Hướng dẫn lập BCTC mẫu B01-DNNKLT theo TT133

huong-dan-lap-bctc-mau-b01-dnnklt-theo-tt133

Hướng dẫn lập BCTC mẫu B01-DNNKLT theo TT133Mẫu BCTC B01 được áp dụng đối với những doanh nghiệp nhỏ và vừa không đáp ứng giả định hoạt động liên tục theo Thông tư 133/2016/TT-BTC. Cách lập bộ BCTC này trên HTKK được thực hiện như sau:

huong-dan-lap-bctc-mau-b01-dnnklt-theo-tt133
(Hình ảnh: Hướng dẫn lập BCTC mẫu B01-DNNKLT theo TT133)

Từ menu chức năng “Báo cáo tài chính” chọn “Bộ Báo cáo tài chính B01-DNNKLT (TT133/TT-BTC)” khi đó màn hình kê khai sẽ hiển thị ra như sau:

htkk-25

Bạn thực hiện lựa chọn các thông tin kê khai theo hướng dẫn tương tự như khi làm BCTC cho doanh nghiệp vừa và nhỏ đáp ứng giả định hoạt động liên tục (mẫu B01a-DNN).

Sau đó nhấn vào nút lệnh “Đồng ý” màn hình sẽ hiển thị ra một bảng kê với các phụ lục tương ứng với phụ lục bạn đã chọn.

Cách nhập dữ liệu cho các phụ lục như sau:

1/ Lập Báo cáo tình hình tài chính năm (theo bộ mẫu số B01-DNNKLT) dành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa không đáp ứng giả định hoạt động liên tục theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC

htkk-27

Phần thông tin chung, mẫu biểu bạn kê khai như trong mẫu B01a

Các chỉ tiêu cần nhập:

110: Nhập kiểu số >=0

120: Hỗ trợ tính theo công thức [120] = [121] + [122] + [123], không cho sửa, tổng có thể âm

 • 121, 122, 123: Nhập kiểu số >=0

130: Hỗ trợ tính theo công thức [130] = [131]+ [132] + [133] + [134] + [135], không cho sửa, tổng có thể âm

 • 131, 132, 133, 134, 135: Nhập kiểu số >=0

140: Nhập kiểu số >=0

150: Nhập kiểu số >=0

160: Nhập kiểu số >=0

170: Hỗ trợ tính theo công thức [170]=[171]+[172], không cho sửa, tổng có thể âm

 • 171: Nhập kiểu số >=0
 • 172: Nhập kiểu số >=0

200: Hỗ trợ tính theo công thức [200] = [110]+[120]+[130]+[140]+[150]+[160]+[170], không cho sửa, tổng có thể âm

300: Hỗ trợ tính theo công thức [300] = [311] + …+[320], không cho sửa, tổng có thể âm

 • 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317: Nhập kiểu số >=0
 • 318: Nhập số âm, dương
 • 319: Nhập âm dương, trường hợp nhập âm thì cảnh báo vàng “Chỉ tiêu [319] không được phép âm, đề nghị xem lại”
 • 320: Nhập âm dương, trường hợp nhập âm thì cảnh báo vàng “Chỉ tiêu [320] không được phép âm, đề nghị xem lại”

400: Hỗ trợ tính theo công thức [400] = [411]+…+[417], không cho sửa, tổng có thể âm

 • 411, 413, 416: Nhập kiểu số >=0
 • 412, 415, 417: Nhập kiểu số âm, dương
 • 414: Nhập <= 0 hiển thị (…)

500: Hỗ trợ tính theo công thức [500] = [300] + [400], không cho sửa, tổng có thể âm

Bạn đang xem: Hướng dẫn lập BCTC mẫu B01-DNNKLT theo TT133

2. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm (theo bộ mẫu số B01-DNNKLT) dành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa không đáp ứng giả định hoạt động liên tục theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC

htkk-28

3. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ năm (theo bộ mẫu số B01-DNNKLT) dành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa không đáp ứng giả định hoạt động liên tục theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC.

a/ Báo cáo lưu chuyển tiền tệ theo phương pháp trực tiếp

htkk-29

b/ Báo cáo lưu chuyển tiền tệ theo phương pháp gián tiếp

htkk-30

Các phụ lục còn lại: Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ kê khai như mẫu B01a-DNN

Bài viết: Hướng dẫn lập BCTC mẫu B01-DNNKLT theo TT133

Có thể bạn quan tâm:

Trường hợp nào thì doanh nghiệp bị coi là không đáp ứng giả định hoạt động liên tục khi lập BCTC?

Doanh nghiệp bị coi là không hoạt động liên tục nếu hết thời hạn hoạt động mà không có hồ sơ xin gia hạn hoạt động, bị giải thể, phá sản, chấm dứt hoạt động (phải có văn bản cụ thể gửi cơ quan có thẩm quyền) trong vòng không quá 12 tháng kể từ thời điểm lập BCTC. Đối với doanh nghiệp có chu kỳ sản xuất, kinh doanh thông thường hơn 12 tháng thì không quá một chu kỳ sản xuất kinh doanh thông thường.

>> Để xem thêm nhiều bài viết hữu ích khác, bạn có thể truy cập website Hướng dẫn sử dụng HTKK.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *