Hướng dẫn khai thuế môn bài trên HTKK theo Thông tư 156

01

Hướng dẫn khai thuế môn bài trên HTKK theo Thông tư 156 – Chi tiết cách kê khai thuế môn bài trên phần mềm HTKK theo mẫu số 01/MBAI Thông tư số 156/2013/TT-BTC.

huong-dan-khai-thue-mon-bai-tren-htkk-theo-thong-tu-156
(Hình ảnh: Hướng dẫn khai thuế môn bài trên HTKK theo Thông tư 156)

Hướng dẫn thực hiện chức năng kê khai Thuế môn bài:

Từ menu chức năng “Kê khai/Thuế môn bài” trên giao diện kê khai của HTKK chọn “Tờ khai thuế môn bài mẫu số (01/MBAI)” khi đó màn hình kê khai sẽ hiển thị ra như sau:

htkk161

Chọn trạng thái tờ khai (tờ khai lần đầu hoặc tờ khai bổ sung), sau đó nhấn nút lệnh “Đồng ý” để hiển thị ra tờ khai thuế môn bài mẫu 01/MBAI.

1/ Trường hợp khai tờ khai lần đầu

Trên form “Chọn kỳ tính thuế” chọn trạng thái tờ khai là Tờ khai lần đầu, sau đó nhấn nút “Đồng ý”, màn hình kê khai hiển thị ra như sau:

htkk162

Chi tiết các chỉ tiêu cần nhập:

Chỉ tiêu [21]: có thể check chọn mục này nếu doanh nghiệp bạn đúng trong mô tả

Chỉ tiêu [22]:

Cột (2): Dòng 1 – Người nộp thuế môn bài: Hỗ trợ đưa tên người nộp thuế từ thông tin chung lên

Cột (4): Nhập dạng số không âm, mặc định là 0

Cột (5): Mặc định hiển thị theo vốn đăng ký ở cột (4), không cho sửa

♦ Bậc 1: Trên 10 tỷ

♦ Bậc 2: Từ 5 tỷ đến 10 tỷ

♦ Bậc 3: Từ 2 tỷ đến dưới 5 tỷ

♦ Bậc 4: Dưới 2 tỷ

Cột (6):Tự động hiển thị theo bậc môn bài ở cột (5), cho sửa. Kiểm tra giá trị sửa chỉ bằng 1 hoặc ½ mức hiển thị: VD bậc 1 là 3 triệu đồng thì giá trị sửa chỉ là 3 triệu đồng hoặc 1,5 triệu đồng:

♦ Bậc 1: 3.000.000

♦ Bậc 2: 2.000.000

♦ Bậc 3: 1.500.000

♦ Bậc 4: 1.000.000

Bạn đang xem: Hướng dẫn khai thuế môn bài trên HTKK theo Thông tư 156

Chỉ tiêu [23]:

Cột (2): Nhập dạng text, tối đa 250 ký tự, bắt buộc nhập

Cột (4): Nhập dạng số không âm, mặc định là 0

Cột (5): Mặc định bậc 4, không sửa

Cột (6): Mặc định là 1.000.000, cho sửa, kiểm tra giá trị sửa chỉ bằng 1.000.000 hoặc 500.000

Các chỉ tiêu ứng dụng hỗ trợ tự động tính theo công thức:

Cột [6] dòng 2 ( chỉ tiêu [23]) = tổng các dòng chi tiết

Dòng 3, cột (6): Tổng số thuế môn bài phải nộp [24] = [22] + [23]

2/ Trường hợp khai tờ khai bổ sung

Nếu chọn trạng thái tờ khai là “Tờ khai bổ sung” thì trên form “Chọn kỳ tính thuế” ứng dụng cho phép chọn thêm lần bổ sung và ngày lập tờ khai bổ sung. Khi đó trên form nhập dữ liệu sẽ bao gồm 2 sheet “Tờ khai điều chỉnh” và “KHBS” như sau:

htkk163

htkk164

Kê khai điều chỉnh bổ sung cho tổng cột (6) cách lấy dữ liệu tương tự như tờ 01/GTGT.

Để xem thêm nhiều bài viết hữu ích khác, bạn có thể truy cập website Hướng dẫn sử dụng HTKK.

Bài viết: Hướng dẫn khai thuế môn bài trên HTKK theo Thông tư 156

Có thể bạn quan tâm:

Hướng dẫn khai lệ phí môn bài theo Nghị định 139/2016/NĐ-CP trên phần mềm HTKK

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *