Hướng dẫn khai thuế nhà thầu nước ngoài mẫu 03/NTNN trên HTKK

Hướng dẫn khai thuế nhà thầu nước ngoài mẫu 03/NTNN trên HTKK Tờ khai thuế nhà thầu nước ngoài mẫu 03/NTNN là tờ khai áp dụng đối với trường hợp nhà thầu nước ngoài trực tiếp đứng ra kê khai nộp thuế khác với tờ khai mẫu 01/NTNN do bên Việt Nam đứng ra nộp thuế thay.

huong-dan-khai-thue-nha-thau-nuoc-ngoai-mau-03-ntnn-tren-htkk
(Hình ảnh: Hướng dẫn khai thuế nhà thầu nước ngoài mẫu 03/NTNN trên HTKK)

Tờ khai thuế Nhà thầu nước ngoài mẫu 03/NTNN theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC

Cách gọi:

Trên giao diện HTKK từ menu chức năng “Kê khai/Thuế nhà thầu” chọn “Tờ khai thuế nhà thầu nước ngoài (03/NTNN)”.

Đối với Tờ khai thuế 03/NTNN ứng dụng cho phép bạn chọn một trong hai loại tờ khai là “Tờ khai theo tháng” hoặc “Tờ khai lần phát sinh”

htkk128

Kỳ tính thuế:Ứng dụng sẽ để mặc định kỳ tính thuế bằng tháng hiện tại – 1, bạn có thể nhập kỳ tính thuế nhưng không được chọn kỳ tính thuế lớn hơn tháng hiện tại

Trạng thái tờ khai: gồm Tờ khai lần đầu hay Tờ khai bổ sung.

I. Trường hợp đối với tờ khai tháng

Trên form Chọn kỳ kê khai bạn chọn Tờ khai tháng rồi chọn kỳ tính tính thuế phù hợp.

Sau đó nhấn vào nút lệnh “Đồng ý” để hiển thị ra tờ khai thuế nhà thầu nước ngoài mẫu 03/NTNN.

htkk129

Các chỉ tiêu cần nhập

Cột (1): Cho phép nhập text, tối đa 250 ký tự.

Cột (2): Cho phép tự nhập, tối đa 14 ký tự, kiểm tra đúng cấu trúc MST

Cột (3): tự nhập kiểu text, độ dài tối đa 100 ký tự

Cột (4), (8): tự nhập, kiểu số không âm, mặc định là 0

Cột (6) : tự nhập, kiểu số, cho phép nhập âm, mặc định là 0. Nếu cột (6) < 0 thì cột (8) = cột (9) = 0.

Cột (5): tự nhập dạng DD/MM/YYYY, kiểm tra Ngày thanh toán phải nhỏ hơn hoặc bằng kỳ tính thuế

Cột (7): nhập dạng xx,xx%

Các chỉ tiêu ứng dụng hỗ trợ tự động tính theo công thức:

Cột (9) = (6) * (7) -(8), kiểm tra nếu kết quả âm thì (9) = 0, cho phép sửa, nếu sửa khác thì ứng dụng cảnh báo vàng

Dòng tổng cột (6), (8), (9) = tổng các dòng của các cột (6), (8), (9)

Đối với tờ khai bổ sung thì kê khai tương tự như tờ 01/GTGT. Kê khai điều chỉnh bổ sung đối với chỉ tiêu [09]

Bạn đang xem: Hướng dẫn khai thuế nhà thầu nước ngoài mẫu 03/NTNN trên HTKK

II.Đối với tờ khai từng lần phát sinh

Trên form Chọn kỳ kê khai chọn Tờ khai lần phát sinh như sau:

htkk130

Để bắt đầu kê khai tờ khai, chọn thông tin về kỳ kê khai sau đó nhấn nút “Đồng ý” để vào màn hình kê khai chính và kê khai các chỉ tiêu như tờ khai tháng.

Đối với tờ khai lần phát sinh thì không có kê khai bổ sung.

III. Đối với tờ khai bổ sung

Nếu chọn trạng thái tờ khai là “Tờ khai bổ sung” thì trên form “Chọn kỳ tính thuế” ứng dụng cho phép bạn chọn thêm lần bổ sung và ngày lập tờ khai bổ sung. Khi đó trên form nhập dữ liệu sẽ bao gồm 2 sheet “Tờ khai điều chỉnh” và “KHBS” .

htkk131

Đối với trường hợp kê khai bổ sung thì kê khai tương tự như tờ 01/GTGT. Kê khai điều chỉnh bổ sung cho cột chỉ tiêu cột (8), (9)

Bài viết: Hướng dẫn khai thuế nhà thầu nước ngoài mẫu 03/NTNN trên HTKK

Có thể bạn quan tâm:

Các loại thuế áp dụng đối với Nhà thầu nước ngoài, Nhà thầu phụ nước ngoài? (Thông tư 103/2014/TT-BTC)

1. Nhà thầu nước ngoài, Nhà thầu phụ nước ngoài là tổ chức kinh doanh thực hiện nghĩa vụ thuế GTGT, thuế TNDN.

2. Nhà thầu nước ngoài, Nhà thầu phụ nước ngoài là cá nhân nước ngoài kinh doanh thực hiện nghĩa vụ thuế GTGT, thuế TNCN.

3. Đối với các loại thuế, phí và lệ phí khác, Nhà thầu nước ngoài, Nhà thầu phụ nước ngoài thực hiện theo các văn bản pháp luật về thuế, phí và lệ phí khác hiện hành.

Xem thêm: Cách lập tờ khai thuế nhà thầu nước ngoài mẫu 01/NTNN trên HTKK (do bên Việt Nam đứng ra nộp thuế thay)

>> Để xem thêm nhiều bài viết hữu ích khác, bạn có thể truy cập website Hướng dẫn sử dụng HTKK.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *