Hướng dẫn lập Bảng tổng hợp đăng ký người phụ thuộc trên HTKK

huong-dan-lap-bang-tong-hop-dang-ky-nguoi-phu-thuoc-tren-htkk

Hướng dẫn lập Bảng tổng hợp đăng ký người phụ thuộc trên HTKK – Cách lập Bảng tổng hợp đăng ký người phụ thuộc kèm theo khi kê khai quyết toán thuế TNCN trên HTKK.

huong-dan-lap-bang-tong-hop-dang-ky-nguoi-phu-thuoc-tren-htkk
(Hình ảnh: Hướng dẫn lập Bảng tổng hợp đăng ký người phụ thuộc trên HTKK)

Để gọi chức năng này trên HTKK bạn thực hiện như sau:

Từ menu chức năng bạn chọn “Kê khai/ Quyết toán thuế thu nhập cá nhân” rồi chọn Bảng tổng hợp đăng ký NPT và chọn năm kê khai khi đó sẽ hiển thị ra màn hình như sau:

htkk71

Phần I: Đăng ký cấp mã cho người phụ thuộc (NPT): Nhập các thông tin tương tự như phụ lục 05-3/KK-TNCN

Xem thêm: Cách lập tờ khai Quyết toán thuế TNCN mẫu 05/KK-TNCN trên HTKK

Chỉ tiêu [06] tự tăng khi thêm dòng

Chỉ tiêu [07] – Họ và tên người nộp thuế (NNT): cho phép tự nhập kiểu text, bắt buộc nhập, tối đa 100 ký tự

Chỉ tiêu [08] – Mã số thuế (MST) của NNT:

+ Bắt buộc nhập tối đa 10 ký tự

+ Kiểm tra đúng cấu trúc MST

+ Kiểm tra MST của NNT không được trùng với MST của doanh nghiệp, nếu không thỏa mãn ứng dụng đưa ra cảnh báo đỏ “MST cá nhân của người nộp thuế trùng với MST cơ quan chi trả”

Chỉ tiêu [09] – Họ và tên NPT: cho phép tự nhập kiểu text, bắt buộc nhập, tối đa 100 ký tự

Chỉ tiêu [10] – Ngày sinh NPT: nhập kiểu dd/mm/yyyy. Kiểm tra ngày sinh không được sau kỳ tính thuế và phải nhỏ hơn hoặc bằng Từ tháng ( chỉ tiêu [16])

Chỉ tiêu [11] – Mã số thuế của NPT: Khóa không cho nhập

Chỉ tiêu [12] – Quốc tịch người phụ thuộc: Chọn trong combobox gồm Việt Nam và Khác, mặc định là trống ( lưu vào mã vạch Việt Nam là 01, Khác là 02). Nếu là người nước ngoài thì không bắt buộc nhập các thông tin trên giấy khai sinh.

Chỉ tiêu [13] – CMND/Hộ chiếu/Số định danh cá nhân của NPT: Nhập tối đa 50 ký tự, nhập liền không cách

Chỉ tiêu [14] – Quan hệ với người nộp thuế: Cho phép chọn trong combobox gồm: Con (mã 01), Vợ/chồng (mã 02), Cha/mẹ (mã 03), Khác (mã 04)

Chỉ tiêu [15] – Số, chỉ tiêu [16] – Quyển số: Nhập tối đa 50 ký tự

Chỉ tiêu [17] – Quốc gia: Chọn trong combobox gồm Việt Nam và Khác, mặc định là trống ( lưu vào mã vạch Việt Nam là 01, Khác là 02).

Chỉ tiêu [18] – Tỉnh/Thành phố:

+ Nếu chỉ tiêu [17] là “Việt Nam” thì bắt buộc chọn trong danh mục Tỉnh/Thành phố, hỗ trợ tìm theo thông tin đã nhập

+ Nếu chỉ tiêu [17] khác “Việt Nam” thì mặc định là “Khác” (có mã hóa cho “Khác”)

Chỉ tiêu [19] – Quận/Huyện:

+ Nếu chỉ tiêu [17] là “Việt Nam” thì  bắt buộc chọn trong danh mục Quận/Huyện, hỗ trợ hiển thị theo Tỉnh/Thành phố đã nhập

+ Nếu chỉ tiêu [17] khác “Việt Nam” thì mặc định là “Khác” (có mã hóa cho “Khác”)

Chỉ tiêu [20] – Phường/Xã:

+ Nếu chỉ tiêu [17] là “Việt Nam” thì bắt buộc chọn trong danh mục Phường/Xã, hỗ trợ hiển thị theo Quận/Huyện đã nhập, cho phép tìm kiếm theo ABC

+ Nếu chỉ tiêu [17] khác “Việt Nam” thì mặc định là “Khác” (có mã hóa cho “Khác”)

Chỉ tiêu [21] Từ tháng: Bắt buộc nhập kiểu mm/yyyy.

Chỉ tiêu [22] Đến tháng: Nhập kiểu mm/yyyy, kiểm tra Đến tháng ≥ Từ tháng

Bạn đang xem: Hướng dẫn lập Bảng tổng hợp đăng ký người phụ thuộc trên HTKK

Các điều kiện kiểm tra:

– Nếu NPT ≤ 15 tuổi và không có thông tin về CMND/ hộ chiếu hay không thì không bắt buộc nhập các thông tin trên giấy khai sinh.

– Nếu NPT > 15 tuổi ( Tính tuổi NPT theo nguyên tắc năm hiện tại – năm sinh) thì bắt buộc nhập chỉ tiêu CMT/ hộ chiếu.

– Nếu Quốc gia là Việt Nam thì Tỉnh, huyện, xã không được phép chọn giá trị “Khác”, nếu Quốc gia là Khác thì Tỉnh, huyện, xã mặc định là Khác và không cho sửa.

Phần II: Đăng ký thay đổi về người phụ thuộc

– Họ tên NNT, MST NNT, Họ tên NPT: nhập kiểu text

– Ngày sinh người phụ thuộc: Khóa không cho nhập

– Mã số thuế của người phụ thuộc: Nhập tối đa 10 ký tự, kiểm tra cấu trúc MST

– Quốc tịch người phụ thuộc, CMND/Hộ chiếu/Số định danh cá nhân của NPT: Khóa không cho nhập

– Quan hệ với người nộp thuế: Cho phép chọn trong hộp chọn gồm: Con (mã 01), Vợ/chồng (mã 02), Cha/mẹ (mã 03), Khác (mã 04)

– Số, Quyển số, Quốc gia, Tỉnh/Thành phố, Quận/Huyện, Phường/Xã: Khóa không cho nhập

– Từ tháng: Bắt buộc nhập kiểu mm/yyyy.

– Đến tháng: Nhập kiểu mm/yyyy, kiểm tra Đến tháng ≥ Từ tháng

– Chức năng Tải bảng kê: Tương tự như tải phụ lục 01-1/GTGT

– Chức năng “ Hỗ trợ lấy dữ liệu BK 05-3/BK-TNCN”: Chức năng này hỗ trợ NNT lấy dữ liệu từ bảng kê 05-3/BK-TNCN lên Bảng tổng hợp đăng ký NPT.

Bài viết: Hướng dẫn lập Bảng tổng hợp đăng ký người phụ thuộc trên HTKK

Có thể bạn quan tâm:

Hướng dẫn tải Phụ lục miễn giảm thuế TNCN theo nghị quyết 08/2011/QH13

Từ menu chức năng chọn “Kê khai/ Quyết toán thuế thu nhập cá nhân” chọn Phụ lục 25/MGT – TNCN. Khi đó sẽ hiển thị file word Phụ lục miễn giảm thuế TNCN:

htkk72

Bạn chọn Save As để tải file word Phụ lục miễn giảm thuế TNCN về máy và nhập các chỉ tiêu trong phụ lục. Sau đó in ra đính kèm với các tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân nộp cho Cơ quan thuế.

Các từ khóa liên quanHướng dẫn lập Bảng tổng hợp đăng ký người phụ thuộc trên HTKK, bảng tổng hợp đăng ký người phụ thuộc.

>> Để xem thêm nhiều bài viết hữu ích khác, bạn có thể truy cập vào website Hướng dẫn sử dụng HTKK.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *