Hướng dẫn lập BCTC theo TT133 (mẫu B01b-DNN) qua HTKK

huong-dan-lap-bctc-theo-tt133-mau-b01b-dnn-qua-htkk

Hướng dẫn lập BCTC theo TT133 (mẫu B01b-DNN) qua HTKK – Cách lập Bộ BCTC (theo bộ mẫu số B01b – DNN) dành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa đáp ứng giả định hoạt động liên tục áp dụng quy định theo Thông tư 133/2016/TT-BTC.

huong-dan-lap-bctc-theo-tt133-mau-b01b-dnn-qua-htkk
(Hình ảnh: Hướng dẫn lập BCTC theo TT133 (mẫu B01b-DNN) qua HTKK)

Từ menu chức năng “Báo cáo tài chính” chọn “Bộ Báo cáo tài chính B01b – DNN (TT133/TT-BTC) ” khi đó màn hình kê khai sẽ hiển thị ra như sau:

htkk-20
Các bạn lựa chọn thông tin về kỳ kê khai tương tự như trong mẫu B01a-DNN

1. Báo cáo tình hình tài chính năm (thuộc bộ BCTC mẫu số B01b – DNN) dành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa đáp ứng giả định hoạt động liên tục theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC

htkk-21

Thông tin chung, mẫu biểu: xem mẫu B01a-DNN 

Các chỉ tiêu cần nhập:

100: Hỗ trợ tính theo công thức [100]=[110]+[120]+[130]+[140]+[150], không sửa, tổng có thể âm

110: Nhập kiểu số >=0

120: Hỗ trợ tính theo công thức [120]=[121]+[122]+[123], không cho sửa, tổng có thể âm

 • 121, 123: Nhập kiểu số >=0
 • 122: Nhập <= 0 hiển thị (…)

130: Hỗ trợ tính theo công thức [130]=[131]+[132]+[133]+[134]+[135], không cho sửa, tổng có thể âm

 • 131, 132, 133, 134: Nhập kiểu số >=0
 • 135: Nhập <= 0 hiển thị (…)

140: Hỗ trợ tính theo công thức [140]=[141]+[142], không cho sửa, tổng có thể âm

 • 141: Nhập kiểu số >=0
 • 142: Nhập <= 0 hiển thị (…)

150: Hỗ trợ tính theo công thức [150]=[151]+[152], không cho sửa, tổng có thể âm

 • 151, 152: Nhập kiểu số >=0

200: Hỗ trợ tính theo công thức [200]=[210]+[220]+[230]+[240]+[250]+[260], không cho sửa, tổng có thể âm

210: Hỗ trợ tính theo công thức [210]=[211]+[212]+[213]+[214]+[215], không cho sửa, tổng có thể âm

 • 211, 212, 213, 214: Nhập kiểu số >=0
 • 215: Nhập <= 0 hiển thị (…)

220: Hỗ trợ tính theo công thức [220]=[221]+[222], không cho sửa, tổng có thể âm

 • 221: Nhập kiểu số >=0
 • 222: Nhập <=0 hiển thị (…), kiểm tra là |222| <=[221], không thỏa thì cảnh báo đỏ

230: Hỗ trợ tính theo công thức [230]=[231]+[232], không cho sửa, tổng có thể âm

 • 231: Nhập kiểu số >=0
 • 232: Nhập <=0 hiển thị (…), kiểm tra là |232| <=[231], không thỏa thì cảnh báo đỏ

240: Nhập kiểu số >=0

250: Hỗ trợ tính theo công thức [250]=[251]+[252]+[253], không cho sửa, tổng có thể âm

 • 251, 253: Nhập kiểu số >=0
 • 252: Nhập <= 0 hiển thị (…)

260: Nhập kiểu số >=0

300: Hỗ trợ tính theo công thức [300]=[100]+[200], không cho sửa, tổng có thể âm

400: Hỗ trợ tính theo công thức [400]=[410]+[420], không cho sửa, tổng có thể âm

410: Hỗ trợ tính theo công thức [410]=[411]+[412]+[413]+[414]+[415]+[416]+[417]+[418], không cho sửa, tổng có thể âm

 • 411, 412, 413, 414, 415, 416: Nhập kiểu số >=0
 • 417: Nhập âm, dương
 • 418: Nhập âm dương, trường hợp nhập âm thì cảnh báo vàng “Chỉ tiêu [418] không được phép âm, đề nghị xem lại”

420: Hỗ trợ tính theo công thức [420]=[421]+[422]+[423]+[424]+[425]+[426]+[427], không cho sửa, tổng có thể âm

421, 422, 423, 424, 425: Nhập kiểu số >=0

426: Nhập âm, dương

427: Nhập âm dương, trường hợp nhập âm thì cảnh báo vàng “Chỉ tiêu [427] không được phép âm, đề nghị xem lại”

500: Hỗ trợ tính theo công thức [500]=[511]+[512]+[513]+[514]+[515]+[516]+[517], không cho sửa, tổng có thể âm

511, 513, 516: Nhập kiểu số >=0

512, 515, 517: Nhập kiểu số âm dương

514: Nhập <= 0 hiển thị (…)

600 (=400+500):  không cho sửa, kiểm tra [600] = [300], cảnh báo đỏ Kiểm tra [600]=[300] và khác 0 tại cột số cuối năm, cảnh báo đỏ.

Bạn đang xem: Hướng dẫn lập BCTC theo TT133 (mẫu B01b-DNN) qua HTKK

2. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm (thuộc bộ BCTC – mẫu số B01b – DNN) dành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa đáp ứng giả định hoạt động liên tục theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC.

htkk-22

3. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ năm (thuộc bộ BCTC – mẫu số B01a – DNN) dành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa đáp ứng giả định hoạt động liên tục theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC.

htkk-26

htkk-24

4. Bảng cân đối tài khoản năm (thuộc bộ BCTC – mẫu số B01b – DNN) dành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa đáp ứng giả định hoạt động liên tục theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC

htkk-23

Cách kê khai trên các tờ khai còn lại: Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ, Bảng cân đối tài khoản tương tự như ở mẫu B01a-DNN 

Bài viết: Hướng dẫn lập BCTC theo TT133 (mẫu B01b-DNN) qua HTKK

Có thể bạn quan tâm:

Nguyên tắc lập và trình bày BCTC của doanh nghiệp đáp ứng giả định hoạt động liên tục:

– BCTC phải phản ánh đúng bản chất kinh tế của các giao dịch và sự kiện hơn là hình thức pháp lý của các giao dịch và sự kiện đó.

– Tài sản không được ghi nhận cao hơn giá trị có thể thu hồi; Nợ phải trả không được ghi nhận thấp hơn nghĩa vụ phải thanh toán.

– TS và NPT được trình bày theo tính thanh khoản giảm dần hoặc trình bày thành ngắn hạn và dài hạn.

– TS và NPT được trình bày riêng biệt. Chỉ thực hiện bù trừ khi TS và NPT liên quan đến cùng một đối tượng, phát sinh từ các giao dịch và sự kiện cùng loại.

>> Để xem thêm nhiều bài viết hữu ích khác, bạn có thể truy cập website Hướng dẫn sử dụng HTKK.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *