Hướng dẫn nhập liệu khai báo thông tin doanh nghiệp trên HTKK

huong-dan-nhap-lieu-khai-bao-thong-tin-doanh-nghiep-tren-htkk

Hướng dẫn nhập liệu khai báo thông tin doanh nghiệp trên HTKK – Hướng dẫn sử dụng chức năng kê khai thông tin doanh nghiệp trên HTKK chi tiết, dễ hiểu.

huong-dan-nhap-lieu-khai-bao-thong-tin
(Hình ảnh: Hướng dẫn nhập liệu khai báo thông tin doanh nghiệp trên HTKK)

1/ Khởi động chức năng kê khai thông tin doanh nghiệp trên HTKK

Có 2 cách khởi động chức năng này:

– Cách 1: Từ menu “Hệ thống” → chọn chức năng “Thông tin doanh nghiệp”.

– Cách 2: Nhập mã số thuế mới trong bước khởi động ứng dụng, phần mềm sẽ tự khởi động.

Sau khi khởi động màn hình sẽ hiện lên như sau:

khoi-dong-chuc-nang-ke-khai-thong-tin-doanh-nghiep
(Hình 1)

Lưu ý: 

– Các trường đánh dấu * là các trường bắt buộc phải nhập.

– Trường ngày bắt đầu năm tài chính phải là ngày đầu quý (cụ thể: 01/01, 01/04, 01/07, 01/10).

– Giá trị ở trường ngày bắt đầu năm tài chính được sử dụng để xác định mẫu tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp tạm nộp quý và quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp năm. Do đó cần phải nhập chính xác giá trị này và không được sửa nếu đã kê khai các tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp trên đây. Nếu thay đổi doanh nghiệp sẽ phải xoá và kê khai lại các tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp đã kê khai.

2/ Điều khiển việc nhập dữ liệu thông tin:

Gồm 2 hình thức nhập

a) Hình thức nhập dữ liệu theo bảng:

Nhập đầy đủ nội dung theo các khoản mục như hình bên dưới:

hinh-thuc-nhap-du-lieu-theo-bang

Lưu ý: 

– Trên giao diện bảng bạn chỉ nhập được vào các dòng chi tiết màu trắng, các dòng màu xanh sẽ tự động tính giá trị theo công thức tương ứng, bạn không thể di chuyển đến cũng như không thể sửa thẳng vào các dòng màu xanh này được.

– Để di chuyển đến ô tiếp theo, bạn nhấn phím <Tab> hoặc <Enter> hoặc sử dụng chuột.

– Để di chuyển ngược về ô phía trước, bạn nhấn tổ hợp phím <Shift> + <Tab> hoặc sử dụng chuột.

– Để dịch chuyển lên dòng trên hoặc xuống dưới nhấn phím mũi tên lên hoặc xuống.

– Sử dụng thanh cuốn phía bên phải bảng để hiển thị các dòng còn lại. Nếu bạn nhấn vào các nút mũi tên thì bảng sẽ dịch lên hoặc xuống từng dòng; còn nếu bạn nhấn, giữ và kéo hộp cuốn thì sẽ hiển thị nhiều dòng một lúc.

– Sử dụng phím F5 để thêm dòng mới trong bảng (Bạn chỉ thêm được dòng mới khi đang ở dòng cuối cùng, nếu bảng chia thành nhiều mục và mỗi mục được phép thêm dòng thì dòng cuối cùng là dòng cuối của các mục này).

– Phím F6 để xóa dòng trong bảng (Bạn không thể xóa được dòng đầu tiên, nếu bảng chia thành nhiều mục và mỗi mục được phép xóa dòng thì dòng đầu tiên là dòng đầu của các mục này).

– Dùng chuột hoặc giữ phím <Ctrl> và gõ phím <Page Up>, <Page Down> để chuyển đổi giữa các Tab trên màn hình có nhiều Tab.

Bạn đang xem: Hướng dẫn nhập liệu khai báo thông tin doanh nghiệp trên HTKK

– Lưu ý về kích thước và format dữ liệu:

+ Dữ liệu kiểu số nhập được tối đa 14 chữ số (không vượt quá 100 nghìn tỷ).

+ Các trường nhập số tiền cho phép nhập chi tiết đến đồng Việt Nam và không cho phép nhập số thập phân.

+ Các trường nhập tỷ lệ cho phép nhập đến 2 số thập phân.

+ Dấu phân cách 3 số là dấu chấm (.). Ví dụ: 123.456.789

+ Dấu phân cách phần thập phân là dấu phẩy (,). Ví dụ: 65.234,25

+ Trường kiểu ngày là dd/mm/yyyy, bạn phải nhập theo đúng định dạng kể cả dấu /. Nếu không nhập đúng định dạng giá trị sẽ biến mất khi nhảy sang ô khác.

+ Các trường được quy định chỉ cho phép nhập số thì không thể nhập chữ, hệ thống sẽ không nhận và hiển thị chữ trong các trường hợp này.

b) Hình thức nhập theo danh sách:

Khi chuột trái vào nút “liệt kê danh sách” sẽ thấy xuất hiện các giá trị có thể chọn, bạn chỉ có thể chọn các giá trị có sẵn trong mục này chứ không thể nhập thông tin khác vào đây được.

Ví dụ: Theo hình 1 thì bạn chỉ có thể chọn giá trị 11 hoặc 23 trong mục chọn này. Khi muốn xóa dữ liệu trên trường này phải bấm phím <Del> hoặc <Delete>. Chọn có hoặc không và lựa chọn nhiều phương án theo danh sách như sau:

hinh-thuc-nhap-theo-danh-sach

3/ Nhập mới và mở tờ khai thuế

Trong menu “Kê khai” chọn một tờ khai, xuất hiện màn hình nhập kỳ tính thuế. Kỳ tính thuế sẽ hiển thị theo tháng hoặc quý tuỳ thuộc vào mẫu tờ khai. Nếu tờ khai có phụ lục đi kèm thì hệ thống sẽ hiển thị danh sách các phụ lục để lựa chọn. Chỉ những phụ lục được chọn thì mới xuất hiện trong màn hình tiếp theo.

Sau khi chọn kỳ, nếu tờ khai của kỳ này đã được kê khai trước đó thì hệ thống sẽ tự đánh dấu những phụ lục đã được kê khai trước đó. Bạn không thể xoá bỏ những phụ lục này được, nếu muốn xoá bỏ phụ lục thì vào màn hình kê khai, chọn phụ lục muốn xoá và bấm nút “Xoá”.

Ví dụ: 

nhap-moi-va-mo-to-khai-thue

Bài viết: Hướng dẫn nhập liệu khai báo thông tin doanh nghiệp trên HTKK

Các từ khóa liên quanHướng dẫn nhập liệu khai báo thông tin doanh nghiệp trên HTKK, nhập liệu khai báo thông tin doanh nghiệp, Hướng dẫn nhập liệu khai báo thông tin doanh nghiệp.

Để xem thêm nhiều bài viết hữu ích khác, bạn có thể truy cập website Hướng dẫn sử dụng HTKK.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *