Hướng dẫn lập Báo cáo tình hình nhận in hóa đơn trên HTKK

huong-dan-lap-bao-cao-tinh-hinh-nhan-in-hoa-don-tren-htkk-

Hướng dẫn lập Báo cáo tình hình nhận in hóa đơn trên HTKK – Doanh nghiệp nhận in/cung cấp các phần mềm tự in hóa đơn kê khai Báo cáo tình hình nhận in hóa đơn (Mẫu BC01/AC – ban hành kèm theo Thông tư số 26/2015/TT-BTC) qua HTKK như thế nào mới đúng?

huong-dan-lap-bao-cao-tinh-hinh-nhan-in-hoa-don-tren-htkk
(Hình ảnh: Hướng dẫn lập Báo cáo tình hình nhận in hóa đơn trên HTKK)

Cách lập Báo cáo tình hình nhận in hóa đơn– Mẫu BC01/AC theo Thông tư số 26/2015/TT-BTC trên giao diện HTKK như sau:

Đầu tiên, bạn đăng nhập vào hệ thống HTKK, từ menu chức năng “Kê khai/Hoá đơn” chọn “Báo cáo tình hình nhận in hóa đơn (BC01/AC)” khi đó màn hình kê khai sẽ hiển thị ra như sau:

htkk167

Chọn kỳ báo cáo theo kỳ hoặc quý (nếu kỳ kê khai trƣớc tháng 7/2014 thì kê khai theo kỳ, từ quý 3/2014 thì kê khai theo quý) và click vào nút “Đồng ý”, màn hình báo cáo sẽ hiển thị như sau:

htkk168

Hướng dẫn nhập dữ liệu :

1/ Phần thông tin chung

Các thông tin như: Tên tổ chức, Mã số thuế, Địa chỉ được lấy dữ liệu từ phần Thông tin chung kê khai trong chức năng “Thông tin doanh nghiệp”.

Các thông tin tự nhập:

Người đại diện theo pháp luật: Nhập kiểu text

Ngày lập báo cáo: mặc định là ngày hiện tại, cho phép sửa

Kỳ báo cáo cuối cùng: Nếu báo cáo là kỳ báo cáo cuối cùng thì chọn ô check Kỳ báo cáo cuối cùng

Bạn đang xem: Hướng dẫn lập Báo cáo tình hình nhận in hóa đơn trên HTKK

2/ Phần thông tin chi tiết

(1) STT: Ứng dụng hỗ trợ tự động tăng

(2) Mã số thuế: tự nhập theo đúng quy định về cấu trúc mã số thuế (10 hoặc 13 ký tự)

(3) Tên: tự nhập

(4) Số (Hợp đồng): tự nhập kiểu text

(5) Ngày (Hợp đồng): tự nhập kiểu ngày tháng, ngày hợp đồng phải nằm trong kỳ báo cáo

Các cột “Mã hóa đơn, Tên hóa đơn (6), Ký hiệu mẫu hóa đơn (7)”: Nhập tương tự như trên Thông báo phát hành hóa đơn. Tuy nhiên tại báo cáo BC01/AC thì chỉ được nhập các hóa đơn theo Thông tư 153/2010/TT-BTC.

Ký hiệu hóa đơn (8): Đối với hóa đơn tự in, đặt in thì nhập tương tự như ở Thông báo phát hành. Riêng đối với hóa đơn do cục thuế phát hành thì thêm 2 ký tự đầu ký hiệu (gọi là mã hoá đơn do Cục Thuế in, phát hành)

Ví dụ: Muốn nhập Ký hiệu hóa đơn do Cục thuế Hà Nội đặt in, phát hành năm 2011 và có ký hiệu là AA thì cách nhập như sau:

+ Nhập 2 ký tự đầu là 01

+ Nhập 2 ký tự tiếp theo là AA

+ Ký tự tiếp theo là dấu “/”

+ 2 ký tự tiếp theo là 11

+ Ký tự cuối cùng là E

Hoặc bạn cũng có thể nhập 7 ký tự lần lượt là 01AA11E. Khi đó ta sẽ có Ký hiệu hóa đơn cần nhập là : 01AA/11E

Từ số (9)Đến số (10): tự nhập.

Khoảng “Từ số – Đến số” không được giao nhau trong cùng một loại hóa đơn, cùng mẫu số, cùng kí hiệu, 0 ≤ Từ số ≤ Đến số

Số lượng (11): Ứng dụng hỗ trợ tính theo công thức = (Đến số – Từ số) + 1, không cho phép sửa

Chú ý: Đối với tổ chức cung ứng phần mềm tự in hóa đơn không cần báo cáo các cột từ cột (7) trở đi

Bài viết: Hướng dẫn lập Báo cáo tình hình nhận in hóa đơn trên HTKK

Có thể bạn quan tâm:

Đối tượng nào được phép tạo hoá đơn đặt in?

– Tổ chức kinh doanh; hộ và cá nhân kinh doanh có mã số thuế (ngoại trừ hộ, cá nhân kinh doanh nộp thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp) được tạo hoá đơn đặt in để sử dụng cho các hoạt động bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ.

– Cục Thuế tạo hóa đơn đặt in để bán và cấp cho các đối tượng theo quy định.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *