Hướng dẫn lập tờ khai khấu trừ thuế TNCN mẫu 02 theo Quý

Hướng dẫn lập tờ khai khấu trừ thuế TNCN mẫu 02 theo Quý – Hướng dẫn chi tiết cách kê khai trên ứng dụng HTKK tờ khai khấu trừ thuế TNCN mẫu 02/KK-TNCN dành cho tổ chức, cá nhân trả thu nhập từ tiền lương, tiền công theo thông tư 156/2013/TT-BTC.

huong-dan-lap-to-khai-khau-tru-thue-tncn-mau-02-theo-quy
(Hình ảnh: Hướng dẫn lập tờ khai khấu trừ thuế TNCN mẫu 02 theo Quý)

Cách gọi:

Từ menu chức năng “Kê khai/Thuế Thu Nhập Cá Nhân” chọn “TK TNCN Mẫu 02/KK-TNCN theo Quý” khi đó màn hình kê khai sẽ hiển thị.

htkk16

Ứng dụng thực hiện hết hiệu lực của tờ khai có kỳ tính thuế từ Quý 03/2015 trở đi.

1/ Đối với trường hợp khai tờ khai lần đầu

Bạn chọn vào ”Tờ khai lần đầu” chọn quý rồi nhấn vào nút lệnh “Đồng ý” để hiển thị ra tờ khai thuế TNCN mẫu 02KK/TNCN theo Quý với hộp chọn “Lần đầu ” trên tờ khai được đánh dấu “X” như hình dưới:

htkk17

Các chỉ tiêu cần nhập:

Các chỉ tiêu chi tiết nhận giá trị mặc định là số 0.

Nhập các chỉ tiêu [21], [22], [24], [25], [27], [28], [29], [31], [32], [33] ở dạng số, không âm, mặc định là 0.

Các chỉ tiêu tính toán:

Chỉ tiêu [23] = chỉ tiêu [24] + chỉ tiêu [25]

Chỉ tiêu [26] = chỉ tiêu [27] + chỉ tiêu [28] +chỉ tiêu [29]

Chỉ tiêu [30] = chỉ tiêu [31] +chỉ tiêu [32] + chỉ tiêu [33]

Chỉ tiêu [34]= chỉ tiêu [35] + chỉ tiêu [36] + chỉ tiêu [37]

Chỉ tiêu [36]= 10% × chỉ tiêu [32] → cho phép sửa nếu chỉ tiêu [36] lớn hơn chỉ tiêu [32] thì ứng dụng đưa ra cảnh báo “ Chỉ tiêu [36] không được lớn hơn chỉ tiêu [32]”.

Chỉ tiêu [37]= 20% × chỉ tiêu [33] → cho phép sửa nếu khác công thức thì ứng dụng đưa ra cảnh báo vàng: “Số thuế không tương ứng với doanh thu và thuế suất”.

Bạn đang xem: Hướng dẫn lập tờ khai khấu trừ thuế TNCN mẫu 02 theo Quý

2/ Đối với trường hợp khai tờ khai bổ sung

Chọn “Tờ khai bổ sung” và lần bổ sung rồi nhấn vào nút lệnh “Đồng ý” để hiển thị ra tờ khai thuế TNCN mẫu 02/KK-TNCN – Quý với hộp chọn “Bổ sung” trên tờ khai được đánh dấu “X” như hình dưới và lần bổ sung thứ mấy được đánh dấu “Lần” thứ mấy.

htkk18

Bạn tiến hành nhập các chỉ tiêu trên tờ khai như bình thường.

Bài viết: Hướng dẫn lập tờ khai khấu trừ thuế TNCN mẫu 02 theo Quý

Các từ khóa liên quanHướng dẫn lập tờ khai khấu trừ thuế TNCN mẫu 02 theo Quý, tờ khai khấu trừ thuế TNCN mẫu 02, khấu trừ thuế TNCN mẫu 02.

>> Để xem thêm nhiều bài viết hữu ích khác, bạn có thể truy cập website Hướng dẫn sử dụng HTKK.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *