000.000

Chỉ tiêu [23]

Cột (2): Đơn vị trực thuộc hạch toán phụ thuộc cùng địa phương: ứng dụng hỗ trợ tách 2 cột Mã số thuế và Tên

Mã số thuế: Cho phép nhập MST, tối đa 14 ký tự, kiểm tra đúng cấu trúc MST, không bắt buộc nhập

Tên: Nhập dạng text, tối đa 250 ký tự, bắt buộc nhập

Cột (4): Nhập dạng số không âm, mặc định là 0, tối đa 14 chữ số

Cột (5): ứng dụng hỗ trợ tự động hiển thị = 1.000.000, cho sửa.

Chỉ tiêu [24] – Tổng số lệ phí môn bài phải nộp

Cột (5): ứng dụng hỗ trợ công thức tính: [24] = [22] + [23], không cho sửa.

Trên mẫu in hỗ trợ phần ghi chú ở cuối tờ khai:

  • Đối với Doanh nghiệp:

Tổ chức có vốn điều lệ hoặc vốn đầu tư trên 10 tỷ đồng thì nộp vào tiểu mục 2862

Tổ chức có vốn điều lệ hoặc vốn đầu tư từ 10 tỷ đồng trở xuống thì nộp vào tiểu mục 2863

Chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh, đơn vị sự nghiệp, tổ chức kinh tế khác thì nộp vào tiểu mục 2864

  • Đối với cá nhân kinh doanh:

Cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình có doanh thu trên 500 triệu đồng/năm thì nộp vào tiểu mục 2862

Cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình có doanh thu trên 300 đến 500 triệu đồng/năm thì nộp vào tiểu mục 2863

Cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình có doanh thu trên 100 đến 300 triệu đồng/năm thì nộp vào tiểu mục 2864

Bạn đang xem: Hướng dẫn khai lệ phí môn bài theo Nghị định 139

2/ Trường hợp khai tờ khai bổ sung

Nếu chọn trạng thái tờ khai là “Tờ khai bổ sung” thì trên form “Chọn kỳ tính thuế” ứng dụng cho phép chọn thêm lần bổ sung và ngày lập tờ khai bổ sung. Khi đó trên form nhập dữ liệu sẽ bao gồm 2 sheet “Tờ khai điều chỉnh” và “KHBS” như sau:

htkk154

htkk155

Kê khai điều chỉnh bổ sung cho chỉ tiêu [24] cột (5) cách lấy dữ liệu tương tự như tờ 01/GTGT.

Bài viết: Hướng dẫn khai lệ phí môn bài theo Nghị định 139

Có thể bạn quan tâm:

Các trường hợp được miễn lệ phí môn bài:

– Cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình sản xuất, kinh doanh có doanh thu hàng năm từ 100 triệu đồng trở xuống.

– Cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình sản xuất, kinh doanh không thường xuyên và không có địa điểm cố định.

– Cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình sản xuất muối.

– Điểm bưu điện văn hoá xã; cơ quan báo chí (báo in, báo nói, báo hình, báo điện tử).

>> Để xem thêm nhiều bài viết hữu ích khác, bạn có thể truy cập website Hướng dẫn sử dụng HTKK.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *