Hướng dẫn quyết toán phí BVMT (02/BVMT) trên HTKK

huong-dan-quyet-toan-phi-bvmt-02-bvmt-tren-htkk-

Hướng dẫn quyết toán phí BVMT (02/BVMT) trên HTKK – Hướng dẫn chi tiết cách kê khai các chỉ tiêu trên mẫu tờ khai quyết toán phí bảo vệ môi trường số 02/BVMT theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC.

huong-dan-quyet-toan-phi-bvmt-02-bvmt-tren-htkk
(Hình ảnh: Hướng dẫn quyết toán phí BVMT (02/BVMT) trên HTKK)

Tờ khai quyết toán phí bảo vệ môi trường mẫu số 02/BVMT theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC:

Cách gọi:

Trên giao diện màn hình kê khai HTKK, từ menu chức năng “Kê khai/Phí – Lệ phí” chọn “Tờ khai quyết toán phí bảo vệ môi trường mẫu số (02/BVMT)” khi đó màn hình kê khai sẽ hiển thị ra như sau:

htkk140

Chọn trạng thái tờ khai (tờ khai lần đầu hoặc tờ khai bổ sung), sau đó nhấn nút lệnh “Đồng ý” để hiển thị ra tờ khai quyết toán phí bảo vệ môi trường mẫu 02/BVMT

I.Trường hợp khai tờ khai lần đầu

Trên form “Chọn kỳ tính thuế” chọn trạng thái tờ khai là Tờ khai lần đầu, sau đó nhấn nút “Đồng ý”, màn hình kê khai sẽ hiển thị ra tờ khai quyết toán phí bảo vệ môi trường mẫu 02/BVMT như sau:

htkk141

Chi tiết các chỉ tiêu cần nhập:

Cột (1) – STT: ứng dụng tự tăng giảm dòng

Cột (2) Loại khoáng sản: Chọn trong danh mục mã tài nguyên khoáng sản, cho phép chọn 1 loại khoáng sản trên nhiều dòng

Cột (3) Đơn vị tính tự động hiển thị theo cột (2) và cho phép sửa.

Cột (4) : tự nhập dạng xx,xxx

Cột (5), (7): Nhập dạng số, không âm, mặc định là 0

Chi tiết các chỉ tiêu cần tính toán:

Cột (6) = (4) * (5), cho phép sửa

Cột (8) = cột (6) – cột (7), nếu kết quả âm thì (8) = 0

Dòng tổng cộng: Lấy dòng tổng cộng của cột (6), (7), (8)

Bạn đang xem: Hướng dẫn quyết toán phí BVMT (02/BVMT) trên HTKK

II.Trường hợp khai tờ khai bổ sung

Nếu chọn trạng thái tờ khai là “Tờ khai bổ sung” thì trên form “Chọn kỳ tính thuế” cho phép chọn thêm lần bổ sung và ngày lập tờ khai bổ sung. Khi đó trên form nhập dữ liệu sẽ bao gồm 2 sheet “Tờ khai điều chỉnh” và “KHBS” như sau:

htkk142

htkk143

Kê khai điều chỉnh bổ sung cho cột (6) cách lấy dữ liệu tương tự như tờ 01/GTGT.

Bài viết: Hướng dẫn quyết toán phí BVMT (02/BVMT) trên HTKK

Có thể bạn quan tâm:

Mức phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản:

– Dầu thô là 100.000 đồng/tấn;

– Khí thiên nhiên, khí than: 50 đồng/m3. Riêng khí thiên nhiên thu được trong quá trình khai thác dầu thô (khí đồng – hành): 35 đồng/m3.

– Quặng sắt: 40.000 – 60.000 đồng/tấn

– Cát vàng: 3.000 – 5.000 đồng/m3

Để xem thêm các bài viết hữu ích khác, bạn có thể truy cập vào website Hướng dẫn sử dụng HTKK.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *