Hướng dẫn khai thuế TNCN trên HTKK theo mẫu 05/KK-TNCN

huong-dan-khai-thue-tncn-tren-htkk-theo-mau-05-kk-tncn

Hướng dẫn khai thuế TNCN trên HTKK theo mẫu 05/KK-TNCN – Kê khai thuế TNCN Mẫu tờ khai số 05/KK-TNCN theo Thông tư số 92/2015/TT-BTC trên giao diện HTKK mới nhất.

huong-dan-khai-thue-tncn-tren-htkk-theo-mau-05-kk-tncn
(Hình ảnh: Hướng dẫn khai thuế TNCN trên HTKK theo mẫu 05/KK-TNCN)

Cách gọi:

Từ menu chức năng “Kê khai/Thuế thu nhập cá nhân” bạn chọn “05/KK-TNCN Tờ khai khấu trừ thuế TNCN (TT92/2015)”, hệ thống sẽ xuất hiện hộp thoại yêu cầu chọn kỳ tính thuế như sau:

htkk83

Để bắt đầu thực hiện kê khai tờ khai thuế bạn cần lựa chọn các thông tin đầu vào trên hộp thoại chọn kỳ tính thuế:

Kỳ tính thuế: Ứng dụng sẽ để mặc định kỳ tính thuế bằng tháng/quý hiện tại -1, bạn có thể nhập kỳ tính thuế mà muốn kê khai nhưng không được chọn kỳ tính thuế lớn hơn tháng/ quý hiện tại.

Lưu ý: Tờ khai có hiệu lực từ kỳ tính thuế tháng 7/2015 và quý 3/2015

– Trạng thái tờ khai: gồm Tờ khai lần đầu hoặc Tờ khai bổ sung.

Sau đó nhấn vào nút lệnh “Đồng ý” để hiển thị ra tờ khai thuế 05/KK-TNCN như sau:

htkk84

Chi tiết các chỉ tiêu:

Các chỉ tiêu [21], [22], [24], [25], [27], [28], [30], [31], [33], [34], [35]: Nhập dạng số, không âm, mặc định là 0.

Riêng các chỉ tiêu [21], [22], [24], [25] nhập tối đa 13 ký tự.

Kiểm tra [22]<= [21], nếu không thỏa mãn ứng dụng đưa ra cảnh báo đỏ “Chỉ tiêu [22] phải <= [21]”

Chỉ tiêu [23] = [24] + [25], kiểm tra [23] <= [21], nếu không thỏa mãn ứng dụng đưa ra cảnh báo đỏ “Chỉ tiêu [23] phải <= [21]”

Bạn đang xem: Hướng dẫn khai thuế TNCN trên HTKK theo mẫu 05/KK-TNCN

Chỉ tiêu [26]= [27] + [28]

Chỉ tiêu [29]= [30] + [31]

Chỉ tiêu [32]= [33] + [34]

Chỉ tiêu [36] = [35] × 10%

Kiểm tra các điều kiện sau:

[24] <= [21],

[25] <= [21],

[30] <= [27],

[31] <= [28],

[33] <= [30],

[34] <= [31]

→ Nếu không thỏa mãn ứng dụng đưa ra cảnh báo vàng.

Bài viết: Hướng dẫn khai thuế TNCN trên HTKK theo mẫu 05/KK-TNCN

Các từ khóa liên quanHướng dẫn khai thuế TNCN trên HTKK theo mẫu 05/KK-TNCN, khai thuế TNCN mẫu 05/KK-TNCN, hướng dẫn khai thuế TNCN.

>> Để xem thêm nhiều bài viết hữu ích khác, bạn có thể truy cập Website Hướng dẫn sử dụng HTKK.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *