Hướng dẫn nhập liệu Báo cáo sử dụng hóa đơn mẫu 01/BC-SDHĐ-CNKD

huong-dan-nhap-lieu-bao-cao-su-dung-hoa-don-mau-01-bc-sdhd-cnkd

Hướng dẫn nhập liệu Báo cáo sử dụng hóa đơn mẫu 01/BC-SDHĐ-CNKD – Hướng dẫn chi tiết cách nhập liệu trên tờ khai Báo cáo sử dụng hóa đơn mẫu 01/BC-SDHD-CNKD trên giao diện HTKK theo Thông tư số 92/2015/TT-BTC.

huong-dan-nhap-lieu-bao-cao-su-dung-hoa-don-mau-01-bc-sdhd-cnkd
(Hình ảnh: Hướng dẫn nhập liệu Báo cáo sử dụng hóa đơn mẫu 01/BC-SDHĐ-CNKD)

Cách gọi:

Từ menu chức năng “Kê khai/Thuế khoán và thuê tài sản” chọn “BC SDHĐ dành cho CNKD theo phương pháp khoán (TT92/2015)”, sau đó tiến hành chọn kỳ báo cáo như sau:

htkk104

NNT chọn “Kỳ báo cáo” theo quý và có thể chọn các phụ lục cần kê khai rồi nhấn vào nút lệnh “Đồng ý” màn hình báo cáo sẽ hiển thi ra như sau:

htkk105

Hướng dẫn nhập dữ liệu :

Phần A: Tình hình sử dụng hóa đơn bán hàng: Nhập tương tự như mẫu Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn –BC26/AC

Phần B. CHI TIẾT DOANH THU TÍNH THUẾ THEO HOÁ ĐƠN

KHAI THUẾ GTGT, TNCN

Chỉ tiêu [26a], [27a], [28a], [29a]: Nhập kiểu số, không âm, mặc định là 0

Chỉ tiêu [26b] = [26a] * 1%, [26c] = [26a] * 0,5%

Chỉ tiêu [27b] = [27a] * 5%, [27c] = [27a] * 2%

Chỉ tiêu [28b] = [28a] * 3%, [28c] = [28a] * 1,5%

Chỉ tiêu [29b] = [29a] * 2%,  [29c] = [29a] * 1%

Chỉ tiêu [30a] =[26a]+[27a]+[28a]+[29a], [30b] =[26b]+[27b]+[28b]+[29b], [30c] =[26c]+[27c]+[28c]+[29c]

Bạn đang xem: Hướng dẫn nhập liệu Báo cáo sử dụng hóa đơn mẫu 01/BC-SDHĐ-CNKD

Chỉ tiêu KHAI CÁC LOẠI THUẾ KHÁC

Chỉ tiêu [31a], [32a], [33a], [34a]: Nhập dạng xx,xxxx nhưng khi in thì cắt số 0 ở bên phải đẳng sau dấu phẩy

Chỉ tiêu [31b], [32b], [33b], [34b]: Nhập số không âm, mặc định là 0

Bài viết: Hướng dẫn nhập liệu Báo cáo sử dụng hóa đơn mẫu 01/BC-SDHĐ-CNKD

Các từ khóa liên quan: báo cáo sử dụng hóa đơn mẫu, hướng dẫn nhập liệu báo cáo sử dụng hóa đơn mẫu, hướng dẫn nhập liệu Báo cáo sử dụng hóa đơn mẫu 01/BC-SDHĐ-CNKD

>> Để xem thêm nhiều bài viết hữu ích khác, bạn có thể truy cập vào website Hướng dẫn sử dụng HTKK.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *