Hướng dẫn lập mẫu Báo cáo THSDHĐ theo số lượng bằng HTKK

huong-dan-lap-mau-bao-cao-thsdhd-theo-so-luong-bang-htkk

Hướng dẫn lập mẫu Báo cáo THSDHĐ theo số lượng bằng HTKK – Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo số lượng chỉ áp dụng đối với các hóa đơn thu cước dịch vụ viễn thông, hóa đơn tiền điện, tiền nước, hóa đơn thu phí dịch vụ của các ngân hàng, vé vận tải hành khách của các đơn vị vận tải, các loại tem, vé, thẻ,… Vì vậy, các bạn kế toán cần phải xem doanh nghiệp mình có thuộc những trường hợp trên không để lên BCTHSDHĐ theo số lượng hay là BCTHSDHĐ nhé! Bài viết sau đây sẽ hướng dẫn các bạn cách lên mẫu BCTHSDHĐ theo số lượng (áp dụng cho các trường hợp trên) – Mẫu BC26/AC theo Thông tư số 39/2014/TT-BTC.

huong-dan-lap-mau-bao-cao-thsdhd-theo-so-luong-bang-htkk
(Hình ảnh: Hướng dẫn lập mẫu Báo cáo THSDHĐ theo số lượng bằng HTKK)

Cách gọi:

Từ menu chức năng “Kê khai/Hoá đơn chọn “Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo số lượng (BC26/AC)” khi đó màn hình kê khai sẽ hiển thị ra như sau:

htkk177

Chọn kỳ báo cáo theo quý và có thể chọn các phụ lục cần kê khai rồi nhấn vào nút lệnh Đồng ý màn hình báo cáo sẽ hiển thi ra như sau:

htkk178

Các thông tin tự nhập gồm:

– Người đại diện theo pháp luật: nhập kiểu text

– Ngày lập báo cáo: mặc định là ngày hiện tại, cho phép sửa nhưng không được lớn hơn ngày hiện tại

– Người lập biểu: nhập kiểu text

– Kỳ báo cáo cuối cùng: chọn ô check Kỳ báo cáo cuối cùng nếu báo cáo là kỳ báo cáo cuối cùng

– Chuyển địa điểm: chọn ô check nếu trong trường hợp chuyển địa điểm

– STT: Ứng dụng hỗ trợ tự động tăng

– Các cột Mã hóa đơn, Tên loại hóa đơn, Mẫu số: Nhập tương tự như trên Thông báo phát hành hóa đơn.

– Ký hiệu hóa đơn: Đối với hóa đơn tự in, đặt in thì nhập tương tự như ở Thông báo phát hành. Riêng đối với hóa đơn do cục thuế phát hành thì thêm 2 ký tự đầu ký hiệu (gọi là mã hoá đơn do Cục Thuế in, phát hành).

Bạn đang xem: Hướng dẫn lập mẫu Báo cáo THSDHĐ theo số lượng bằng HTKK

– Hình thức hóa đơn: chọn trọng combobox gồm 3 ký tự: T, P, E

– Số tồn đầu kỳ: Cho phép nhập lần đầu tiên, từ lần thứ 2 trở đi thì ứng dụng sẽ tự chuyển số tồn cuối kỳ của kỳ trước lên, cho phép sửa nhưng có cảnh báo vàng “Số lượng tồn đầu kỳ này khác với số lượng tồn cuối kỳ trước. Đề nghị xem lại”.

– Số mua/phát hành trong kỳ: tự nhập kiểu số, tối đa 9 ký tự

– Sử dụng trong kỳ:

  • Chỉ tiêu [7] – Sử dụng: tự nhập kiểu số tối đa 9 ký tự
  • Chỉ tiêu [8] – Xóa bỏ: tự nhập kiểu số tối đa 9 ký tự
  • Chỉ tiêu [9] – Mất: tự nhập kiểu số tối đa 9 ký tự
  • Chỉ tiêu [10] – Hủy: tự nhập kiểu số tối đa 9 ký tự
  • Chỉ tiêu [11] – Cộng: ứng dụng hỗ trợ tính = [7] + [8] + [9] + [10], Kiểm tra [11] không được lớn hơn [5] + [6], nếu không thỏa mãn ứng dụng đưa ra cảnh báo đỏ “ Tổng số hóa đơn sử dụng trong kỳ không được lớn hơn số tồn đầu kỳ cộng số phát hành trong kỳ

– Tồn cuối kỳ: ứng dụng hỗ trợ tính = [5] + [6] – [11]

– Ghi chú: tự nhập kiểu text

Bảng kê chi tiết hóa đơn của tổ chức, cá nhân đến thời điểm quyết toán hóa đơn

htkk179

Bảng kê hóa đơn chưa sử dụng của tổ chức, cá nhân chuyển đía điểm kinh doanh khác địa bàn cơ quan thuế quản lý

htkk180

Kê khai các thông tin trên 2 bảng kê trên tương tự như trong kê khai phụ lục kèm theo Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn BC26/AC, xem tại đây.

Bài viết: Hướng dẫn lập mẫu Báo cáo THSDHĐ theo số lượng bằng HTKK

Có thể bạn quan tâm: Hướng dẫn lập Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn BC26/AC trên HTKK (dành cho những cơ sở sản xuất, kinh doanh không thuộc những trường hợp phải lập Báo cáo tình hình  sử dụng hóa đơn theo số lượng)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *